Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Martin Johansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Kampen fortsätter! Med 6 års erfarenhet från styrelsearbetet i vårdförbundet avdelning Blekinge är jag redo att tillsammans med alla medlemmar, förtroendevalda och kansliorganisationen fortsätta vår långa kamp för bättre vård, yrke och villkor. Jag vill förändra det som behöver förändras, inte allt.

Mina viktigaste frågor är

Vår kompetens skall användas rätt och vi skall värderas rätt! Våra medlemsgruppers kunskap används inte fullt ut och tillsammans i team kan vi göra stora skillnader för individen. Vi har en stor roll i den personcentrerade vården. Framtidens hälso- och sjukvård eller omställning mot nära vård! Två mycket viktiga inriktningar, MEN dem är här nu! Vi måste genomföra förändringen och VI har lösningen.

Min bakgrund är

Jag är ambulanssjuksköterska sedan 2011. Började min resa på omvårdnadsprogrammet i Karlshamn 1995. Värnplikt sjukvårdskompaniet Eksjö 1998. USK på ambulansen/IVA/akuten Karlshamn 1999. Sjuksköterska 2004.

Mina främsta styrkor är

Pratglad, social och engagerad.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker att dialogen är oerhört viktig och intressant. Möjligheten till att få bjuda en annan person på sina tankar och öka nyfikenheten och ibland kunskapen ger de bästa resultaten. Det personliga mötet! Att få möta en individ och genom mötet finna nyfikenhet, kunskap, gemenskap och mycket mer är väldigt inspirerande. Vi alla människor bär på en berättelse.

Personligt: 42 år sambo och två barn 11 och 14 år. Mina fritidsintressen är träning, fiske. Jag gillar hårdrock, främst pudelrock. Sweden Rock festival är ett ständigt återkommande arrangemang där jag bosätter mig i 4 dagar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror tyvärr att vi fortfarande slåss för att vi skall värderas rätt! Värderingsförändringen tar tid. Partsarbetet! Vi måste fortsätta att värna om den svenska modellen! Finns många krafter som vill ta bort partsförhållandet. Vilket oroar mig. Även viljan att vara medlem i ett fackförbund minskar.

Detta kan vi ändra på genom att möta medlemmar, samtala med medlemmar, engagera medlemmar, informera medlemmar och mycket mer. De som kan vara med skall vara med i vår förening. Tillsammans är vi starka!

Nominerade till vice avdelningsordförande

Camilla Perland

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Det finns många skäl. Men det största är att väljer ni mig i dessa två uppdrag så väljer ni en person som är social, engagerad och driven. En person som kommer göra sitt yttersta varje dag för att ta oss alla ett steg närmare vår vision.

Mina viktigaste frågor är

Mår vi bra på jobbet mår patienterna bättre. Om vi ges möjlighet och förutsättning till att få arbeta utifrån våra professioners kunnande med personen i fokus tror jag att vi kommer må bättre på jobbet, och vi kommer också att värderas rätt då arbetsgivaren i en sådan vardag har förståelse för vikten av våra unika kunskapsområden.

Jag tror på att vi genom samverkan och dialog kan nå en personcentrerad vård där dem vi finns till för är huvudfokus, inte en diagnos eller ett yrke utan människan. Jag brinner för människorna i vårt samhälle. Våra patienter och deras närstående, våra kollegor, och oss själva. Att vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna.

Jag tror på teamet, hur vi är mot varandra, då inte bara gentemot patienter och närstående, utan hur är vi mot varandra, kollegor emellan. Jag vill att våra arbetsgivare ska ge oss möjlighet att verka på lika villkor, utan hierarki och med en gemensam respekt gentemot varandra och varandras kunskap.

Min bakgrund är

Mitt yrke är sjuksköterska och jag arbetar idag på palliativ medicin. Under hela min yrkeskarriär har jag drivits av en känsla av att organisationen jag arbetar i inte ger mig förutsättningar till att använda min profession fullt ut. Jag verkar i en vardag som inte är byggd efter hur hälso- och sjukvård borde kunna vara idag.

