Jag är stolt över det vi inom Vårdförbundet åstadkommit för medlem under 2017. Vi har bland annat bidragit till löneökningar för dig som är medlem, långt över industrisektorns ökningar. Vi har jobbat hårt för dig, men det finns mycket kvar att göra.

Under 2017 växte Sverige till 10 miljoner människor. Det var också året då Vårdförbundet återigen blev ett växande förbund och antalet yrkesverksamma medlemmar ökar för första gången på flera år.

Testar citat
testar bild

Varför är det viktigt att vara med i facket? Jo, för att det är för att vi är många som vi kan påverka vid förhandlingsbordet.

Under året har vi bland annat slutit ett nytt avtal som ska ge dig inom privat ambulans samma tid för vila och återhämtning som vi förra året fick in i det centrala avtalet för anställda inom kommun och landsting.

Läs mer: Nytt privat ambulansavtal

Under 2017 trädde också det nya centrala samverkansavtalet på SKL-området i kraft, något som ska sätta ökat tryck i lokala samtal kring arbetsmiljö.

Vårdförbundets utbildningsmodell för akademisk specialisttjänstgöring, AST, har fortsatt att vinna mark över hela landet. Att fler medlemmar får specialistutbilda sig med lön på arbetstid är en fråga vi kommer att fortsätta att driva. Vi vill att arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla AST ska regleras i lag.

Läs mer: Jessicas karriär lyfte med Vårdförbundets utbildningsmodell

Under året har vi sett larm från personal som utsätts för våld och hot, av patienter och anhöriga. Detta ledde till en debatt om det allt tuffare samhällsklimatet. Vårdförbundet tog en aktiv del bland annat genom vår påverkan av "blåljusutredningen", som ledde till bättre straffrättsligt skydd för vårdpersonal.

Läs mer: Fler i vården ska skyddas mot hot och våld

En fråga där vi inte vikit en tum är vårt försvar av aborträtten, som debatterats under året efter ett uppmärksammat rättsfall som drivits i flera svenska instanser. Detta handlar om mer än den enskilda barnmorskan, som vägrade att utföra abort: det handlar om ett organiserat abortmotstånd. Vårdförbundet markerade tydligt mot detta, tillsammans med bland andra RFSU.

Under året firade Vårdförbundet 40 år och vi hyllade våra medlemmar genom en serie filmer kallade "Vi är vården", som fått fint mottagande runt om i landet. Våra medlemmars professionalism, engagemang och hjärta upphör aldrig att imponera på mig! Ni gör en otrolig arbetsinsats och utan er stannar vård-Sverige.

Sineva Ribeiro
Ordförande, Vårdförbundet