Har du funderat på att börja jobba för ett bemanningsföretag eller gör du det redan? Har du, eller vill du, starta ett eget företag och arbeta som konsult via det? I så fall ska du läsa det här!

Lär dig om grunderna kring vad som är bra att tänka på för dig som vill arbeta som konsult. Fler tips och inspiration finns på Vårdförbundets konsultblogg, och du kan också delta i våra löpande digitala forum för konsulter för att träffa andra konsulter och öka dina kunskaper om branschen tillsammans med andra.  

Vad innebär det att arbeta som konsult? 

När du arbetar som konsult råder andra förutsättningar än när du har en anställning i kommunen, regionen, staten eller i ett privat bolag. De som arbetar i sektorn ser många fördelar och beskriver det ofta som en stor frihet, men det finns också risker att vara uppmärksam på för att göra konsultlivet så bra som möjligt. 

För dig som är sugen på att testa så lyfter Vårdförbundets medlemmar att några av de fördelar de upplever som konsulter är: 

 • Att det ofta ger en jämförelsevis högre ersättning.
 • Att det ofta innebär möjligheter att enklare kontrollera, styra och planera sin egen arbetstid och fritid.
 • Att du väljer själv om du vill arbeta extra eller inte; du kan inte beordras till vare sig uppdrag eller övertid som konsult.
 • Att det skapar möjligheter till att kompetensutveckla sig genom att arbeta på olika ställen.
 • Att många upplever en fin sammanhållning mellan konsulter samt ett gott bemötande på arbetsplatserna.
 • Att många uppger att de får mer uppskattning för sitt arbete än de upplevt att de fått i tidigare anställningar.

Läs senaste blogginlägget av förbundsordförande Sineva Ribeiro här

Anställd eller egen företagare? 

När du arbetar via ett bemanningsföretag finns tre huvudsakliga alternativ för hur du och bolaget kan komma överens om samarbete: 

 • att de tillsvidareanställer dig som konsult för uthyrning till andra arbetsgivare.
 • att de anställer dig endast per uppdrag, eller
 • att bemanningsbolaget förmedlar uppdrag till dig via ditt eget bolag.

Att vara tillsvidareanställd i ett bemanningsbolag är den form som kan beskrivas som tryggast. En tillsvidareanställning förknippas med till exempel garantilön, det vill säga att du får lön även om bokningar uteblir, samt att du alltid kan räkna med sjuklön om du blir sjuk. En tillsvidareanställning skapar också bättre förutsättningar för att kunna organisera till exempel skyddsombud, arbeta med arbetsmiljön eller välja fackliga ombud i konsultbolaget. Man kan också föreställa sig att en arbetsgivare som tillsvidareanställer även prioriterar att teckna kollektivavtal, vilket innehåller många förmåner för dig som anställd. Tillsvidareanställning är dock inte särskilt vanligt idag i branschen.  
 
Istället är det vanligare att skriva ett kontrakt som gäller för en begränsad tidsperiod, där allt från korta uppdrag på några dagar till längre uppdrag på flera månader förekommer. Detta brukar kallas för behovsanställning, timanställning eller intermittent anställning. Något förenklat så är det som är gemensamt för dessa anställningar att du bara är anställd de dagar du har pass inbokade. Lönen utges per timme. Detta är den friaste anställningsformen, men också den med lägst inbyggd säkerhet för dig som konsult. Bland annat finns risk att du inte kvalificerar dig till att få sjuklön om du har oturen att bli sjuk vid fel tidpunkt. 
 
Det är också ganska vanligt med visstidsanställningar som löper över en längre period. I denna anställningsform ska det bland annat finnas överenskommet vilken sysselsättningsgrad du har och under vilken period anställningen löper. Denna anställningsform innebär en större trygghet för dig än uppdrag som bara gäller en eller några dagar, eftersom arbetsgivaren förbinder sig att erbjuda dig jobb i överenskommen omfattning. 
 
Idag är det allt vanligare att varje konsult startar ett eget företag och sedan förmedlas via ett eller flera bemanningsbolag ut till kund. Detta passar bra för en del personer, men det är viktigt att tänka på att det också innebär ett mycket stort eget ansvarstagande att driva eget istället för att vara anställd. Läs mer här för att få tips och råd kring att starta och driva din egen verksamhet! 

Ha koll på dina avtal och var trygg när du skriver på 

Ett viktigt råd, oavsett form för ditt kommande uppdrag, är att alltid ha de överenskommelser du ingår i skrift. Detta gäller både ditt anställnings- eller uppdragsavtal och den boknings- eller uppdragsbekräftelse som kompletterar anställnings- eller uppdragsavtalet. Blir du plötsligt avbokad kan Vårdförbundet ge dig råd och stöd med utgångspunkt i din överenskommelse och, efter bedömning, vid behov driva ditt ärende arbetsrättsligt.   
 
