Närmast dig på din arbetsplats finns förtroendevalda som företräder Vårdförbundet på arbetsplatsen. De är också skyddsombud. Har du frågor kan du alltid kontakta den som är förtroendevald på din arbetsplats.

På de flesta arbetsplatser finns en eller flera förtroendevalda som har valts av dig och dina kollegor. Förtroendevalda har i sitt uppdrag stora möjligheter att prata med med arbetsgivaren om viktiga frågor och ha inflytande på arbetsplatsen.

Den förtroendevalda pratar med dig och andra medlemmar om vad ni vill förändra och förbättra i arbetet, på arbetsplatsen, inom era yrken och i vården. Tillsammans kan ni påverka.

Som skyddsombud verkar de för att du och dina kollegor har en bra arbetsmiljö och att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagens krav. De agerar om det finns brister. Skyddsombuden utför sitt uppdrag på många olika sätt, bland annat genom att delta i skyddsrond och i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Din förtroendevalda kan också hjälpa dig om du har frågor eller behöver stöd. Ibland kan hen stödja dig själv och ibland kan den förtroendevalda tipsa om annat stöd inom Vårdförbundet.

Välja förtroendevald

Alla arbetsplatser har inte valt förtroendevald. Om det saknas på din arbetsplats kan du och de kollegor som är medlemmar gå miste om möjlighet att påverka er arbetssituation.

Om det är möjligt kan det vara bra att ni väljer en eller flera förtroendevalda på er arbetsplats. Kontakta er lokala avdelning för hjälp att välja förtroendevald.

Läs gärna mer på våra sidor för förtroendevalda.