Vårdförbundet avdelning Blekinge delar varje år ut stipendium på 5000 kr till en kandidat- och en magisteruppsats med syfte att främja forskning, ny kunskap och utvecklingen av hälso- och sjukvård.

Prioriterade ämnen för uppsatsen är Personcentrerad vård, Jämlik hälsa och Vårdens ledning och styrning.

Kriterier för ansökan av Vårdförbundet avdelning Blekinges stipendium för kandidat-och magisteruppsats:

  • Medlem i avdelning Blekinge.
  • Godkänd kandidat- och magisteruppsats av lärosätet.
  • Styrelsen beslutar om stipendium i augusti.
  • Stipendium delas ut på årsmötet i september.
  • Vid ansökning godkänner författaren/författarna att Vårdförbundet avdelning Blekinge använder uppsatsen i kunskapsspridande syfte.
  • Om uppsatsen utförs av flera medlemmar delas stipendiesumman lika mellan dem. 
  • Sista ansökningsdag 30 juni - samma år som examensdatum

Styrelsen kan avstå från att besluta om att utdela stipendium om särskilda skäl finns vilket då ska motiveras i styrelseprotokoll. Beslutet går ej att överklaga. Vid fler än en medlem/författare lämnar alla sina uppgifter på samma ansökningsblankett. Om en uppsats har flera författare men bara en är medlem kommer eventuellt stipendium tillfalla medlemmen.

Vid frågor kontakta Ditte Andreasen Nilsson via e-post, ditte.nilsson@vardforbundet.se

Information kandidatuppsats PDF

Information magisteruppsats PDF

Ansökan om stipendium

Antal författare

UPPGIFTER OM DIG

UPPGIFTER OM MEDFÖRFATTARE 

Bekräfta medlemskap
Godkännande

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande hantering personuppgifter