Nyheter för förtroendevalda

 • Nytt stöd för arbetsmiljöarbete i statlig sektor

  Med start till hösten kommer Partsrådet inom den statliga sektorn att börja erbjuda konkreta tjänster som ska ge lokala parter stöd i arbetet för friskare arbetsplatser.

 • GDPR: Nu erbjuder Vårdförbundet identifiering med BankID

  Redan nu behöver medlem identifiera sig så att vi kan hantera känsliga personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt. Efter sommaren kommer även du som förtroendevald att behöva identifiera dig. Du kommer att få mer information i god tid.

 • GDPR: Stärkt skydd för medlems personuppgifter

  Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Vårdförbundet och du som förtroendevald berörs i hög grad eftersom vi dagligen hanterar särskilt känsliga personuppgifter som medlemskap i fackförening.

 • Ersätt gamla rekryteringsbroschyrer med de nya

  I samband med att GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 behöver vi ändra formuleringen i vår medlemsansökan. Det innebär att alla tryckta rekryteringsfoldrar med den gamla texten om samtycke blir ogiltiga och måste slängas. Byt ut mot de nya!

 • 3 månader kostnadsfritt medlemskap för ny medlem

  Vi är snart klara att rulla ut Vårdförbundets första kampanj med tre månaders kostnadsfritt medlemskap för nya medlemmar. Du som förtroendevald har nu chansen att erbjuda kollegor att utan kostnad vara medlem i Vårdförbundet i tre månader.