Vårdförbundet har unik kunskap i frågor som rör din anställning, ditt yrke och medlemskap. Vårdförbundet Direkt ger personlig rådgivning via telefon vardagar 08-18.

Du kan även ställa din fråga direkt här på webben via Vårdförbundet Direkt.

Frågor om lön är alltid de vanligaste frågorna. Cirka 16 procent av alla kontakter under 2017 handlade om lön.

De vanligaste frågorna och svaren om lön är exempelvis:

Vilken lön ska jag begära inför nytt jobb?

Svar: Vi har individuell lönesättning vilket innebär att din lön ska baseras på din kunskap, kompetens, erfarenheter och ansvaret i arbetet. 

Vilken ersättning har jag rätt till om jag jobbar övertid?

Svar: Rätten till ersättning för övertidsarbete är inte lagstadgad, utan den regleras i kollektivavtalet. Därför varierar ersättningen något beroende på vem som är din arbetsgivare. Tänk på att du behöver avtala enskilt om ersättningen (och om mycket, mycket annat) om din arbetsgivare saknar kollektivavtal. 

Är min nuvarande lön rimlig?

Svar: Vi kan använda lönestatistiken som en del av svaret på den frågan, men dels är inte lönerna i nivå med vad vi önskar, och dels har vi individuell lönesättning. Det innebär att vi behöver titta på fler aspekter än bara på exempelvis hur länge du arbetat för att kunna avgöra om din lön är rimlig. Tänk på att du kan kontakta Vårdförbundet Direkt när ditt lönesamtal närmar sig, så hjälper vi dig gärna i vad du kan göra för att få en bra lön. 

Jag har fått sämre påslag i revisionen på grund av sjukskrivning, är det verkligen rätt?

Svar: Frågan regleras inte i lagstiftning förutom i de fall en eftersläpning i lön beror på orsaker där arbetstagaren skyddas i Diskrimineringslagen eller Föräldralagens regler om missgynnande. I övrigt behöver man titta på den individuella situationen samt aktuellt kollektivavtal för att se vad som kan göras. 

Cassandra, Rådgivare på Vårdförbundet Direkt sedan 2016:

Vad är det roligaste med ditt jobb?

"Jag älskar att jag dagligen får ha kontakt med, inspirera och stärka medlemmarna att påverka sin egen arbetssituation. Det är ett omväxlande och stimulerande arbete där jag får möjlighet att utvecklas och växa samtidigt som jag kan hjälpa medlemmen eller den förtroendevalda.

Något av det roligaste är att jag får ge medlemmar lönecoachning inför såväl ny anställning som den årliga lönerevisionen."