På årsmötet i oktober (2023) valdes en ny styrelse och Marlene Juhl blev omvald ordförande för Vårdförbundet student.

Vårdförbundet Student

Vårdförbundet Student representerar röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor under sin utbildning samt nyexaminerade i sitt yrke. Studentorganisationens syfte är bland annat att ge studentmedlemmar en större påverkansmöjlighet i förbundet, bidra med ett studentperspektiv i det fackliga arbetet samt att trygga tillväxten av nya medlemmar. 

Den 15 maj fick Vårdförbundet Student en adjungerad plats i förbundsstyrelsen, det betyder att man får yttranderätt men är inte med och röstar. Läs mer i artikeln i Vårdfokus.

Studentstyrelsen 2023/2024

Ordförande

Marlene Juhl, 24 år Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola, Stockholm. 

Vice ordförande

Ebba Claesson, 26 år Röntgensjuksköterskeprogrammet, Karolinska institutet, Stockholm 

Ledamöter

Styrelseledamot Esha Hoque, 30 år Sjuksköterskeprogrammet, Linköping Universitet. 
Styrelseledamot Johanna Bravenius, 36 år Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Dalarna 
Styrelseledamot Emma Lindell, 41 år Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan i Halmstad 
Styrelseledamot Shahira Hafed, 22 år, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola, Stockholm. 
Styrelseledamot Åsa Elfvelin, 23 år Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola, Stockholm. 
Styrelseledamot Cain Rocabado Hellgren, 29 år, Biomedicinsk analytikerprogrammet, Karolinska institutet, Stockholm 
Styrelseledamot Irina Fransson, 39 år, Sjuksköterskeprogrammet, Lund Universitet 
Styrelseledamot Ebba Johnsson, 33 år, Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Dalarna 

Läs plattformen för VF Student