Det kan ibland vara svårt att veta vilka lagar och avtal som reglerar din anställning. Här hittar du till exempel information om vad ett kollektivavtal är, vad som gäller vid sjukdom, semester och pension samt om ditt anställningsavtal.
  • Din pension

    För vissa av oss är det långt kvar och för andra väldigt nära. Oavsett vilket är det viktigt att du tänker på vilken ersättning du kommer att få den dag du går i pension.

  • Konfliktåtgärder och strejk

    Ett av Vårdförbundets viktigaste uppdrag är att förhandla fram kollektivavtal med olika arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare. Genom att vi är en stark kollektivavtalsbärande part får du som medlem bättre villkor och förmåner, men också större möjligheter att tillsammans med dina kollegor påverka förhållandena på just er arbetsplats. Fredsplikt råder som utgångspunkt, men det finns tillfällen då konfliktåtgärder och strejk kan komma att övervägas.