Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Det reglerar flera anställningsvillkor, löner och andra förhållandena på arbetsplatsen. Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats.

Kollektivavtalen har förhandlats fram av Vårdförbundet och andra fackliga organisationer och ger automatiskt en lång rad förmåner som arbetsgivaren annars inte skulle behöva ge sina anställda. Till exempel rätt till årligt lönesamtal, mer pengar vid föräldraledighet, högre sjuklön, tjänstepension, gruppliv- och arbetsskadeförsäkringar med mera.

Kollektivavtalen kan finnas både centralt och lokalt. De lokala kollektivavtalen är oftast anpassningar till det centrala kollektivavtalet som ger dig bättre och mer anpassade villkor på just din arbetsplats. De kan också reglera hur ni genom samverkan kan påverka situationen på er arbetsplats.

Om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal bör du se till att du reglerar de villkor som är viktiga för dig direkt i ditt anställningsavtal.

Centrala kollektivavtal

Blir du anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal kan du känna dig säker på att du får bra arbetsvillkor. De villkor som kollektivavtalet innehåller är bindande för arbetsgivaren. Medbestämmandelagen, MBL, säger att arbetsgivare måste förhandla med den part de har kollektivavtal med inför större förändringar på arbetsplatsen. Det kan handla om organisation, budget eller anställningsvillkor. Förhandlingarna sker då med de förtroendevalda som har god kunskap om din arbetsplats och kan påverka villkoren för din och dina kollegors räkning.
Det är viktigt att du tar reda på vilket kollektivavtal du omfattas av, så att du vet vad som gäller för dig. De centrala kollektivavtalen hittar du nedan.

Det kan vara knepigt att på egen hand orientera sig i avtalen. Ta hjälp av din förtroendevalda eller kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420. Tänk också på att det kan finnas lokala avtal med bättre villkor än de centrala.

Lokala kollektivavtal

På din arbetsplats kan det också finnas lokala kollektivavtal som kompletterar reglerna i de centrala kollektivavtalen och som ger dig ännu bättre villkor. Det kan vara ersättning vid föräldraledighet, kompetensutveckling eller flextid. Ta reda på vad som gäller för dig genom att kontakta förtroendevalda på din arbetsplats eller Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

Fredsplikt

Så länge det finns ett giltigt, underskrivet kollektivavtal så råder fredsplikt för båda parterna. Det innebär att varken arbetsgivare eller arbetstagare får lov att delta i så kallade otillåtna stridsåtgärder. Det kan exempelvis vara strejk, lockout, blockad eller planerade massuppsägningar.

Du vinner på att ha kollektivavtal

Kollektivavtalet omfattar en mängd förmåner, bland annat:

  • Mer pengar vid föräldraledighet
  • Högre ersättning om du blir av med jobbet på grund av arbetsbrist, genom en riktigt bra inkomstförsäkring
  • Ersättning vid arbetsskada
  • Högre sjuklön
  • Tjänstepension
  • Livförsäkring och omställningspension för efterlevande

knegdeg.se kan du räkna ut värdet av kollektivavtalet.

Vill du att din arbetsgivare ska teckna ett kollektivavtal, har du frågor om ditt kollektivavtal eller funderar du på att bli förtroendevald i Vårdförbundet? Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.