Som förtroendevald har du ett viktigt uppdrag. Du har inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans kan vi påverka i frågor kring arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling.

Vårdförbundet öppnar för förhandling på Sobonas område

Den 13 juni mottog Vårdförbundet en hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde, som bland annat omfattar kommunala företag. Förbundsstyrelsen har noga analyserat förslaget och beslutat att tacka nej till hemställan i dess nuvarande utformning. Samtidigt ser Vårdförbundet att försämringar som tidigare föreslagits inte längre finns kvar. Därför öppnar förbundet för förhandling under medling på Sobonas avtalsområde.

Information om konflikten för förtroendevalda

Här hittar du som är förtroendevald information om det senaste kring konflikten och hur du berörs.

Värva en medlem per förtroendevald

Nu är det avtalsrörelse och vi vill bli ännu fler. Därför har Sineva gett oss en inspirerande utmaning – att vi förtroendevalda värvar minst en medlem var under avtalsrörelsen.

Välkomna nya kollegor med välkomstkit!

Vet du att du kan beställa välkomstkit gratis i medlemsbutiken? Var alltid redo att presentera dig och Vårdförbundet!

Uppdraget som förtroendevald

Som förtroendevald är du med och påverkar i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling.