Lön är en av de viktigaste frågorna för sjuksköterskor och övriga medlemmar inom Vårdförbundet. Skaffa dig koll på lönenivåerna för sjuksköterskor genom vår unika och omfattande lönestatistik.  

Här får du svar på några vanliga frågor om hur mycket en sjuksköterska tjänar. Vill du få stöd när det gäller din egen lön? Läs våra bästa tips inför löneförhandlingen12 tips inför lönesamtalet eller ta hjälp av Vårdförbundets lönecoacher

Logga in eller bli medlem för att ta del av all lönestatistik

Därför är statistiken eftersläpande

De flesta uppgifterna om lönenivåer är från 2020. Att lönestatistiken har relativt lång eftersläpning beror på att både arbetsgivarna och vi på Vårdförbundet behöver bearbeta statistiken innan vi publicerar den. Här kan du läsa om var statistiken kommer ifrån.

Vad är medellönen för sjuksköterskor?  

År 2020 var medellönen för grundutbildade (ej specialistutbildade) sjuksköterskor som arbetar inom region 32 850 kronor i månaden innan skatt. Den summan innefattar grundlön och fasta lönetillägg.  

Tänk på!

Lönetillägg är kopplat till specifika arbetsuppgifter, till exempel att ha hand om schemaläggning eller att vara mentor. Det står fritt för arbetsgivaren att ta bort den typen av arbetsuppgifter och därmed lönetillägget när den överenskomna tiden för uppgifterna har passerat. Därför är det viktigt att grundlönen är bra.  

Vad är medellönen för specialistsjuksköterskor?  

År 2020 var medellönen för specialistsjuksköterskor i region mellan 36 200 och 39 600 kronor i månaden innan skatt. Den summan innefattar grundlön och fasta lönetillägg . Det finns en mängd olika specialiteter, till exempel anestesisjuksköterska, barnsjuksköterska, distriktsjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och operationssjuksköterska. Logga in för att se lönestatistik för de olika specialiteterna.  

Glad sjuksköterska i vita kläder samtalar med patient

Vad är ingångslönen för en sjuksköterska 2021?  

Vi på Vårdförbundet pratar hellre om förstagångslön än ingångslön. Vad förstagångslönen är för nyexaminerade sjuksköterskor skiljer sig åt beroende på bland annat sektor, typ av tjänst och tidigare arbetslivserfarenhet. Förstagångslönen inom region är cirka 25 500–28 000 kronor i månaden.

Tänk på!

Arbetsgivare kan ibland ge intrycket att det finns en fastställd ingångslön. Detta stämmer inte, utan enligt kollektivavtalet tillämpas individuell lönesättning – du och arbetsgivaren förhandlar fram din förstagångslön.   

Hur ser löneutvecklingen ut för sjuksköterskor?  

Löneutvecklingen för sjuksköterskor genom arbetslivet har historiskt sett varit dålig. Detta är något Vårdförbundet har arbetat och fortsätter arbeta hårt för att förändra och det syns förbättringar. Vårt mål är att sjuksköterskor ska fördubbla sin lön under ett yrkesliv. 

I det centrala kollektivavtal som gäller till och med mars 2022 (HÖK 19) finns en tydlig prioritering av höjda löner för särskilt yrkesskickliga och att erfarenhet ska löna sig samt krav på ökad lönespridning, möjlighet till lönekarriär och en god löneutveckling under hela arbetslivet. 

Halvvägs in i avtalsperioden syns att en del arbetsgivare prioriterat särskilt erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor, men att det finns mer att göra.

Hur har sjuksköterskors löner utvecklats de senaste åren?  

Offentlig sektor 

Mellan 2019 och 2020 ökade en sjuksköterskas lön med i snitt 3,9 % eller 1254 kronor i månaden och en specialistsjuksköterskas lön med i snitt 4,2 % eller 1 523 kronor i månaden.  

Privat sektor 

Mellan 2019 och 2020 ökade en sjuksköterskas lön med i snitt 2,4 % eller 894 kronor i månaden och en specialistsjuksköterskas lön med i snitt 2,4 % eller 896 kronor i månaden. Detta är statistik från Vårdföretagarna, som är den största arbetsgivarorganisationen inom privat sektor.  

Löneutveckling privat och offentlig sektor

Sjuksköterska som bär munskydd spritar händer

Särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor ska prioriteras 

Det sifferlösa centrala kollektivavtalet har varit positivt för utvecklingen av sjuksköterskors löner de senaste åren, med årliga löneökningar över det så kallade industrimärket. Men fördelningen av löneökningarna har tidigare varit sned, mer har lagts på de unga och mindre erfarna. Vårdförbundets mål är att erfarna och särskilt yrkesskickliga ska ha en löneökning på 10 000 kronor i månaden mellan 2019 och 2022.  

Hur får man högre lön som sjuksköterska?  

Specialistutbilda dig, byt tjänst eller lär dig att bli en professionell löneförhandlare är några saker du kan göra för att höja din lön som sjuksköterska. Här kan du läsa om vad Vårdförbundet gör för att höja din lön och vad du själv kan göra för att få högre lön.  

Tänk på!

Det är vid löneförhandlingen när du börjar en ny tjänst du som sjuksköterska verkligen kan påverka din lön. Senare under anställningen har du endast lönesamtal, och då är möjligheterna att höja din lön inte lika stora.  

Inom vilken specialitet är sjuksköterskors löner högst?  

Logga in eller bli medlem för att ta del av lönestatistik för olika specialiteter, till exempel anestesisjuksköterska, ambulanssjuksköterska, geriatriksjuksköterska och psykiatrisjuksköterska. Det är relativt små löneskillnader mellan de olika specialiseringarna. 

En manlig ambulansförare tittar in i kameran med allvarlig min

Inom vilken region tjänar sjuksköterskor bäst?  

Regionerna är de klart största arbetsgivarna för sjuksköterskor. År 2020 var snittlönen för sjuksköterskor högst i följande regioner: 

  1. Stockholm (37 916 kronor/månad)
  2. Södermanland (36 553 kronor/månad)
  3. Örebro (35 989 kronor/månad)

Läs om vilka regioner som hade bäst respektive sämst löneutveckling mellan 2019 och 2020.  

Var kan jag hitta lönestatistik för sjuksköterskor?  

Logga in eller ansök om att bli medlem i Vårdförbundet för att ta del av all statistik om sjuksköterskors löner. Där kan du bland annat jämföra med andra i samma sektor, befattning och län. Du kan även se lönestatistik utifrån examensår och ålder.

Pluggar du till sjuksköterska?

Om du blir studentmedlem får du tillgång till all vår lönestatistik, coachning, utbildningar och mycket mer. Det kostar 150 kr – för hela studietiden.

Jag vill bli medlem!