Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Martin Johansson

Nominerade till vice avdelningsordförande

Camilla Perland

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Det finns många skäl. Men det största är att väljer ni mig i dessa två uppdrag så väljer ni en person som är social, engagerad och driven. En person som kommer göra sitt yttersta varje dag för att ta oss alla ett steg närmare vår vision.

Mina viktigaste frågor är

Mår vi bra på jobbet mår patienterna bättre. Om vi ges möjlighet och förutsättning till att få arbeta utifrån våra professioners kunnande med personen i fokus tror jag att vi kommer må bättre på jobbet, och vi kommer också att värderas rätt då arbetsgivaren i en sådan vardag har förståelse för vikten av våra unika kunskapsområden.

Jag tror på att vi genom samverkan och dialog kan nå en personcentrerad vård där dem vi finns till för är huvudfokus, inte en diagnos eller ett yrke utan människan. Jag brinner för människorna i vårt samhälle. Våra patienter och deras närstående, våra kollegor, och oss själva. Att vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna.

Jag tror på teamet, hur vi är mot varandra, då inte bara gentemot patienter och närstående, utan hur är vi mot varandra, kollegor emellan. Jag vill att våra arbetsgivare ska ge oss möjlighet att verka på lika villkor, utan hierarki och med en gemensam respekt gentemot varandra och varandras kunskap.

Min bakgrund är

Mitt yrke är sjuksköterska och jag arbetar idag på palliativ medicin. Under hela min yrkeskarriär har jag drivits av en känsla av att organisationen jag arbetar i inte ger mig förutsättningar till att använda min profession fullt ut. Jag verkar i en vardag som inte är byggd efter hur hälso- och sjukvård borde kunna vara idag.

Jag bestämde mig också tidigt för att inte betala en specialistutbildning själv, utan istället arbeta hårt för att mina chefer skulle se vikten av att inom ramen för anställningen ge sina anställda möjlighet till vidareutveckling. Genom Vårdförbundet har jag funnit styrka i att fler har tänkt som jag, fler tror på att vi kan förändra, jag har fått hjälp att sätta ord på det jag tror att vi behöver och jag har också fått se vad vår politik, vårt engagemang faktiskt kan göra för skillnad.

Jag har de senaste fyra åren varit engagerad i Vårdförbundet avdelning Blekinge som styrelseledamot. Under denna tiden har jag också fått möjlighet att påverka i olika forum främst inom regionen. Det har varit fyra givande år som gett mig ytterligare kunskap och insikter som jag skulle ta med mig in i dessa nya uppdrag.

Mina främsta styrkor är

Engagerad och försöker hellre hitta lösningar än att fastna vid problemet. Jag ger inte upp, utan försöker istället finna nya vägar där jag stöter på återvändsgränder.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För mig är det självklart att Vårdförbundet är en dialogpart i vården, och en tydlig röst i samhället. Att vi är aktiva i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Detta innebär bland annat att våra medlemmar verkar i en givande och hälsosam arbetsmiljö, vi är rätt värderad i lön och får arbeta i en vardag där personen är i centrum.

Jag tror på att arbeta personcentrerat i hela hälso- och sjukvårdsorganisationen, men också att det bör vara fokuset även inom våra egna led och i Vårdförbundet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att en hälsosam arbetsmiljö, karriärvägar och lön fortsatt kommer vara viktiga frågor. Jag tror att vi om fem år har kommit en längre bit på vägen, men till exempel kring lön så behövs en värderingsförändring för våra yrken och det tror jag tyvärr kommer vara något som vi fortsatt måste arbeta med för att få de som sätter lön att förstå. Det fackliga arbetet kräver tålamod och långsiktighet.

Nominerade till styrelseledamot

Dijana Petrovic

Emma Mattsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Då jag har ett driv att vilja förbättra för våra fyra professioner, gällande både lön och arbetsmiljö. Då mitt engagemang för Vårdförbundet varit under några år, tänker jag att de dialoger jag haft med medlemmar och arbetsgivare skulle vara av godo som kongressombud.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart yrkesliv. För att vi ska kunna verka fullt ut i våra professioner ser jag att ett stort arbete gällande arbetsmiljön behöver göras för våra fyra yrken. Ett arbete jag påbörjat och gärna skulle vilja fortsätta med som huvudskyddsombud, men också i påverkan som styrelseledamot i de forum jag finns i.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2009, anestesisjuksköterska sedan 2011. Förtroendevald på arbetsplats sedan 2017. Huvudskyddsombud sedan 2020 januari. Styrelseledamot sedan oktober 2020. Har min anställning på Thoraxoperation i Karlskrona.

Mina främsta styrkor är

Mitt engagemang och driv, och förmåga att lyssna på människor. En vilja att faktiskt få till en förändring.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Blev 2020 invald i styrelsen som styrelseledamot, och skulle verkligen vilja fortsätta att utveckla mitt engagemang, om ni medlemmar vill ge mig det förtroendet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Ett hållbart yrkesliv, med möjligheten att utvecklas i sin profession. Möjlighet att göra lönekarriär, att kunna utvecklas på arbetet och ha ett arbetsliv som ger förutsättningar för en rik fritid.

Nominerade till kongressombud   

Camilla Perland

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Det finns många skäl. Men det största är att väljer ni mig i dessa två uppdrag så väljer ni en person som är social, engagerad och driven. En person som kommer göra sitt yttersta varje dag för att ta oss alla ett steg närmare vår vision.

Mina viktigaste frågor är

Mår vi bra på jobbet mår patienterna bättre. Om vi ges möjlighet och förutsättning till att få arbeta utifrån våra professioners kunnande med personen i fokus tror jag att vi kommer må bättre på jobbet, och vi kommer också att värderas rätt då arbetsgivaren i en sådan vardag har förståelse för vikten av våra unika kunskapsområden.

Jag tror på att vi genom samverkan och dialog kan nå en personcentrerad vård där dem vi finns till för är huvudfokus, inte en diagnos eller ett yrke utan människan. Jag brinner för människorna i vårt samhälle. Våra patienter och deras närstående, våra kollegor, och oss själva. Att vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna.

Jag tror på teamet, hur vi är mot varandra, då inte bara gentemot patienter och närstående, utan hur är vi mot varandra, kollegor emellan. Jag vill att våra arbetsgivare ska ge oss möjlighet att verka på lika villkor, utan hierarki och med en gemensam respekt gentemot varandra och varandras kunskap.

Min bakgrund är

Mitt yrke är sjuksköterska och jag arbetar idag på palliativ medicin. Under hela min yrkeskarriär har jag drivits av en känsla av att organisationen jag arbetar i inte ger mig förutsättningar till att använda min profession fullt ut. Jag verkar i en vardag som inte är byggd efter hur hälso- och sjukvård borde kunna vara idag.

Jag bestämde mig också tidigt för att inte betala en specialistutbildning själv, utan istället arbeta hårt för att mina chefer skulle se vikten av att inom ramen för anställningen ge sina anställda möjlighet till vidareutveckling. Genom Vårdförbundet har jag funnit styrka i att fler har tänkt som jag, fler tror på att vi kan förändra, jag har fått hjälp att sätta ord på det jag tror att vi behöver och jag har också fått se vad vår politik, vårt engagemang faktiskt kan göra för skillnad.

Jag har de senaste fyra åren varit engagerad i Vårdförbundet avdelning Blekinge som styrelseledamot. Under denna tiden har jag också fått möjlighet att påverka i olika forum främst inom regionen. Det har varit fyra givande år som gett mig ytterligare kunskap och insikter som jag skulle ta med mig in i dessa nya uppdrag.

Mina främsta styrkor är

Engagerad och försöker hellre hitta lösningar än att fastna vid problemet. Jag ger inte upp, utan försöker istället finna nya vägar där jag stöter på återvändsgränder.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För mig är det självklart att Vårdförbundet är en dialogpart i vården, och en tydlig röst i samhället. Att vi är aktiva i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Detta innebär bland annat att våra medlemmar verkar i en givande och hälsosam arbetsmiljö, vi är rätt värderad i lön och får arbeta i en vardag där personen är i centrum.

Jag tror på att arbeta personcentrerat i hela hälso- och sjukvårdsorganisationen, men också att det bör vara fokuset även inom våra egna led och i Vårdförbundet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att en hälsosam arbetsmiljö, karriärvägar och lön fortsatt kommer vara viktiga frågor. Jag tror att vi om fem år har kommit en längre bit på vägen, men till exempel kring lön så behövs en värderingsförändring för våra yrken och det tror jag tyvärr kommer vara något som vi fortsatt måste arbeta med för att få de som sätter lön att förstå. Det fackliga arbetet kräver tålamod och långsiktighet.

Dijana Petrovic

Emma Mattsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Då jag har ett driv att vilja förbättra för våra fyra professioner, gällande både lön och arbetsmiljö. Då mitt engagemang för Vårdförbundet varit under några år, tänker jag att de dialoger jag haft med medlemmar och arbetsgivare skulle vara av godo som kongressombud.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart yrkesliv. För att vi ska kunna verka fullt ut i våra professioner ser jag att ett stort arbete gällande arbetsmiljön behöver göras för våra fyra yrken. Ett arbete jag påbörjat och gärna skulle vilja fortsätta med som huvudskyddsombud, men också i påverkan som styrelseledamot i de forum jag finns i.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2009, anestesisjuksköterska sedan 2011. Förtroendevald på arbetsplats sedan 2017. Huvudskyddsombud sedan 2020 januari. Styrelseledamot sedan oktober 2020. Har min anställning på Thoraxoperation i Karlskrona.

Mina främsta styrkor är

Mitt engagemang och driv, och förmåga att lyssna på människor. En vilja att faktiskt få till en förändring.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Blev 2020 invald i styrelsen som styrelseledamot, och skulle verkligen vilja fortsätta att utveckla mitt engagemang, om ni medlemmar vill ge mig det förtroendet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Ett hållbart yrkesliv, med möjligheten att utvecklas i sin profession. Möjlighet att göra lönekarriär, att kunna utvecklas på arbetet och ha ett arbetsliv som ger förutsättningar för en rik fritid.

Martin Johansson