Vårdförbundet och SKL blev i slutet av året klara med en bilaga till HÖK 16, som visar på parternas gemensamma syn på hälsosamma arbetstider.

Fokus ligger på hur vi kan uppnå balans mellan jobb och fritid genom en arbetstidsförläggning som tar hänsyn till behoven hos både verksamhet och dig som medarbetare.

Stöd i det lokala arbetet

Den nya bilagan ska vara ett stöd i det lokala arbetet kring förläggningsfrågor, som schemaläggning av ordinarie arbetstid, jour, beredskap och semester. Den innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från de regler som finns om arbetsmiljö och arbetstider.

En förutsättning är att det finns en bra dialog mellan chef och medarbetare samt mellan lokala parter.

Tips för ATP eller andra samtal och möten

Här är några tips på frågor som ni kan prata om på APT, medarbetarsamtal eller i samverkan.

  • Hur fungerar planeringen av arbetstiden?
  • Vilka möjligheter har medarbetarna till delaktighet och påverkan?
  • Hur fungerar förläggningen av arbetstiden?
  • Finns kunskap hos chefer och medarbetare om hur förläggningen kan påverka arbetsmiljö och hälsa, samt om metoder och råd för att hantera detta?

Vad behöver du för att uppnå balans?

– Även om det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvararet för schemaläggningen, behöver du också själv uppmärksamma hur din hälsa påverkas. Du och dina kollegor har stor kunskap om förebyggande hälsoarbete – det är viktigt att ni diskuterar vad just ni behöver för att uppnå balans, säger Ida Eklöf, biträdande förhandlingschef på Vårdförbundet.

Läs mer om överenskommelsen

Läs mer om överenskommelsen som blev klar i slutet av 2017.