Studentstyrelse och mål

Vid årsmötet beslutades om en ny styrelse, det är Nadja Ståhl, som även var ordförande förra perioden som sitter kvar som ordförande. Årsmötet beslutade också om de frågor de skulle driva och att tillsätta en medlemsansvarig.

Studenstyrelsen 2021

Ordförande:
Nadja Ståhl

Vice ordförande:
Natalee Westman

Ledamöter:
Jennie Vikström
Anja Basic
Leo Svahn
Emilya Bislimova
Johnny Bergström
Ida Andersson
Sanna Müller

Fler beslut på årsmötet

Årsmötet bestämde också att välja en medlemsansvarig, dvs. en person som jobbar med att medlemsrekrytering och har ansvaret för det. Person för det uppdraget ska väljas för varje mandatperiod.

På årsmötet bestämdes också att Vårdförbundet Student ska arbeta för att fribeloppet för CSN ska tas bort även under 2021, att man ska driva frågan om stöd från Vårdförbundet kring kurslitteratur och avskrivning av delar på CSN- lån hos samhällsviktiga yrken samt fortsätta driva frågan och komma med konkreta förslag om ett arvodessystem.