Kollektivavtal för statliga sektorn

Här presenterar vi de avtal och överenskommelser som gäller för dig som har staten som arbetsgivare.

De viktigaste avtalet är "Ramavtal om löner med mera för arbetstagare hos staten", RALS.

Avtal för statlig sektor
RALS 2013 - gäller från 1 oktober 2013 till 30 september 2016
Förhandlingsprotokoll
Gemensamma kommentarer

Avtal om omställningsmedel med Arbetsgivarverket som träder i kraft 2015

Detta avtal kommer att ersätta Trygghetsavtalet i Avtal för statlig sektor 2012 (Finns under rubriken Trygghetsavtalet (TA).

Avtal 2015 - Om omställning
Avtal 2015 - Lokala omställningsmedel
Avtal 2015 - Förhandlingsprotokoll
Avtal 2015 - Gemensamma kommentarer