Löneutvecklingen för dig som medlem

Vårdförbundets medlemmar har under flera år haft en betydligt större löneökning än det så kallade industrimärket.

Håll ut! Snart, i maj, kommer löneststatistiken för 2017! Men än så länge får vi hålla till godo med lönestatistiken från 2016. Som visar på en fortsatt positiv utveckling för dig som medlem.

Löneutveckling 2016

Industrimärket 2,2
Kommun och landsting 3,7
Privata 3,6
Staten 2,7

Störst ökning 2016

Industrimärket 2,2
Biomedicinska analytiker, Värmland 4,2
Barnmorskor, Södermanlands läns landsting 7,7
Sjuksköterskor, Södermanlands läns landsting 8,0
Röntgensjuksköterskor, Södermanlands läns landsting 9,2

Långt kvar

Samtidigt är det långt kvar till att våra yrken värderas rätt i förhållande till utbildning, kompetens och i förhållande till manligt dominerade sektorer.

Under 2017 fortsatte vi att driva opinion kring lön och att felvärderingen måste ses som en jämställdhetsfråga. Vårdförbundet fortsätter att driva frågan, där karriärutveckling och lönestrukturer är två viktiga pusselbitar för att nå jämställda löner och rätt värderad kunskap.

Lönestatistik för 2017

Lönestatistiken för 2017 är på gång och väntas finnas klar under maj 2018. Håll utkik här på webben där lönestatistiken för 2017 läggs upp så snart den finns tillgänglig. 

Din lön

Vi vet att lönen är en av de viktigaste frågorna för dig som medlem. Vi arbetar för att du ska ha inflytande på löneprocessen och kunna få den lön du är värd.