Lön är en av de viktigaste frågorna för sjuksköterskor och övriga medlemmar inom Vårdförbundet. Skaffa dig koll på lönenivåerna för sjuksköterskor genom vår unika och omfattande lönestatistik.  

Här får du svar på några vanliga frågor om hur mycket en sjuksköterska tjänar. Vill du få stöd när det gäller din egen lön? Läs våra bästa tips inför löneförhandlingen12 tips inför lönesamtalet eller anmäl dig till Vårdförbundets populära lönecoachning

Logga in eller bli medlem för att ta del av den senaste lönestatistiken.

Därför är statistiken eftersläpande

De flesta uppgifterna om lönenivåer är från 2022. Att lönestatistiken har relativt lång eftersläpning beror på att både arbetsgivarna och vi på Vårdförbundet behöver bearbeta statistiken innan vi publicerar den. Här kan du läsa om var statistiken kommer ifrån.

Vad är medellönen för sjuksköterskor?  

År 2022 var medellönen för grundutbildade (ej specialistutbildade) sjuksköterskor som arbetar inom region 37 954 kronor i månaden innan skatt. Den summan innefattar grundlön och fasta lönetillägg.  

Tänk på!

Lönetillägg är kopplat till specifika arbetsuppgifter, till exempel att ha hand om schemaläggning eller att vara mentor. Det står fritt för arbetsgivaren att ta bort den typen av arbetsuppgifter och därmed lönetillägget när den överenskomna tiden för uppgifterna har passerat. Därför är det viktigt att grundlönen är bra.  

Vad är medellönen för specialistsjuksköterskor?  

År 2022 var medellönen för specialistsjuksköterskor i region 41 781 kronor i månaden innan skatt. Den summan innefattar grundlön och fasta lönetillägg . Det finns en mängd olika specialiteter, till exempel anestesisjuksköterska, barnsjuksköterska, distriktsjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och operationssjuksköterska. Logga in för att se lönestatistik för de olika specialiteterna.  

Glad sjuksköterska i vita kläder samtalar med patient

Vad är ingångslönen för en sjuksköterska 2022?  

Vi på Vårdförbundet pratar hellre om förstagångslön än ingångslön. Vad förstagångslönen är för nyexaminerade sjuksköterskor skiljer sig åt beroende på bland annat sektor, typ av tjänst och tidigare arbetslivserfarenhet. 

Tänk på!

Arbetsgivare kan ibland ge intrycket att det finns en fastställd ingångslön. Detta stämmer inte, utan enligt kollektivavtalet tillämpas individuell lönesättning – du och arbetsgivaren förhandlar fram din förstagångslön.   

Hur ser löneutvecklingen ut för sjuksköterskor?  

Löneutvecklingen för sjuksköterskor har under många år varit bra men löneläget är i snitt för lågt. Vårdförbundet arbetar för att du som sjuksköterska ska värderas utifrån din utbildning, kompetens och ansvar samt för det samhällsviktiga arbete du gör.

Hur har sjuksköterskors löner utvecklats de senaste åren?  

KR-sektorn 

Mellan 2021 och 2022 ökade en sjuksköterskas lön med i snitt 5,2 % eller 1800 kronor i månaden och en specialistsjuksköterskas lön med i snitt 5,3 % eller 2100 kronor i månaden.  

Sjuksköterska som bär munskydd spritar händer

Viktigt att kunna göra lönekarriär under hela yrkeslivet

Vårdförbundets lönepolitik innebär att medlemmarna ska ha bra förstagångslön, ha en god löneutveckling, möjlighet att göra lönekarriär i yrket över tid och att erfarenhet ska löna sig. Det innebär också att lönen ska vara individuell och differentierad och att vi vill se en ökad lönespridning – i takt med att din erfarenhet och yrkesskicklighet växer, ska också din lön göra det.

I flera av våra löneavtal har vi skrivningar om särskilt yrkesskickliga. Bristen på Vårdförbundets yrkesgrupper gör att det är viktigare än någonsin att kunna rekrytera och behålla erfarna och särskilt yrkesskickliga kollegor.

Det är dessa som skapar stabilitet i verksamheten, som vägleder mindre erfarna in i yrket, skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö för alla kollegor och bidrar till en ständigt lärande organisation. De ska ha en lön och löneutveckling som speglar den insatsen.

Även mindre erfarna kollegor gynnas av en ökad lönespridning där särskilt yrkesskickliga ligger betydligt högre i lön. En god löneutveckling och möjlighet att göra lönekarriär är nämligen viktiga delar som gör ett yrke attraktivt och att unga väljer att studera till yrket.

Vad innebär särskilt yrkesskicklig?

Hur får man högre lön som sjuksköterska?  

Specialistutbilda dig, byt tjänst eller anmäl dig till vår populära lönecoachning är några saker du kan göra för att höja din lön som sjuksköterska. Här kan du läsa om vad Vårdförbundet gör för att höja din lön och vad du själv kan göra för att få högre lön.  

Tänk på!

Det är vid löneförhandlingen när du börjar en ny tjänst du som sjuksköterska verkligen kan påverka din lön. Senare under anställningen har du endast lönesamtal, och då är möjligheterna att höja din lön inte lika stora.  

Inom vilken specialitet är sjuksköterskors löner högst?  

Logga in eller bli medlem för att ta del av lönestatistik för olika specialiteter, till exempel anestesisjuksköterska, ambulanssjuksköterska, geriatriksjuksköterska och psykiatrisjuksköterska. Det är relativt små löneskillnader mellan de olika specialiseringarna. 

En manlig ambulansförare tittar in i kameran med allvarlig min

Inom vilken region tjänar sjuksköterskor bäst?  

Regionerna är de klart största arbetsgivarna för sjuksköterskor. År 2021 var medellönen för sjuksköterskor högst i följande regioner: 

  1. Stockholm (40 222 kronor/månad)
  2. Västra Götaland (39 223 kronor/månad)
  3. Västernorrland (38 560 kronor/månad)

Var kan jag hitta lönestatistik för sjuksköterskor?  

Logga in eller ansök om att bli medlem i Vårdförbundet för att ta del av all statistik om sjuksköterskors löner. Där kan du bland annat jämföra med andra i samma sektor, befattning och län. Du kan även se lönestatistik utifrån examensår och ålder.

Studerar du till sjuksköterska?

Välkommen som medlem och få tillgång till all vår lönestatistik, lönecoachning, utbildningar och mycket mer. Det kostar 150 kr – för hela studietiden.

Det här får du som studentmedlem