Har du en förtroendevald på din arbetsplats som gör ett fantastiskt arbete? Du som medlem har nu en unik möjlighet att lyfta fram den förtroendevalda på din arbetsplats till att bli Årets Förtroendevald i avdelning Blekinge.

Att vara förtroendevald är en viktig uppgift och utgångspunkten för uppdraget finns i medlemmarnas gemensamma samtal om vad ni vill förändra och förbättra i arbetet, på arbetsplatsen, i yrkena och inom vården. Vårdförbundets vision och idéprogram ger vägledning och uttrycker viktiga gemensamma mål.

Värdet av en aktiv förtroendevald 

En engagerad förtroendevald kan påverka på arbetsplatsen och stötta sina kollegor, samt vara bollplank till arbetsgivaren, och åter till Vårdförbundet.  Den enskildes insats har stor betydelse. 

Vårdförbundet vill visa på betydelsen av den engagerade förtroendevalde som gör skillnad och vill stimulera till fortsatt goda insatser genom att utse årets förtroendevald.  
 
Ett pris till årets förtroendevald för 2024 delas ut på årsmötet den 24 september.

Kriterier för Årets förtroendevald

  • Engagerad i sitt uppdrag på arbetsplatsen
  • Nominerad av en medlem på den egna arbetsplatsen
  • Aktiv i sin  roll som förtroendevald i Vårdförbundet, exempelvis genom att delta i forum och utbildningar, och i dialogen med sin kontaktperson i styrelsen. 

Styrelsen utser vinnaren bland de nominerade där samtliga ovan kriterier är uppfyllda.

Så har du en förtroendevald på din arbetsplats som du tycker har utmärkt sig på ett positivt sätt i sitt uppdrag och som uppfyller kriterierna - nominera och visa din uppskattning!

Du kan nominera fram till 18 augusti. 

JAG VILL NOMINERA!