Vilka lagar och avtal reglerar din anställning? Här får du svar på vad ett kollektivavtal är, vad som gäller vid sjukdom, semester och pension samt information om ditt anställningsavtal.
 • Jämställdhet och diskriminering

  Din arbetsgivare har ett ansvar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter, att motverka diskriminering, sexuella trakasserier och att anpassa arbetsförhållandena för samtliga anställda.

 • Dina avtalade försäkringar

  Ditt försäkringsskydd regleras både i lag och i kollektivavtal. Genom ditt medlemskap i Vårdförbundet har du möjlighet att teckna en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Inkomstförsäkringen och försäkringen Stick- och skärskada ingår automatiskt i ditt medlemskap.

 • Din pension

  För vissa av oss är det långt kvar och för andra väldigt nära. Oavsett vilket är det viktigt att du tänker på vilken ersättning du kommer att få den dag du går i pension.

 • Konfliktåtgärder och strejk

  Ett av Vårdförbundets viktigaste uppdrag är att förhandla fram kollektivavtal med olika arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare. Genom att vi är en stark kollektivavtalsbärande part får du som medlem bättre villkor och förmåner, men också större möjligheter att tillsammans med dina kollegor påverka förhållandena på just er arbetsplats. Fredsplikt råder som utgångspunkt, men det finns tillfällen då konfliktåtgärder och strejk kan komma att övervägas.