Internationellt

Vården, hälsan och förutsättningarna för ditt arbete påverkas av vad som händer i omvärlden. Därför har Vårdförbundet ett stort internationellt engagemang. Som medlem i Vårdförbundet bidrar du till en bättre värld.
  • Vårt internationella arbete

    Vårdförbundet verkar internationellt för att påverka frågor som rör solidaritet och hälsa, professionsfrågor för våra fyra yrken, samt villkorfrågor för våra kollegor i andra länder.

  • Nordiska samarbeten

    Vårdförbundet är medlem i flera nordiska yrkesorganisationer och fackliga sammanslutningar. Vi samarbetar för att utbyta kunskap och erfarenheter och för att kunna påverka utvecklingen av våra yrken och våra villkor.

  • Våra internationella projekt

    Som medlem i Vårdförbundet bidrar du till en bättre värld. Vi driver projekt i låg- och medelinkomstländer, där vi bland annat bekämpar spridningen av HIV/AIDS och tuberkulos.