Jag bestämde mig också tidigt för att inte betala en specialistutbildning själv, utan istället arbeta hårt för att mina chefer skulle se vikten av att inom ramen för anställningen ge sina anställda möjlighet till vidareutveckling. Genom Vårdförbundet har jag funnit styrka i att fler har tänkt som jag, fler tror på att vi kan förändra, jag har fått hjälp att sätta ord på det jag tror att vi behöver och jag har också fått se vad vår politik, vårt engagemang faktiskt kan göra för skillnad.

Jag har de senaste fyra åren varit engagerad i Vårdförbundet avdelning Blekinge som styrelseledamot. Under denna tiden har jag också fått möjlighet att påverka i olika forum främst inom regionen. Det har varit fyra givande år som gett mig ytterligare kunskap och insikter som jag skulle ta med mig in i dessa nya uppdrag.

Mina främsta styrkor är

Engagerad och försöker hellre hitta lösningar än att fastna vid problemet. Jag ger inte upp, utan försöker istället finna nya vägar där jag stöter på återvändsgränder.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För mig är det självklart att Vårdförbundet är en dialogpart i vården, och en tydlig röst i samhället. Att vi är aktiva i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Detta innebär bland annat att våra medlemmar verkar i en givande och hälsosam arbetsmiljö, vi är rätt värderad i lön och får arbeta i en vardag där personen är i centrum.

Jag tror på att arbeta personcentrerat i hela hälso- och sjukvårdsorganisationen, men också att det bör vara fokuset även inom våra egna led och i Vårdförbundet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att en hälsosam arbetsmiljö, karriärvägar och lön fortsatt kommer vara viktiga frågor. Jag tror att vi om fem år har kommit en längre bit på vägen, men till exempel kring lön så behövs en värderingsförändring för våra yrken och det tror jag tyvärr kommer vara något som vi fortsatt måste arbeta med för att få de som sätter lön att förstå. Det fackliga arbetet kräver tålamod och långsiktighet.

Nominerade till styrelseledamot 

Dijana Petrovic

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

På grund av engagemang och önskan att förändra och förbättra! Min korta tid i nuvarande styrelse (sedan oktober 2020) ser jag som en fördel då jag blir ännu mer motiverad inför framtidsarbetet och att få jobba vidare med vår vision om förbättring av vården, våra yrken och villkor!

Mina viktigaste frågor är

Att våra fyra professioners kunskap värderas rätt samt ett utvecklande yrkesliv som håller hela vägen! Hur vi mår och vad vi orkar med på vårt arbete avspeglas i hur våra patienter mår och vilken vård de får. Vi ska alla jobba för och mot en personcentrerad vård och därför behöver vi också få rätt förutsättningar att göra det!

Min bakgrund är

Min profession är sjuksköterska. Jag har sedan jag tog examen 2014 arbetat inom vuxen psykiatrisk slutenvård i Karlskrona. Har även läst vidareutbildning inom psykiatri.

Mina främsta styrkor är

Nyfiken, engagerad, villig att ständigt lära mig. Inlyssnande och lösningsfokuserad, det senaste på gott och ont.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Med en bakgrund inom psykiatrin, där den personcentrerade vården är högst aktuell, tror jag att min förmåga att se helheten bidrar till att jag tänker på samma sätt inför de förändringar som vi inom hälso- och sjukvården står inför. Personcentrerad vård är framtiden och jag är villig att kämpa för att det personcentrerade förhållningssättet ska genomsyra inte bara vården utan även arbetsklimatet överlag.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönefrågan, att vi värderas rätt utifrån vår kompetens! Förändringar kräver tid och värderingsfrågan är något vi fortsatt kommer behöva jobba och kämpa för. Även frågan om vår arbetsmiljö tror jag kommer vara fortsatt aktuell om än i (förhoppningsvis) mindre omfattning.
 
 

Emma Mattsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Då jag har ett driv att vilja förbättra för våra fyra professioner, gällande både lön och arbetsmiljö. Då mitt engagemang för Vårdförbundet varit under några år, tänker jag att de dialoger jag haft med medlemmar och arbetsgivare skulle vara av godo som kongressombud.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart yrkesliv. För att vi ska kunna verka fullt ut i våra professioner ser jag att ett stort arbete gällande arbetsmiljön behöver göras för våra fyra yrken. Ett arbete jag påbörjat och gärna skulle vilja fortsätta med som huvudskyddsombud, men också i påverkan som styrelseledamot i de forum jag finns i.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2009, anestesisjuksköterska sedan 2011. Förtroendevald på arbetsplats sedan 2017. Huvudskyddsombud sedan 2020 januari. Styrelseledamot sedan oktober 2020. Har min anställning på Thoraxoperation i Karlskrona.

Mina främsta styrkor är

Mitt engagemang och driv, och förmåga att lyssna på människor. En vilja att faktiskt få till en förändring.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Blev 2020 invald i styrelsen som styrelseledamot, och skulle verkligen vilja fortsätta att utveckla mitt engagemang, om ni medlemmar vill ge mig det förtroendet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Ett hållbart yrkesliv, med möjligheten att utvecklas i sin profession. Möjlighet att göra lönekarriär, att kunna utvecklas på arbetet och ha ett arbetsliv som ger förutsättningar för en rik fritid.

Louise Holmqvist

Michael Boström

Tobias Sandin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill med mitt engagemang och drivkraft vara med och påverka våra villkor och framtidens vård.

Mina viktigaste frågor är

Det är viktigt att kunna ge en god och säker vård. Jag tycker därför att det är viktigt att vår kompetens värderas och används på rätt sätt. Jag tycker att samverkan och dialog är viktiga redskap för detta. Att möta våra medlemmar och förhoppningsvis kunna växa som organisation är betydelsefullt för att vi ska kunna vara med och påverka och skapa bra förutsättningar.

Min bakgrund är

Jag har hela mitt yrkesliv arbetet inom vården. Jag var färdig sjuksköterska 2009 och har därefter läst en specialistutbildning inom psykiatri. Har arbetet inom vuxenpsykiatri samt BUP. Arbetar sedan drygt ett år inom Primärvården. Jag har tidigare varit förtroendevald.

Mina främsta styrkor är

Glad, social och engagerad.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönefrågan och arbetsvillkor.

Nominerade till kongressombud

Camilla Perland

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Det finns många skäl. Men det största är att väljer ni mig i dessa två uppdrag så väljer ni en person som är social, engagerad och driven. En person som kommer göra sitt yttersta varje dag för att ta oss alla ett steg närmare vår vision.

Mina viktigaste frågor är

Mår vi bra på jobbet mår patienterna bättre. Om vi ges möjlighet och förutsättning till att få arbeta utifrån våra professioners kunnande med personen i fokus tror jag att vi kommer må bättre på jobbet, och vi kommer också att värderas rätt då arbetsgivaren i en sådan vardag har förståelse för vikten av våra unika kunskapsområden.

Jag tror på att vi genom samverkan och dialog kan nå en personcentrerad vård där dem vi finns till för är huvudfokus, inte en diagnos eller ett yrke utan människan. Jag brinner för människorna i vårt samhälle. Våra patienter och deras närstående, våra kollegor, och oss själva. Att vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna.

Jag tror på teamet, hur vi är mot varandra, då inte bara gentemot patienter och närstående, utan hur är vi mot varandra, kollegor emellan. Jag vill att våra arbetsgivare ska ge oss möjlighet att verka på lika villkor, utan hierarki och med en gemensam respekt gentemot varandra och varandras kunskap.

Min bakgrund är

Mitt yrke är sjuksköterska och jag arbetar idag på palliativ medicin. Under hela min yrkeskarriär har jag drivits av en känsla av att organisationen jag arbetar i inte ger mig förutsättningar till att använda min profession fullt ut. Jag verkar i en vardag som inte är byggd efter hur hälso- och sjukvård borde kunna vara idag.

Jag bestämde mig också tidigt för att inte betala en specialistutbildning själv, utan istället arbeta hårt för att mina chefer skulle se vikten av att inom ramen för anställningen ge sina anställda möjlighet till vidareutveckling. Genom Vårdförbundet har jag funnit styrka i att fler har tänkt som jag, fler tror på att vi kan förändra, jag har fått hjälp att sätta ord på det jag tror att vi behöver och jag har också fått se vad vår politik, vårt engagemang faktiskt kan göra för skillnad.

Jag har de senaste fyra åren varit engagerad i Vårdförbundet avdelning Blekinge som styrelseledamot. Under denna tiden har jag också fått möjlighet att påverka i olika forum främst inom regionen. Det har varit fyra givande år som gett mig ytterligare kunskap och insikter som jag skulle ta med mig in i dessa nya uppdrag.

