Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer. Det reglerar anställningsvillkor, löner och andra förhållanden på arbetsplatsen.

Om kollektivavtal

Kollektivavtalen förhandlas fram av Vårdförbundet och andra fackliga organisationer och ger flera förmåner som arbetsgivaren annars inte skulle behöva ge sina anställda. Till exempel rätt till årligt lönesamtal, mer pengar vid föräldraledighet, högre sjuklön, tjänstepension och gruppliv- och arbetsskadeförsäkringar.

Kollektivavtalen kan finnas både centralt och lokalt. De lokala kollektivavtalen är oftast anpassningar till det centrala kollektivavtalet och ger dig bättre och anpassade villkor på just din arbetsplats. De kan också reglera hur ni genom samverkan kan påverka situationen på er arbetsplats.

Om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal bör du se till att du reglerar de villkor som är viktiga för dig direkt i ditt anställningsavtal.

Centrala kollektivavtal

Blir du anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal kan du känna dig säker på att du får bra arbetsvillkor. De villkor som kollektivavtalet innehåller är bindande för arbetsgivaren. Medbestämmandelagen (MBL) säger att arbetsgivare måste förhandla med den part de har kollektivavtal med inför större förändringar på arbetsplatsen. Det kan handla om organisation, budget eller anställningsvillkor. Förhandlingarna ska då ske med de förtroendevalda som har god kännedom om arbetsplatsen och kan påverka villkoren för dig och dina kollegor.

Det är viktigt att du känner till vilket kollektivavtal du omfattas av så att du vet vad som gäller för dig. De centrala kollektivavtalen hittar du nedan. Du behöver logga in för att ta del av dem.

Det kan vara knepigt att på egen hand orientera sig i avtalen. Ta hjälp av din förtroendevalda eller kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420. Tänk också på att det kan finnas lokala avtal med bättre villkor än de centrala.

Lokala kollektivavtal

På din arbetsplats kan det också finnas lokala kollektivavtal som kompletterar reglerna i de centrala kollektivavtalen och som ger dig ännu bättre villkor. Det kan vara ersättning vid föräldraledighet, kompetensutveckling eller flextid. Ta reda på vad som gäller för dig genom att kontakta förtroendevalda på din arbetsplats eller Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

Fredsplikt

Så länge det finns ett giltigt, underskrivet kollektivavtal så råder fredsplikt för båda parterna. Det innebär att varken arbetsgivare eller arbetstagare får lov att delta i så kallade otillåtna stridsåtgärder. Det kan exempelvis vara strejk, lockout, blockad eller planerade massuppsägningar.

Du vinner på att ha kollektivavtal

Kollektivavtalet omfattar en mängd förmåner:

  • Mer pengar vid föräldraledighet
  • Högre ersättning om du blir av med jobbet på grund av arbetsbrist, genom en riktigt bra inkomstförsäkring
  • Ersättning vid arbetsskada
  • Högre sjuklön
  • Tjänstepension
  • Livförsäkring och omställningspension för efterlevande

Vill du att din arbetsgivare ska teckna ett kollektivavtal? Har du frågor om ditt kollektivavtal eller funderar du på att bli förtroendevald i Vårdförbundet? Kontakta Vårdförbundet Direkt