Ta kontakt med Vårdförbundet innan du skriver på ett avtal. Du kan med fördel maila avtalet till oss så återkommer vi till dig med en bedömning och eventuella förslag på förbättringar. 
 
Det krävs mycket för att kunna hävda att något du skrivit på är ogiltigt. Du bör därför utgå från att du blir bunden av allt du skriver under på. Några exempel på återkommande fällor som vi ofta ser i konsultavtal är: 

 • Korta eller obefintliga uppsägningstider 
 • Otydliga anställningsformer  
 • Skiljedomsklausuler 
 • Personalhandböcker med tveksamt innehåll som kopplas till anställningsavtalet 

Vad tjänar jag som konsult?    

Lönen eller ersättningen för dig som konsult bestäms i grunden utifrån de aktuella uppdrag som finns tillgängliga, din flexibilitet avseende tid och plats och vilken kunskap och kompetens du har. Kontakta gärna Vårdförbundets rådgivning för att få råd och tips inför löne- eller ersättningsförhandlingar.  
 
Du kan också ta del av Vårdförbundets tips inför löneförhandlingar. 
 
Beställarens beskrivning av kraven för det aktuella uppdraget kan ge dig bra ingångar för att förhandla upp din ersättning. En annan klok idé är att prata öppet om lön, villkor och ersättningar med dina kontakter som också arbetar som konsulter. Genom att berätta för varandra vad ni får för ersättning kan ni hjälpas åt att finna de bästa konsultbolagen och goda argument för högre ersättning till kommande uppdrag.  
 
Vårdförbundet råder dig också att ta kontakt med flera olika bolag och jämföra vad de kan erbjuda dig innan du skriver på avtal. Tänk på att ta reda på om bolaget har kollektivavtal, samt vilka andra förmåner som ingår. Tyvärr vet vi att det förekommer att bolag skriver avtal som är till nackdel för dig som konsult. Det kan handla om att inte avsätta pengar till pension eller att inte betala full ersättning ifall du inte stannar inom bolaget en viss tid. Ta för vana att alltid begära en tydlig genomgång av vad som ingår eller saknas i avtalet med kontakten på bolaget, alltid jämföra med andra bolag och alltid kontakta Vårdförbundets rådgivning om du är osäker på något.  
 
Regionerna har valt att skapa fasta nationella ersättningsnivåer i det nationella ramavtalet, men notera att det avtalet endast gäller regioner, inga andra arbetsgivare. Tänk också på att det alltid finns en möjlighet för dig att förhandla ersättningen med det bemanningsföretag som vill förmedla dig som konsult. Även här kan Vårdförbundets rådgivning bistå dig med hjälp och tips.

Karenstider och hyrstopp

I det nationella ramavtalet för regionerna finns en karensperiod på ett år, vilket innebär att du inte får ha haft en anställning de senaste tolv månaderna inom en specifik region för att kunna få uppdrag inom den regionen. Däremot kan du ta uppdrag i en annan region alternativt inom privat, statlig eller kommunal vård precis som tidigare; de övriga sektorerna omfattas inte av regionernas avtal. De har dock egna upphandlingslösningar, och såväl regioner som andra arbetsgivare kan besluta om tillfälliga hyrstopp. Hyrstoppen innebär att ingen konsult tas in under den angivna tidsperioden.  

Viktiga fallgropar att ha ögonen på 

Det finns idag en mängd olika företag inom bemanningsbranschen. Det är därför viktigt att läsa på om de olika bolagen och säkerställa att du skriver avtal med ett bolag som erbjuder goda villkor för dig som konsult. Jämför villkor och ersättningar mellan olika bolag innan du bestämmer dig, och välj alltid kollektivavtalsanslutna bolag. Det ger dig ett dig som konsult ett bättre skydd.  
 
Du kan behöva resa olika långt till din arbetsplats. Det är därför viktigt att du alltid undersöker vad som erbjuds gällande milersättning, förutsättningar för hemresor, boende och annat av relevans kopplat till det uppdrag du överväger att tacka ja till. Även detta är en förhandlingsfråga med det företag du väljer att ta uppdraget av. Kontakta Vårdförbundet om du behöver tips på hur.    
 
En ny företeelse som Vårdförbundet fått upp ögonen för är att du som konsult ibland avkrävs lojalitet redan från att du presenteras för en kund, det vill säga från en tidpunkt redan innan ni skrivit på ett avtal. Här vill vi råda dig att aldrig acceptera påtryckningar om att vara bunden innan kunden ens har tackat ja till inbokningen.  

