Utbildning för förtroendevald

Vårdförbundet erbjuder dig som är förtroendevald utbildning för att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna utföra ditt uppdrag. Från 2016 är Vårdförbundets utbildning för nya förtroendevalda gemensam i hela landet. Den består bland annat av en introduktionsdag och tre dagars grundutbildning. Efter grundutbildningen har du möjlighet att gå olika temautbildningar. Här kan du läsa mer om dina utbildningar.

När du blivit vald

När du registreras som ny förtroendevald får du ett e-postmeddelande med information om dina utbildningar. Du får även handboken ”Vilja och våga – handbok för dig som är förtroendevald” hemskickad till dig. Nu är det också hög tid att skapa ett inloggningskonto om du inte redan har det!

Din introduktionsdag

Som ny förtroendevald erbjuds du att gå Vårdförbundets gemensamma introduktionsdag som anordnas på din avdelning. Målsättningen är att du ska gå introduktionsdagen inom en månad efter att du har blivit vald på din arbetsplats. Innan du kommer till introduktionsdagen behöver du ha genomfört webbutbildningen ”Nyfiken på Vårdförbundet”. Den hittar du i Kunskapsrummet i Aktivitetsportalen.

Din grundutbildning

Efter introduktionsdagen erbjuds du att gå Vårdförbundets gemensamma grundutbildning för nya förtroendevalda som anordnas på flera olika orter. Målsättningen är att du ska gå grundutbildningen inom tre månader efter att du har blivit vald på din arbetsplats. Du måste ha anmält dig till en introduktionsdag eller deltagit på en introduktionsdag för att kunna anmäla dig till grundutbildningen. Innan du kommer till grundutbildningen har du genomfört webbutbildningen ”Stolt förtroendevald i Vårdförbundet”. Den hittar du i Kunskapsrummet i Aktivitetsportalen.

Dina webbutbildningar

Dina webbutbildningar når du i Kunskapsrummet via Aktivitetsportalen på Vårdförbundets webbplats. Du studerar när du vill, i din egen takt och på en plats som passar dig. För att få tillgång till webbutbildningarna behöver du ett webbkonto.

Temautbildningar 

Efter grundutbildningen har du möjlighet att gå utbildningar med fördjupning i olika teman. Besök Aktivitetsportalen för att se vilka temautbildningar som du vill gå.

Så anmäler du dig till våra utbildningar

Du anmäler dig till utbildningar via Aktivitetsportalen. Här hittar du även all information du behöver om var och när utbildningen går. Det finns även program att ladda ned eller skriva ut.

Nätverk för förtroendevalda

Alla avdelningar arrangerar särskilda träffar för förtroendevalda. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Det är också ett forum där du som förtroendevald kan lyfta frågor och be om råd. Kontakta din lokala avdelning eller sök i Aktivitetsportalen på träffar nära dig.

Rätt till ledighet för facklig utbildning

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. 

Utbildningsansvarig eller utbildare

Utbildningsmaterialet för introduktionsdagen, grundutbildningen och temautbildningarna finns tillgängligt i Kunskapsrummet som du når via Aktivitetsportalen. Du behöver vara inloggad för att få tillgång till materialet.