Nyfiken på uppdraget som regionalt skyddsombud (RSO)? Här hittar du information om vad uppdraget innebär, hur du kan bli RSO och varför det är så viktigt att avdelningarna utser en person att axla uppdraget.

På en del arbetsplatser inom privat sektor är samverkan och arbetsmiljörutiner i behov av att förbättras. Där är det viktigt att det finns regionala skyddsombud (RSO) som har spetskompetens inom arbetsmiljö, som kan bistå till förbättrat arbetsmiljöarbete. De regionala skyddsombuden stöttar arbetsgivare och arbetstagare i aktuella frågor samt konsulterar i arbetsmiljöfrågor, ett arbete som är nära knutet till Vårdförbundets hela verksamhet och avdelningar. 
 
En av de viktiga aktiviteter som RSO utför är uppsökande arbetsplatsbesök till vårdföretag i privat sektor. RSO besöker verksamheter över hela landet med fokus på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Arbetsplatsbesöken omfattar chefer, och medlemmar samt blivande medlemmar.

Medlem i Vårdförbundets nationella RSO-nätverk

Som regionalt skyddsombud ingår du i Vårdförbundets nationella RSO-nätverk, vilket omfattar alla som är utsedda att leda uppdraget under det innevarande året. Nätverket bygger på kunskap och har som syfte att utveckla uppdraget och säkerställa att det finns en enhetlig hantering och kvalité i RSO-verksamheter i hela landet. Vårdförbundets följer de nationella rutiner som finns för uppdraget och det är Arbetsmiljöverket som är huvudman för dessa rutiner. Som enskilt regionalt skyddsombud följer du upp och arbetar kontinuerligt med att rapportera ditt uppdrag enligt samma rutin både inom nätverket och till avdelningen som utsett dig. RSO agerar enligt arbetsmiljölagens ramverk, inte som förtroendevald på arbetsplats. 

Läs om vilka förbättringar inom arbetsmiljö som regionala skyddsombudet Michaela arbetar för

Precis som andra förbund, ansöker och beviljas Vårdförbundet årligen statsbidrag för RSO-verksamheten. Bidrag delas endast ut för genomförda och rapporterade arbetsmiljöbesök. Statsbidrag för RSO delas av förbund för rapporterade arbetsplatsbesök som rör brister och förbättringar av arbetsmiljöarbetet. Utgångspunkten i Sverige är att allt arbetsmiljöarbete ska bekostas av arbetsgivare och inte belasta medlemsmedel. Därav utges statsbidrag för att kompensera för del av det arbete som rapporteras till Arbetsmiljöverket.

Så kan du bli regionalt skyddsombud

Det är respektive avdelningsstyrelse som utser, stöttar och följer upp RSO-arbetet inom sitt område. Av särskild vikt är att planera för kommande år, i synnerhet om personbyten uppstår. Avdelningarna har ett enskilt och gemensamt uppdrag att tillse kontinuiteten i både rapportering och planering för det regionala skyddsombudets arbete.  
 
Arbetar du inom privat sektor och önskar bli en del av RSO-verksamheten eller vill ha besök av Vårdförbundets RSO, kan du kontakta din avdelning eller Vårdförbundet Direkt.


Frågor och funderingar?

Om du har allmänna frågor om Vårdförbundets RSO-verksamhet är du välkommen att kontakta: Laila Johansson laila.johansson @ vardforbundet.se eller Angelica Neville angelica.neville @ vardforbundet som båda arbetar på Vårdförbundets kansli.