Här presenterar vi de centrala avtal och överenskommelser som är specifika för dig som har privat arbetsgivare. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta oss på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats!

Om arbetsgivaren tillhör någon av nedanstående arbetsgivarorganisationer är denne bunden av angivet kollektivavtal. Materialet är uppdelat på de olika arbetsgivarorganisationerna.

Arbetsgivaralliansen

Förhandlingsprotokoll 2023
Förhandlingsprotokoll 2020
Kollektivavtal Vård och omsorg 2020-2023

Almega Kompetensföretagen (tidigare Bemanningsföretagen)

Kompetensföretagen tillämpar kollektivavtalet för vård- och behandlingsverksamhet samt övrig omsorgsverksamhet.

Förhandlingsprotokoll 2015 gäller från 1 januari 2016

Allmänna villkor komplement 2016- vårdsupplement till Kollektivavtal bransch E

Almega Vårdföretagarna

Vårdföretagarna är uppdelad i olika branscher och innehåller uppgörelser om löner och allmänna villkor för anställda inom:

Bransch C – läkarmottagningar

Förhandlingsprotokoll bransch C

Bransch D - företagshälsovård

Kollektivavtal bransch D (2021-01-01)
Förhandlingsprotokoll bransch D 2023
Förhandlingsprotokoll bransch D 2020
Introduktion till nya löneavtalet
Inför det årliga lönesamtalet

Bransch E – vård och behandling och övrig omsorg

Kollektivavtal bransch E (2021-01-01)
Förhandlingsprotokoll bransch E 2023
Förhandlingsprotokoll bransch E 2020
Avtal om kompetensutveckling
Introduktion till nya löneavtalet
Inför det årliga lönesamtalet

Bransch F – Äldreomsorg

Kollektivavtal Bransch F (2021-01-01)
Förhandlingsprotokoll bransch F 2023
Förhandlingsprotokoll bransch F 2020
Avtal om kompetensutveckling
Introduktion till nya löneavtalet
Inför det årliga lönesamtalet

Bransch Ambulans – (tidigare Bransch H)

Kollektivavtal bransch ambulans (2021-07-01)
Förhandlingsprotokoll och bilagor 2023
Förhandlingsprotokoll och bilagor 2021
Avtal om kompetensutveckling
Introduktion till nya löneavtalet
Inför det årliga lönesamtalet

Fremia (fd KFO)

Kollektivavtal - hälsa, vård & övrig omsorg (2021-01-01)
Förhandlingsprotokoll 2020

PACTA (f.d. KFS)

Förhandlingsprotokoll, gäller för perioden 1 april 2018 till 31 mars 2020.
Förhandlingsprotokoll, visar de förändringar som skedde under perioden 1 april 2016 till 31 mars 2017. 

Vård- och omsorgsavtalet
Avtalet gäller arbetstagare som är anställda vid ett företag anslutet till Pacta, i den del av Pacta som tidigare var Kommunala Företagens Samorganisation (KFS), om inte annat avtal gäller.

Bilersättningsavtal - BIL 12

Pensionsavtal

PA-KFS 09 gäller från 1 januari 2009. Avtalet är en helt premiebestämd plan och gäller för dig som är född 1954 eller senare. Du som är född 1953 och tidigare ligger kvar i det tidigare pensionsavtalet PA-KFS.

KFS Forhandlingsprotokoll PA-KFS 09
KFS PA-KFS 09 Bilaga 1
KFS PA-KFS 09 Bilaga 2

Traktamentesavtal

Traktamentesavtal, Trakt 13 gäller från 1 januari 2013.

Traktamentesavtal, KFS, Trakt 13

Svenska FlygBranschen

Kollektivavtal

Avtalsområde legitimerade sjuksköterskor. 

Kyrkan

Svenska kyrkans församlingsförbund – nya avtal 2021

Svenska kyrkans avtal 20 – Allmänna bestämmelser

Underbilaga A-D till Svenska kyrkasns avtal 20 – Allmänna bestämmelser

Svenska kyrkans löneavtal 2020

Avtalsvårdsgrupp Svenska kyrkan 2020–2023

Protokoll överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska kyrkan under perioden 2020–

Överenskommelse om ändringar i traktamentsavtalet - TRAKT 18 Svenska kyrkan

Överenskommelse om korttidsarbete Arbetsgivarverket OFR -210331

Svenska kyrkans församlingsförbund – tidigare avtal

Svenska kyrkans avtal 2016 – Allmänna bestämmelser

Förändringar i Allmänna bestämmelser (Gäller från 2017 till 2020)

Protokollsanteckningar 2016

Särskilda bestämmelser 2016

Omställningsavtal 05 

Förhandlingsprotokoll KAP-KL

Tjänstepensionsavtal KAP-KL