Som medlem i Vårdförbundet bidrar du till en bättre värld. Vi driver projekt i låg och medelinkomstländer, utvecklar och påverkar genom professionernas organisationer.

Vårdförbundet medverkar i det globala arbetet för att utveckla våra professioner och fackliga rättigheter.

Som medlem stöder du mänskliga rättigheter i det globala arbetslivet och värnar det vi uppnått i Sverige.

Vi stöttar kollegor genom SIDA-finansierade samarbeten i Palestina och Lesotho. 

Arbete på EU-nivå och globalt

Vårdförbundet arbetar även för bättre villkor i arbetslivet på EU-nivå och globalt bland annat genom den europeiska organisationen för offentliganställda, EPSU.

På global nivå arbetar vi genom internationalen för offentliganställda, PSI. Under 2017 har Vårdförbundet tillsammans med de svenska PSI-förbunden arbetat med en projektansökan om att stödja fackförbund och kollegor som arbetar i flyktingläger runt Medelhavet: Refugeesprojektet.

Det handlar till exempel om organisations- och ledarskapsutveckling, uppbyggnad av hälsomottagningar eller utbildning av flickor.

Lesotho Wellness Center 10 år

I november 2017 besökte Vårdförbundet Lesotho för att närvara vid Wellnes Centers 10 års jubileum. En vårdcentral som riktar sig till sjukvårdspersonal som har blivit hiv-smittade och/eller drabbats av tuberkulos.

EPSU har under 2017 drivit påverkansarbete inom bland annat lönefrågor, migration, jämställdhet och solidaritet med utsatta fackliga rörelser.

Vårdförbundets internationella arbete

Läs mer om Vårdförbundets internationella arbete här på vår webbplats på sidan Vårt internationella arbete.