Jag är legitimerad barnmorska med många år i yrket både inom slutenvården och öppenvården. 2019 började jag som yrkeshandläggare för barnmorskor på Vårdförbundets nationella kansli.

Att arbeta som yrkeshandläggare för barnmorskor innebär att mitt största fokus ligger på barnmorskornas yrkes- och professionsfrågor nationellt och internationellt. Vårdförbundet bevakar hälso- och sjukvårdens frågor och finns i de forum där barnmorskans yrke- och profession finns på agendan. Det kan handla om möten, expertgrupper, referensgrupper och arbetsgrupper med statliga utredningar, myndigheter, arbetsgivarorganisationer, andra fackliga förbund, möten av internationell karaktär, intresseorganisationer och andra samarbeten.  

I mitt arbete som yrkeshandläggare för barnmorskor arbetar jag nära de förtroendevalda barnmorskorna som finns i förbundsstyrelsen och I Vårdförbundets nationella barnmorskenätverk. För Vårdförbundet är det viktigt att veta hur barnmorskemedlemmarnas vardag ser ut och vilka drivkrafter som finns hos barnmorskor och barnmorskestudenter. Därför försöker jag träffa så många barnmorskor och studenter jag kan runt om i landet. 

Vårdförbundet - ett självklart val för barnmorskor!

För mig är Vårdförbundet det självklara valet som barnmorska och barnmorskestudent. Barnmorskorna har en stor fördel av att finnas i ett förbund som är en stark och stor organisation med eget förhandlingsmandat. Ett förbund som sätter ditt yrke och profession, dina villkor, och hälso- och sjukvårdens utveckling högt på agendan.

Vi barnmorskor arbetar tillsammans för barnmorskornas professionsutveckling. Som barnmorska, utbildad i Sverige, har du förmånen att ha två professioner och legitimationer och Vårdförbundet kan företräda dig i båda. Händer det något finns stöd att få hos Vårdförbundet med förbundsjurister och förtroendevalda som kan hälso- och sjukvården. Du kan alltid få svar på dina frågor genom att kontakta Vårdförbundet Direkt. 

Vårdförbundets idé – Barnmorska 

Vårdförbundet har en vision för framtiden som handlar om hälso- och sjukvården där barnmorskor befinner sig. Vår vision är en vård som bedrivs personcentrerat där barnmorskor värderas högt och har rätt förutsättningar att utöva sitt yrke på ett hälsosamt, hållbart och patientsäkert sätt. Läs mer i Vårdförbundets idé – Barnmorska.  

Hör av dig! 

Har du något du vill berätta eller något som du tycker Vårdförbundet borde arbeta för inom barnmorskeprofessionen hör av dig. Du når mig på carita.sturesson @ vardforbundet.se