Mina främsta styrkor är

Engagerad och försöker hellre hitta lösningar än att fastna vid problemet. Jag ger inte upp, utan försöker istället finna nya vägar där jag stöter på återvändsgränder.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För mig är det självklart att Vårdförbundet är en dialogpart i vården, och en tydlig röst i samhället. Att vi är aktiva i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Detta innebär bland annat att våra medlemmar verkar i en givande och hälsosam arbetsmiljö, vi är rätt värderad i lön och får arbeta i en vardag där personen är i centrum.

Jag tror på att arbeta personcentrerat i hela hälso- och sjukvårdsorganisationen, men också att det bör vara fokuset även inom våra egna led och i Vårdförbundet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att en hälsosam arbetsmiljö, karriärvägar och lön fortsatt kommer vara viktiga frågor. Jag tror att vi om fem år har kommit en längre bit på vägen, men till exempel kring lön så behövs en värderingsförändring för våra yrken och det tror jag tyvärr kommer vara något som vi fortsatt måste arbeta med för att få de som sätter lön att förstå. Det fackliga arbetet kräver tålamod och långsiktighet.

Dijana Petrovic

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

På grund av engagemang och önskan att förändra och förbättra! Min korta tid i nuvarande styrelse (sedan oktober 2020) ser jag som en fördel då jag blir ännu mer motiverad inför framtidsarbetet och att få jobba vidare med vår vision om förbättring av vården, våra yrken och villkor!

Mina viktigaste frågor är

Att våra fyra professioners kunskap värderas rätt samt ett utvecklande yrkesliv som håller hela vägen! Hur vi mår och vad vi orkar med på vårt arbete avspeglas i hur våra patienter mår och vilken vård de får. Vi ska alla jobba för och mot en personcentrerad vård och därför behöver vi också få rätt förutsättningar att göra det!

Min bakgrund är

Min profession är sjuksköterska. Jag har sedan jag tog examen 2014 arbetat inom vuxen psykiatrisk slutenvård i Karlskrona. Har även läst vidareutbildning inom psykiatri.

Mina främsta styrkor är

Nyfiken, engagerad, villig att ständigt lära mig. Inlyssnande och lösningsfokuserad, det senaste på gott och ont.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Med en bakgrund inom psykiatrin, där den personcentrerade vården är högst aktuell, tror jag att min förmåga att se helheten bidrar till att jag tänker på samma sätt inför de förändringar som vi inom hälso- och sjukvården står inför. Personcentrerad vård är framtiden och jag är villig att kämpa för att det personcentrerade förhållningssättet ska genomsyra inte bara vården utan även arbetsklimatet överlag.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönefrågan, att vi värderas rätt utifrån vår kompetens! Förändringar kräver tid och värderingsfrågan är något vi fortsatt kommer behöva jobba och kämpa för. Även frågan om vår arbetsmiljö tror jag kommer vara fortsatt aktuell om än i (förhoppningsvis) mindre omfattning.
 
 

Emma Mattsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Då jag har ett driv att vilja förbättra för våra fyra professioner, gällande både lön och arbetsmiljö. Då mitt engagemang för Vårdförbundet varit under några år, tänker jag att de dialoger jag haft med medlemmar och arbetsgivare skulle vara av godo som kongressombud.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart yrkesliv. För att vi ska kunna verka fullt ut i våra professioner ser jag att ett stort arbete gällande arbetsmiljön behöver göras för våra fyra yrken. Ett arbete jag påbörjat och gärna skulle vilja fortsätta med som huvudskyddsombud, men också i påverkan som styrelseledamot i de forum jag finns i.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2009, anestesisjuksköterska sedan 2011. Förtroendevald på arbetsplats sedan 2017. Huvudskyddsombud sedan 2020 januari. Styrelseledamot sedan oktober 2020. Har min anställning på Thoraxoperation i Karlskrona.

