Vilket innehåll önskar du i utskicken från oss?

Vi finns här för dig och vill stötta dig på bästa sätt. Därför vill vi veta vad du har för behov av information och stöd från oss. Vi planerar att mer regelbundet skicka värdefullt innehåll till dig som är förtroendevald på arbetsplats.

Tack för att du tar dig tid och svarar på frågorna nedan.

Stöd till dig som är förtroendevald på arbetsplats

Hur ofta önskar du utskick från oss?
Hur länge har du varit förtroendevald?

Hantering av personuppgifter

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här