Min bakgrund är enligt följande

Jag läste min grundutbildning till sjuksköterska 97-00 i Skövde och har arbetat prehospitalt sedan dess. Dels inom ambulanssjukvården, men även som ”remote site medic” för oljebolag i Irak, utbildningssjuksköterska vid jägarförband i försvarsmakten, ett antal utlandsuppdrag för försvarsmakten i olika oroshärdar och som reservofficer. Jag läste min specialistutbildning (prehospital akutsjukvård) 2008 vid Karolinska Institutet. Sedan 2004 bor jag i Västerås och min dotter (snart 18 år) bor hos mig varannan vecka. Min särbo med bonusbarn har jag i Tyresö. Min arbetsplats är, sedan 16 år, ambulansen i Köping och jag har inget emot pendlingen.

Mina viktigaste frågor

Att yrkesgrupperna synliggörs, exempelvis genom att ha tydliga arbetsbeskrivningar.

Att vi får en sund löneutveckling och en hållbar arbetsmiljö för ett helt yrkesliv.

Mina främsta styrkor:

Jag vill gärna göra saker rätt från början. Det innebär att jag gärna vill ha bästa möjliga underlag för att fatta ett beslut eller komma med ett förslag. Jag anser att många bra idéer föds ur diskussion, gärna där det även finns oliktänkande. Att utvecklas, både som individ och i min profession, är något jag finner intressant.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och vårdförbundet om fem år

Löner/status och arbetsmiljö. Jag tror att dessa frågor alltid kommer att hamna högt i medlemmarnas vilja om vad Vårdförbundet ska prioritera. Jag tror också att dessa ämnen är något som kommer kräva ett ständigt förbättringsarbete.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl

Ett av mina intressen är utveckling och det är få saker som är fulländade. Att få möjlighet att verkligen gå på djupet i avtalen kommer att vara både utmanande och utvecklande, men jag tror att mitt engagemang kommer vara ett positivt bidrag och detta är något jag ser fram emot med stor ödmjukhet.

Jag sitter idag (i egenskap av skyddsombud) med i ambulanssjukvårdens upphandlingsgrupp i region Västmanland, där vi arbetar med upphandlingsunderlag för fordon.

Detta betyder demokrati för mig

Demokrati är för mig något viktigt. Jag har under mina utlandstjänster med försvarsmakten hamnat i flertalet stridssituationer för att försvara människors rätt till demokrati och utbildning. Ordet demokrati är för mig synonymt med att alla som vill, ska få en möjlighet att göra sin röst hörd. Detta helt oberoende av hudfärg, kön/könsidentitet, ålder, funktionsnedsättning, religion/trosuppfattning, sexuell läggning, etnisk eller politisk tillhörighet. Alla är lika mycket värda och har rätt att tänka/tycka vad man vill samt uttrycka sin åsikt öppet.

I en demokrati möter man (enligt mig) sina meningsmotståndare med saklig argumentation som i sin tur både kan och får bemötas. Ett demokratiskt fattat beslut är för mig ett beslut taget i majoritet och även om man befinner sig på minoritetssidan får man då acceptera beslutet. Därmed inte sagt att ett demokratiskt fattat beslut inte kan komma att ändras i framtiden. Det är ju det som är det fina med demokrati. Den är föränderlig och i den bästa av världar är det saklig argumentation och inte personligt tyckande, som ligger till grund.

Kontakt

Tel: 076-1161667, 021-139513, e-post: silvtegen@icloud.com