Nu finns alla möjligheter för fler landsting och regioner att införa Vårdförbundets modell för utbildningsanställningar – AST. I slutet av 2016 slöt vi ett nytt centralt avtal där bland annat vikten av fler utbildningsanställningar för att lösa kompetensförsörjningen lyftes fram. Nu skjuter regeringen till 300 miljoner ur professionsmiljarden för att få fler specialistsjuksköterskor.

– Vi är glada att vårt påverkansarbete för att få fler specialistsjuksköterskor nu gett konkret resultat i form av reda pengar. Vi hoppas att så många arbetsgivare som möjligt tar vara på chansen och använder vår modell akademisk specialisttjänstgöring, AST, fullt ut, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

– Men för att satsningen ska lyckas krävs också att arbetsgivarna låter sjuksköterskorna söka specialistutbildningarna. Nu är det tyvärr många som nekas att söka eftersom bristen på personal är så stor. För att få fler att söka sig till vården och stanna kvar krävs både högre löner och tid för vila och återhämtning. Vi måste få ett helhetsperspektiv på situationen i vården och där är kompetensutveckling, lön och arbetsmiljö alla viktiga delar som hänger ihop, menar Sineva Ribeiro.

Samsyn med SKL

Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, slöt den 1 december 2016 ett nytt centralt avtal där bland annat vikten av fler utbildningsanställningar för att lösa kompetensbristen lyftes fram.

– Vi har en tydlig samsyn med SKL kring utbildningsanställningar – nu finns alla möjligheter för landsting, regioner och kommuner att se till att det införs, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet.

Landsting och regioner söker pengar

De öronmärkta pengarna från regeringen kommer ur den så kallade professionsmiljarden. Under 2017 kan landsting och regioner söka pengar för att inrätta utbildningsanställningar.

Funderar du på att specialistutbilda dig? Fråga om AST!

Vi jobbar för att alla arbetsgivare i vården ska erbjuda AST. På vår AST-karta kan du se om din arbetsgivare har infört AST eller är intresserad av att göra det. Du kan också själv vara med och påverka genom att berätta om AST för din arbetsgivare. Här är några tips:

  • Berätta för din chef att du vill specialistutbilda dig och att AST är en bra modell.
  • Berätta för din chef att det just nu finns en satsning på utbildningsanställningar där landsting och regioner kan ansöka om pengar.
  • Beskriv tillsammans med din chef och kollegor hur behovet av specialistutbildade ser ut hos er. Prata med arbetsgivaren om behovet och berätta om AST.
  • Fråga efter AST när du söker nytt jobb. Visa att du är intresserad av att utveckla dig inom din profession. Att få en AST kan till exempel ingå i ett anställningsavtal.
  • Ta hjälp av förtroendevalda i Vårdförbundets lokala avdelningsstyrelse. De kan berätta mer om AST för din arbetsgivare.