Kvinna håller mobiltelefon till örat.

Beordrat arbete ska vara ett undantag i verksamheten och beordring ska ske i nära anslutning till det aktuella arbetstillfället. Arbetsgivaren kan beordra dig när det inte finns några andra möjligheter, men övertid får inte planeras i förtid, och inte heller schemaläggas.

Du kan inte vägra beordrat arbete, men du får ange giltiga skäl till varför du inte kan, eller är lämplig att utföra arbetet. Sedan är det arbetsgivaren som avgör om beordringen sker ändå. Om du blir beordrad trots att du angett skäl, kontaktar du Vårdförbundet. Du kan inte själv vägra beordrat arbete. 

Du kan förhandla om ersättningen vid beordrat arbete. Kom ihåg att ta upp frågan direkt med arbetsgivaren, innan du påbörjar passet.

Exempel på skäl du kan ange för att du inte är lämplig att beordra

  • Tjänstledighet 
  • Uppgifter som ligger utanför ramen av ditt anställningsavtal 
  • Otillräcklig kunskap inom arbetsområdet  
  • Om du har druckit alkohol 
  • Om du har problem med barntillsyn 
  • Om du lider av trötthet eller utmattning som kan påverka din arbetsförmåga
  • Om du inte fått din dygns- eller veckovila
  • Om du redan arbetat för mycket övertid

Om du ändå blir beordrad

Om arbetsgivaren anser att du ska beordras arbete trots att du angett skäl för att inte bli det, kontaktar du Vårdförbundet. Det går bra att prata med en förtroendevald på din arbetsplats. Annars tar du kontakt med din avdelning eller med Vårdförbundets rådgivning. Kom ihåg att du inte själv kan vägra beordrat arbete. 

Vårdförbundets avdelningar

Kontaktuppgifter till Vårdförbundets rådgivning

Sätt krav på arbetsgivaren

Arbetar du inom en verksamhet där beordringar ofta används, kan det behövas en översyn av arbetsmiljön för att säkerställa rätt bemanning. Arbetsgivaren har skyldighet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och följa arbetsmiljölagens syfte. 

Arbetstidslagen (1982:673) anger ramarna för hur mycket du får arbeta. Enligt  arbetsmiljöföreskriften OSA, Organisatorisk och social arbetsmiljö, 2015:4 12 § ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs, för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos dig som arbetstagare.  

Behöver du stöd eller vägledning kan du kontakta din förtroendevalda på arbetsplatsen. Saknar ni förtroendevald på din arbetsplats är det en bra idé att välja någon. Ni har större möjligheter att påverka arbetsmiljön på arbetsplatsen med en förtroendevald som driver frågorna. Du kanske är nyfiken på uppdraget?! Det går också bra att kontakta Vårdförbundets rådgivning.

Så här väljer ni förtroendevald