Mina främsta styrkor är

Mitt engagemang och driv, och förmåga att lyssna på människor. En vilja att faktiskt få till en förändring.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Blev 2020 invald i styrelsen som styrelseledamot, och skulle verkligen vilja fortsätta att utveckla mitt engagemang, om ni medlemmar vill ge mig det förtroendet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Ett hållbart yrkesliv, med möjligheten att utvecklas i sin profession. Möjlighet att göra lönekarriär, att kunna utvecklas på arbetet och ha ett arbetsliv som ger förutsättningar för en rik fritid.

Gunilla Månsson

Martin Johansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Kampen fortsätter! Med 6 års erfarenhet från styrelsearbetet i vårdförbundet avdelning Blekinge är jag redo att tillsammans med alla medlemmar, förtroendevalda och kansliorganisationen fortsätta vår långa kamp för bättre vård, yrke och villkor. Jag vill förändra det som behöver förändras, inte allt.

Mina viktigaste frågor är

Vår kompetens skall användas rätt och vi skall värderas rätt! Våra medlemsgruppers kunskap används inte fullt ut och tillsammans i team kan vi göra stora skillnader för individen. Vi har en stor roll i den personcentrerade vården. Framtidens hälso- och sjukvård eller omställning mot nära vård! Två mycket viktiga inriktningar, MEN dem är här nu! Vi måste genomföra förändringen och VI har lösningen.

Min bakgrund är

Jag är ambulanssjuksköterska sedan 2011. Började min resa på omvårdnadsprogrammet i Karlshamn 1995. Värnplikt sjukvårdskompaniet Eksjö 1998. USK på ambulansen/IVA/akuten Karlshamn 1999. Sjuksköterska 2004.

Mina främsta styrkor är

Pratglad, social och engagerad.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker att dialogen är oerhört viktig och intressant. Möjligheten till att få bjuda en annan person på sina tankar och öka nyfikenheten och ibland kunskapen ger de bästa resultaten. Det personliga mötet! Att få möta en individ och genom mötet finna nyfikenhet, kunskap, gemenskap och mycket mer är väldigt inspirerande. Vi alla människor bär på en berättelse.

Personligt: 42 år sambo och två barn 11 och 14 år. Mina fritidsintressen är träning, fiske. Jag gillar hårdrock, främst pudelrock. Sweden Rock festival är ett ständigt återkommande arrangemang där jag bosätter mig i 4 dagar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror tyvärr att vi fortfarande slåss för att vi skall värderas rätt! Värderingsförändringen tar tid. Partsarbetet! Vi måste fortsätta att värna om den svenska modellen! Finns många krafter som vill ta bort partsförhållandet. Vilket oroar mig. Även viljan att vara medlem i ett fackförbund minskar.

Detta kan vi ändra på genom att möta medlemmar, samtala med medlemmar, engagera medlemmar, informera medlemmar och mycket mer. De som kan vara med skall vara med i vår förening. Tillsammans är vi starka!

Michael Boström

Tobias Sandin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill med mitt engagemang och drivkraft vara med och påverka våra villkor och framtidens vård.

Mina viktigaste frågor är

Det är viktigt att kunna ge en god och säker vård. Jag tycker därför att det är viktigt att vår kompetens värderas och används på rätt sätt. Jag tycker att samverkan och dialog är viktiga redskap för detta. Att möta våra medlemmar och förhoppningsvis kunna växa som organisation är betydelsefullt för att vi ska kunna vara med och påverka och skapa bra förutsättningar.

Min bakgrund är

Jag har hela mitt yrkesliv arbetet inom vården. Jag var färdig sjuksköterska 2009 och har därefter läst en specialistutbildning inom psykiatri. Har arbetet inom vuxenpsykiatri samt BUP. Arbetar sedan drygt ett år inom Primärvården. Jag har tidigare varit förtroendevald.

Mina främsta styrkor är

Glad, social och engagerad.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönefrågan och arbetsvillkor.

Tove Nilsson

Nominerade till avdelningsvalberedare 

Ann Nilsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har tidigare erfarenhet av fackligt arbete och har stort kontaktnät.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och framtidstänk. 

Min bakgrund är

Distriktssköterska. 

Mina främsta styrkor är

Erfarenhet och är nyfikenhet.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Tycker det är viktigt med utveckling, både för personal och enheter. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Förbättrad arbetsmiljö med samhällsanpassade arbetstider.

Anna Kronmar

Carina Danielsson

Maria Sundström