Nedan listas de beslut gällande dispensansökningar som fattats av Arbetstidsnämnden.

Region Norrbotten

Arbetstidsnämnden beviljar dispens för att möjliggöra förläggning av arbetstid upp till 24 timmar enligt ansökan under tiden 1 februari 2024-31 januari 2025. Ansökan avser sammanlagt 10 specialistsjuksköterskor som arbetar inom regionens verksamhet med ambulanshelikopter. Beslutet avser en begränsad tid och förutsätter att arbetet med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.

Ladda ner beslutsprotokollet

Region Kalmar

Arbetstidsnämnden beviljar dispens enligt ansökan under tiden 1 februari 2024 — 30 september 2024. Ansökan avser ambulansverksamheten vid stationerna i Löttorp och Ålem samt yrkesgrupperna ambulanssjukvårdare, sjuksköterska i ambulans (allmänsjuksköterska) och ambulanssjuksköterska (specialistsjuksköterska) vid de berörda stationerna.

Beslutet avser en begränsad tid och förutsätter att arbetet med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.

Ladda ner beslutsprotokollet

Strömsunds kommun

Arbetstidsnämnden har beviljat dispens enligt ansökan under tiden 1 februari 2024 - 31 januari 2025. Ansökan avser den operativa personal som arbetar inom ambulansverksamheten Närvård Frostviken, Gäddede. Beslutet avser en begränsad tid och förutsätter att arbetet med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.

Ladda ner beslutsprotokollet