Tack bästa förtroendevald! Du är anledningen till att vi återigen är fler än 5000 förtroendevalda i förbundet. Vi är så glada att du valt att stanna ännu en tid i uppdraget och vi säger välkommen till dig som är ny i uppdraget. Tillsammans gör vi skillnad!

Antalet förtroendevalda varierar naturligt över tid eftersom mandatperioder löper ut och nyval sker. Men under en period har vi ändå sett att vi totalt haft en minskning och bottennoteringen var i början av 2022 då antalet förtroendevalda var 4500.

Men efter flera gemensamma ansträngningar har vi vänt den negativa trenden och nu är vi åter över 5 000 förtroendevalda, vilket vi är jätteglada för!

Några av de åtgärder som vi har gjort för att bli fler förtroendevalda

  • Ny sida på webben Nyfiken förtroendevald med inspirerande intervjuer med förtroendevalda som berättar om sitt uppdrag
  • Kartläggning av arbetsplatser som saknar förtroendevald och besök på dessa arbetsplatser för att informera om vikten att ha en förtroendevald
  • Positiva berättelser när förtroendevald har gjort skillnad har delats i sociala medier
  • Möten där man berättar om vad uppdraget innebär
  • Mer frekventa nyhetsbrev med inspiration och stöd till förtroendevalda, en gång i månaden
  • Sett över kommunikationen till förtroendevalda vars mandatperiod löper ut med uppmaning att välja en ny

Tack ännu en gång för att du är förtroendevald!

Och du vet väl att du aldrig står ensam i uppdraget. Ta hjälp av kollegor, huvudskyddsombud eller Vårdförbundet Direkt! 0771-420 420

Till sidorna för förtroendevald