Vilka lagar och avtal reglerar din anställning? Här får du svar på vad ett kollektivavtal är, vad som gäller vid sjukdom, semester och pension samt information om ditt anställningsavtal.
 • Om kollektivavtal

  Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer. Det reglerar anställningsvillkor, löner och andra förhållanden på arbetsplatsen.

 • Kollektivavtal HÖK 22

  Här hittar du information om det nya kollektivavtalet för region, kommun och kommunalt bolag - HÖK 22. Det nya avtalet gäller från 1 april 2022.

 • Förändringar i LAS som påverkar dig som anställd och som förtroendevald

  Den 1 oktober 2022 införs ett antal förändringar i LAS (lagen om anställningsskydd), uthyrningslagen och förtroendemannalagen. Läs mer om hur det kan påverka dig.

 • Nya uttagsregler för tjänstepension från 1 januari 2023

  Från 1 januari 2023 ändras uttagsreglerna för avgiftsbestämd tjänstepension i kommun, region och kommunala bolag. De nya reglerna innebär att det tidigast blir möjligt att ta ut tjänstepension från 60 års ålder och med en uttagstid på minst 10 år.

 • Ditt anställningsavtal

  När du och din arbetsgivare är överens om anställningsvillkoren ska dessa skrivas ned i ett anställningsavtal. Avtalet är ett bevis på din anställning och slår fast vilka villkor som gäller.