Här kan du läsa valberedningens förslag till nya ledamöter i avtalsrådet.

Förbundsvalberedningen vill tacka för det stora antalet nomineringar som inkommit till fyllnadsvalet till avtalsrådet. I framtagandet av förslaget har vi läst de nominerades presentationer och även intervjuat samtliga nominerade. I arbetet med förslaget har vi utgått ifrån Vårdförbundets stadga och rollbeskrivningen för avtalsrådet. De nominerade har varit mycket engagerade, och vi tackar för de fina presentationer och givande intervjuer som vi har fått ta del av.

Förbundsvalberedningens förslag till fyllnadsval till avtalsrådet:

Åsa Wilhelmsson, avdelning Östergötland

Fredrik Silvtegen, avdelning Västmanland

 

Motivering:

Förbundsvalberedningen ser alltid till helheten i sammansättningen av en grupp. Förslaget är framtaget utifrån att en mångfald av perspektiv kan bidra till en fortsatt konstruktiv diskussion kring avtalsfrågorna som ska resultera i råd till förbundsstyrelsen. Förslaget syftar till att komplettera och förstärka det driv som finns i avtalsrådet med nya infallsvinklar.