Vad är etik? Behöver vi arbeta med etik i vår yrkesroll och som kollegor? Det är frågor vi ställer oss i materialet som Vårdförbundet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) gemensamt har tagit fram.

Vi vill lyfta etik på arbetsplatsen på flera sätt. Dels att en levande etikdiskussion är en del i vårt yrkesutövande, dels att den etiska diskussionen många gånger finns där, men att vi inte alltid är på det klara med att det är just etik vi pratar om.

Folder och dilemmakort

Materialet består av två delar:

  • En kortlek med etiska dilemman från laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. 
  • En folder "Är det etik vi talar om?" med verktyg för etisk reflektion och en idébank för hur ni kan arbeta med etik på din arbetsplats.

Beställ eller ladda ner materialet

Ladda ner foldern Är det etik vi talar om? (pdf). Den går också att beställa via vår Medlemsbutik.

Det går också att ladda hem exempel ut kortleken med etiska dilemman (pdf). Om du är intresserad av att starta ett arbete kring etik på din arbetsplats så kan du beställa kortleken via din lokala avdelning.

Frågor

Om du har frågor om materialet och hur Vårdförbundet jobbar med etik kan du kontakta Anne Berndt, anne.berndt@vardforbundet.se.