Det kan vara bra att tänka på att inkomsten kant bli osäkrare och ojämnare som konsult och det kan vara ovisst när du kommer att få nya uppdrag efter att det nuvarande löper ut. Numera har regionerna ett gemensamt upphandlingsavtal, vilket påverkar bland annat möjligheterna till att få uppdrag och ersättningen för uppdragen. En del arbetsgivare använder sig av hyrstopp emellanåt, vilket också påverkar möjligheterna till att få uppdrag och att det finns risk för förflyttning till annan arbetsplats under pågående avtal. Det finns även en risk för sena avbokningar, både avtalsenliga och icke avtalsenliga. Medlemmar i Vårdförbundet berättar också att introduktionstiden för konsulter ofta är kort, cirka en till två dagar och att en del i vissa fall uppmanas att starta eget företag istället för att bli anställd, vilket inte behöver vara en nackdel, men kan vara det.

Hur lång erfarenhet måste jag ha för att jobba som bemanningssjuksköterska? 

Som anställd inom bemanningsbranschen behöver du vara medveten om att det förväntas av dig att du kan leverera en patientsäker vård med god kvalitet från första dagen på ett uppdrag. Vanligtvis får man en till två dagars betald introduktion på arbetsplatsen man är uthyrd till, dock kan detta gå att förhandla om du tror att du behöver mer tid. Ju längre du har arbetat inom din profession, desto säkrare kommer du att vara när du möter nya arbetsplatser med nya rutiner.  I det nationella ramavtalet för regionerna finns nu en specifik gräns för hur lång erfarenhet du ska ha innan du kan erbjudas ett uppdrag. Gränsen i avtalet ligger på två år.


Hur kan Vårdförbundet stötta mig om jag börjar arbeta som konsult?

Din kunskap om hur du får bäst förutsättningar för utveckling och trygghet i arbetslivet är vårt viktigaste fokus. Därför arbetar Vårdförbundet kontinuerligt med frågor som berör er konsulter.  
 
Ett av de mest uppskattade stöden vi erbjuder konsulter är möjligheten att få sitt avtal granskat innan signering. En annan tjänst som uppskattas mycket är hjälpen att få ut ersättning för uppdrag som bokats av felaktigt, men också det arbetsrättsliga och juridiska stöd vi erbjuder den som blivit IVO-anmäld. I våra löpande digitala Utvecklingsforum för konsulter, en plats för umgänge med andra konsultmedlemmar och utrymme för era specifika frågor, har många olika frågor tagits upp under åren.  

Vår rådgivningsenhet är också uppskattad av våra konsultmedlemmar. Där arbetar erfarna rådgivare med att svara på frågor om lön, villkor, pension och andra situationer som uppstår i arbetslivet. För de fall där vi bedömer att situationen kräver större insatser i arbetsrätt och förhandling har vi våra förbundsombudsmäns kompetens att tillgå. Även förbundsjuristerna bistår i de juridiska frågor där specialistkunskap bedöms behövas. Därutöver förhandlar vi kollektivavtal på både lokal och central nivå och arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan.  

A-kassan och inkomstförsäkringen

 För den som förlorar sin inkomstkälla och blir arbetslös en period är den inkomstförsäkring som ingår i vårt medlemskap guld värd. Genom den kan du som konsult stärka upp a-kassans ersättning med åtskilliga tusen.  
OBS! Kom ihåg att du måste vara medlem i tolv månader i både a-kassan och i Vårdförbundet för att vara berättigad inkomstförsäkringen! Därför att det klokt att bli medlem så snart som möjligt för dig som inte redan är det.  


Tillsammans kan vi skapa bättre facklig organisering i bemanningsbranschen   

Intresset för facklig organisering inom bemanningsbranschen har ökat stadigt de senaste åren. Vikten av att vara medlem i ett fackförbund blir extra tydligt för dig som är konsult och därför inte omfattas av samma skyddsnät som en ”vanlig” tillsvidareanställning inneburit. Vi ser att ni ofta står ensamma mot arbetsgivare och konsultbolag om något händer – så ska det inte vara! 

Hur kan Vårdförbundet stötta mig om jag börjar arbeta på ett bemanningsföretag?

Om du har frågor är du också välkommen att kontakta Vårdförbundets rådgivning på telefonnummer 0771-420 420. Vi ger dig gärna värdefulla tips, råd och stöd på vägen mot en välfungerande karriär som konsult.  
 
Är du arg över något som inte fungerar som det borde i branschen?  
Har du ett problem du skulle vilja hitta en lösning på? 
Skulle du vilja få förutsättningar för att själv kunna agera?  
 
Oavsett vad du funderar på så finns vi här som bollplank.