Elektronisk förskrivning

Vårdförbundet tillstyrker Läkemedelsverkets förslag om att skjuta fram ikraftträdandet av elektronisk förskrivning som huvudregel.

Vårdförbundet instämmer i att införandet av elektronisk förskrivning som huvudregel bör skjutas fram på grund av förseningen av Förskrivningskollen. Hälso- och sjukvården kan behöva ytterligare tid för att anpassa sina rutiner till att använda det nya systemet efter att den fullständiga versionen har lanserats.