Extrakongress 2021: Fyllnadsval till avtalsrådet

Den 22 mars till och med 1 april är det digital extrakongress för att välja två ledamöter till avtalsrådet. Avtalsrådet är rådgivande till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen inhämtar råd från avtalsrådet under hela avtalsprocessen. Behov av fyllnadsval beror på att två ledamöter i avtalsrådet som är valda av kongressen har fått ordförandeuppdrag respektive anställts i Vårdförbundet. Vare sig ordförandeuppdrag eller anställning i Vårdförbundet är förenligt med att vara ledamot i avtalsrådet. Därför finns behov av fyllnadsval.

Upplägg fyllnadsval

Medlemmar i Vårdförbundet kan nominera och nomineras till avtalsrådet, sedan förbereder valberedningen ett förslag till den extra kongressen som kommer att ske digitalt. Kongressombuden kommer att genomföra omröstningen för fyllnadsvalet.

Vad gör avtalsrådet?

Avtalsrådet består av tolv ledamöter varav kongressen väljer tio. Resterande två utses av förbundsstyrelsen. Avtalsrådet fördjupar sin kunskap om avtalsområdet för att kunna ge råd till förbundsstyrelsen, som tar besluten. 

Nominera till avtalsrådet

Sista dag att nominera till avtalsrådet var den 25 februari.

Läs om de nominerade

Här kan du läsa presentationer av de nominerade - listan med nominerade uppdateras löpande.