En ny Novus-undersökning med 1 400 biomedicinska analytiker bekräftar att yrkesgruppen arbetat under mycket hård press under pandemin och att hela 84 procent upplever fysiska eller psykiska besvär på grund av den höga arbetsbelastningen. Andelen som upplever att arbetsbelastningen blivit så hög att den är ohanterlig mer än fördubblats, från 6 procent före pandemin till 14 procent under pandemin.

Under pandemin har biomedicinska analytiker levererat på toppen av sin kapacitet och kompetens. Yrkesgruppen har levererat hundratusentals covidtester i veckan för att förse vården med analys-kapacitet i kampen mot covid-19. Vårdförbundet har länge varnat för den kapacitetsbrist Sverige drabbades av när en akut samhällssmitta plötsligt ställde höga krav på testsystemet och personalen i landets laboratorier.

- Pandemin har inneburit mängder av övertidstimmar, förflyttningar mellan avdelningar och etisk stress över de prover som inte kunnat prioriteras i kampen mot pandemin. Novus-undersökningen bekräftar nu de allvarliga signaler vi fått från medlemmar och kollegor, om att Sveriges testkapacitet och -personal har pressats till sitt yttersta det senaste året, säger Michel Silvestri, legitimerad biomedicinsk analytiker, medicine doktor och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Novus har genomfört en undersökning med biomedicinska analytiker på uppdrag av Vårdförbundet i syfte att kartlägga yrkesgruppens arbetssituation. Den gjordes 12-30 mars via webbintervjuer med Vårdförbundets medlemmar som är biomedicinska analytiker, med en svarsfrekvens på 39 procent. 29 procent av de biomedicinska analytikerna svarade att de hade hög arbetsbelastning före pandemin. I den rådande pandemin har den siffran ökat till 45 procent. Andelen som upplever att arbetsbelastningen blivit så hög att den är ohanterlig mer än fördubblats, från 6 procent före pandemin till 14 procent under pandemin.

- Extra slitsamt har arbetet varit för unga biomedicinska analytikerna upp till 29 år och bland de som bara har arbetat 6-10 år i yrket. Föga förvånande visar resultaten också att de biomedicinska analytiker som arbetar inom mikrobiologi, det vill säga de som analyserat covidprover, har haft den högsta graden av belastning – där har 21 procent svarat att arbetsbelastningen har varit ohanterlig, säger Michel Silvestri.

Hela 84 procent av de biomedicinska analytikerna upplever fysiska eller psykiska besvär som följd av den höga arbetsbelastningen, så som trötthet (63 procent), värk/smärta i nacke/rygg/axlar (42 procent), huvudvärk (36 procent) och sömnstörningar (34 procent). Det hårda tempot har också påverkat koncentrationsförmågan, 30 procent rapporterar en försämring av koncentrationsförmåga under pandemin.

- Detta med koncentrationen är oroande för personalen men också för patienterna. På sikt handlar det om patientsäkerhet och diagnostikens kvalitet. Den rådande och kommande bristen på biomedicinska analytiker med rätt kompetens ger att nära 40 procent upplever att det är mycket hög eller hög risk för kvalitetsbrister. Kvalitetsarbetet trängs undan för att kunna hinna med analysarbetet, säger Michel Silvestri.

Vårdförbundet ser att andra aktörer börjat konkurrera med regionerna om biomedicinska analytiker som blir allt mer eftertraktade i läkemedelsindustrin, inom djursjukvård och i privata företag som gör ”livsstils-testning” eller är underleverantörer till regioner. Det finns en stor risk att särskilt yrkesskickliga biomedicinska analytiker väljer att lämna regionerna eftersom andra arbetsgivare sannolikt erbjuder bättre löneutveckling och sundare arbetsmiljö – något som redan skett i exempelvis Region Skåne, som på kort tid tappat nära 40 av sina biomedicinska analytiker.

- Nu är vi i en tredje våg av covid, samtidigt som det finns en mängd prover som fått stå åt sidan och som ska hanteras. Regionerna bör nu använda alla medel för att säkra att personalen orkar och vill stanna inom den offentliga vården. På andra sidan coronakrisen krävs en rad åtgärder för att öka yrkets status, som en nationellt reglerad specialistutbildning och bättre löneutveckling hos regionerna, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Om Novus-undersökningen

Gjord av Novus på uppdrag av Vårdförbundet via webbintervjuer
Antal intervjuer: 1 473
Fältperiod: 12 – 30 mars 2021
Deltagarfrekvens: 39 procent. Resultaten är representativa för målgruppen (Vårdförbundets medlemmar som är biomedicinska analytiker)

Läs hela novusundersökningen i vårt pressmeddelande.

Novusundersökningen