Kollektivavtal för privata sektorn

Här presenterar vi de avtal och överenskommelser som är specifika för dig som har privat arbetsgivare.

Om arbetsgivaren tillhör någon av nedanstående arbetsgivarorganisationer är denne bunden av angivet kollektivavtal.

Materialet är uppdelat på de olika arbetsgivarorganisationerna.

Arbetsgivaralliansen

Bransch och löneavtal 2017-2020, vård och omsorg

Samverkansavtal

Almega bemanningsföretagen

Bemanningsföretagen tillämpar kollektivavtalet för vård- och behandlingsverksamhet samt övrig omsorgsverksamhet.

Förhandlingsprotokoll 2015 gäller från 1 januari 2016

Allmänna villkor komplement 2016- vårdsupplement till Kollektivavtal bransch E

KFO

Avtal - hälsa, vård & övrig omsorg

Allmänna anställningsvillkor och löneavtal med mera för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg.

Gäller från och med 1 juli 2013  

KFS

Förhandlingsprotokoll

Förhandling  2016 angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Vård och Omsorg.

Vård- och omsorgsavtalet

Avtalet gäller arbetstagare, som är anställd vid företag anslutet till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) inom företagets verksamhetsområde, om inte annat avtal gäller.

Bilersättningsavtal - BIL 12

Pensionsavtal

PA-KFS 09 gäller från 1 januari 2009. Avtalet är en helt premiebestämd plan och gäller för dig som är född 1954 eller senare. Du som är född 1953 och tidigare ligger kvar i det tidigare pensionsavtalet PA-KFS.

KFS Forhandlingsprotokoll PA-KFS 09
KFS PA-KFS 09 Bilaga 1
KFS PA-KFS 09 Bilaga 2

Traktamentesavtal

Traktamentesavtal, Trakt 13 gäller från 1 januari 2013.

Traktamentesavtal, KFS, Trakt 13

Svenska FlygBranschen

Kollektivavtal

Avtalsområde legitimerade sjuksköterskor. 

Svenska kyrkans församlingsförbund

Allmänna bestämmelser 2016

Förändringar i Allmänna bestämmelser (Gäller från 2017 till 2020)

Protokollsanteckningar 2016

Särskilda bestämmelser 2016

Avtalet gäller från 1 april 2016 till 31 mars 2017.

Omställningsavtal 05 

Förhandlingsprotokoll KAP-KL

Tjänstepensionsavtal KAP-KL

Vårdföretagarna

Vårdföretagarna är uppdelad i olika branscher och innehåller uppgörelser om löner och allmänna villkor för anställda inom:

Bransch C – läkarmottagningar
Bransch D – företagshälsovård
Bransch E – vård och behandling och övrig omsorg
Bransch F - äldreomsorg
Bransch H – ambulansverksamhet

Bransch C – läkarmottagningar

Förhandlingsprotokoll bransch C

Bransch D - företagshälsovård
Förhandlingsprotokoll 2016
Kollektivavtal bransch D
Ändringar allmänna anställningsvillkor bransch D
Avtal om lönebildning bransch D

Bransch E – vård och behandling och övrig omsorg
Förhandlingsprotokoll 2017-01
Ändringar allmänna anställningsvillkor från 170101
Kollektivavtal bransch E
Förhandlingsprotokoll löneavtal bransch E
Avtal om kompetensutveckling

Bransch F – Äldreomsorg
Förhandlingsprotokoll  2017-01
Ändingar allmänna anställningsvillkort från 170101
Kollektivavtal bransch F
Förhandlingsprotokoll löneavtal bransch F
Avtal om kompetensutveckling

Bransch H – ambulansverksamhet
Förhandlingsprotokoll 2016
Kollektivavtal
Löneavtal 2014, bilaga 1
Avtal om kompetensutveckling

OB, jour, beredskap 2016, bilaga