Kvinna håller mobiltelefon till örat.

Beordrat arbete får bara vara ett undantag och ske i nära anslutning till det aktuella arbetstillfället då du inte är i tjänst. Lösningen kan tas till när det inte finns några andra möjligheter.

Du kan inte vägra beordrat arbete, men du kan ange giltiga skäl till varför du inte kan, eller är lämplig att utföra arbetet. Om du blir beordrad kan du förhandla om ersättningen. Kom ihåg att ta upp frågan direkt med arbetsgivaren innan du påbörjar passet. 

Övertid på grund av coronakris

Om arbetsgivaren på grund av coronakrisen vill beordra övertid utan att krislägesavtal är aktiverat, vill vi verkligen betona att det är nuvarande kollektivavtal som gäller. Övertid får inte planeras i förtid eller schemaläggas.

Beordran inför eller under semester

Läs i vår FAQ om vad som gäller kring beordran inför och under beviljad semester

Vilka är giltiga skäl för att vägra beordran?  

  • Tjänstledighet 
  • Uppgifter som ligger utanför ramen av ditt anställningsavtal 
  • Otillräcklig kunskap inom arbetsområdet 
  • Om du lider av trötthet 
  • Om du har druckit alkohol 
  • Om du har problem med barntillsyn 
  • Om du inte fått din dygns- eller veckovila 
  • Om du redan arbetat för mycket övertid 

Krav på arbetsgivaren

Arbetar du inom en verksamhet där beordringar ofta används  kan en översyn av arbetsmiljön behövas för att få rätt bemanning. 

Arbetsgivaren har skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och följa arbetsmiljölagens syfte. 

Arbetstidslagen (1982:673) anger ramarna för hur mycket du får arbeta. Arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA 2015:4 säger i 12§ att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagaren.  

Kontakta Vårdförbundets skyddsombud på arbetsplatsen för att få vägledning och stöd. 

Om det saknas skyddsombud så kan det vara ide att utse någon på din arbetsplats. Det finns större möjligheter att påverka arbetsmiljön med ett skyddsombud som har långtgående befogenheter att vara med och driva arbetsmiljöfrågorna.  

Du kan också kontakta Vårdförbundet Direkt för mer information. 

Beordringsblankett 

Vid beordring bör en beordringsblankett från Vårdförbundet fyllas i. Ladda ner beordringsblanketten här

Spara ett ifyllt exemplar och ge ett exemplar till arbetsgivaren och ett till din lokala avdelning inom Vårdförbundet.