Din kontakt Carita Sturesson

Carita Sturesson är legitimerad barnmorska och yrkeshandläggare för barnmorskor på Vårdförbundet. Här presenterar hon sig själv och sitt arbete för dig som är barnmorska.

Jag arbetar på Vårdförbundets nationella kansli i Stockholm som yrkeshandläggare för barnmorskor vilket innebär att jag ägnar min arbetstid till barnmorskornas frågor. Arbetet är mycket varierande och det största fokuset just nu är barnmorskornas professionsfrågor.

Jag arbetar nära de förtroendevalda barnmorskorna som finns både i förbundsstyrelsen och i det nationella nätverket för barnmorskor. För Vårdförbundet är det viktigt att veta hur barnmorskemedlemmarnas vardag ser ut och vilka drivkrafter som finns hos barnmorskor och barnmorskestudenter. Därför försöker jag träffa så många barnmorskor och studenter jag kan runt om i landet.

Min bakgrund

Efter några år som skötare inom psykiatrin och sjuksköterska inom den somatiska slutenvården utbildade jag mig till barnmorska och tog min examen 2005 på Lunds Universitet. Det var en efterlängtad examen då längtan att bli barnmorska hade funnits sedan barnsben.

Som barnmorska har jag arbetat flera år både på förlossning, BB och barnmorskemottagning. Jag har arbetat i CEPS-team, Aurorateam och varit kvalitetsansvarig för mödrahälsovården i Kronoberg. Har även varit fackligt engagerad som styrelseledamot i Vårdförbundets lokala avdelning i Kronoberg. Innan jag blev yrkeshandläggare på Vårdförbundet arbetade jag som avdelningschef inom kvinnoklinikens öppenvård och var även SAMBA (samordningsbarnmorska).

Vårdförbundet - ett självklart val för barnmorskor

För mig är Vårdförbundet det självklara valet som barnmorska och barnmorskestudent. Barnmorskorna har en stor fördel av att finnas i ett förbund som är en stark och stor organisation. Ett förbund som sätter dina villkor, ditt yrke och vårdens utveckling högt på agendan. Vi barnmorskor arbetar tillsammans för barnmorskornas frågor.

Hör av dig!

Har du något du vill berätta eller något som du tycker Vårdförbundet borde arbeta för inom barnmorskeprofessionen hör av dig.