• Remissvar

  Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet

  22 sep 2021

  Jämlikhetskommissionens betänkande är mycket omfattande och innehåller förslag inom väldigt många och angelägna områden. Även om Vårdförbundet inte är remissinstans vill förbundet lämna synpunkter på delar av betänkandet. Vårdförbundets synpunkter begränsar sig huvudsakligen till de förslag som presenteras i kapitel 18 om arbetsliv och kapitel 23 om hälso- och sjukvård. I övrigt hänvisar Vårdförbundet till TCO:s yttrande i ärendet.

 • Remissvar

  Medicintekniska produkter

  22 sep 2021

 • Remissvar

  Elektronisk förskrivning

  22 sep 2021

  Vårdförbundet tillstyrker Läkemedelsverkets förslag om att skjuta fram ikraftträdandet av elektronisk förskrivning som huvudregel.

 • Remissvar

  En stärkt försörjningsberedskap

  22 sep 2021

  Hälso- och sjukvården har ett mycket stort behov av en stärkt försörjningsberedskap, vilket inte minst Coronapandemin har visat. Förslagen i delbetänkandet är viktiga och angelägna för att kunna möta framtida fredstida kriser och krig. Vårdförbundet tillstyrker därför utredningens förslag i sin helhet.

 • Remissvar

  Ordination av vaccin mot covid-19

  19 aug 2021

  Vårdförbundet avstyrker Socialstyrelsens förslag om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 till barn.