Medicintekniska produkter

Vårdförbundet tillstyrker i stort Socialstyrelsens förslag om föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Förbundet har förslag på kompletteringar i de delar som handlar om kompetens i kap 5 och behörighet att förskriva förbrukningsartiklar i kap. 6.

När det gäller kapitel 5 föreslår Vårdförbundet att man ska ställa krav på legitimation och adekvat högskoleutbildning för den hälso- och sjukvårdspersonal som ska ansvara för de uppgifter som anges i 5 kap. 1 § 1 - 4 p. De som ansvarar för dessa uppgifter bör vara läkare, sjuksköterskor, barnmorskor eller sjukgymnaster/fysioterapeuter.

När det gäller behörighet att förskriva förbrukningsartiklar i kapitel 6 anser Vårdförbundet att det för de angivna yrkena också ska ställas krav på adekvat högskoleutbildning i form av specialistutbildning, fortbildning eller vidareutbildning.

Vidare bör det anges sjukgymnast eller fysioterapeut, utifrån att yrket kan ha två olika titlar idag.

Vårdförbundet anser också att kravet på att man ska vara anställd hos region, kommun eller vårdgivare som har avtal med region eller kommun för att få förskrivningsrätt behöver ändras. Det bör vara möjligt att få förskrivningsrätt även när man bedriver enskild verksamhet utan avtal med en region eller kommun.

Carita Fallström, förbundsjurist