2015 svarade Vårdförbundet bland annat på remisser om eHälsa och föreskrifter om anmälan av vårdskador.