Under rådande pandemi är det helt nödvändigt att du har möjlighet att agera som skyddsombud på ett bra sätt för att verka för en hållbar arbetsmiljö. Här hittar du länkar till material som du kan använda.

Stöd och vägledning till skyddsombud

Under rådande pandemi är det helt nödvändigt att du har möjlighet att agera som skyddsombud på ett bra sätt för att verka för en hållbar arbetsmiljö.

Vi har tagit fram två stycken vägledningar för dig som är förtroendevald och skyddsombud om hur du kan hantera rådande situation när det gäller er arbetsmiljö och säkerhet.

Ny guide: Skyddsombud i coronatider - hur gör jag?
Vårdförbundet har tagit fram en digital guide där du får svar på aktuella frågor om arbetsmiljö och säkerhet, dina mandat och befogenheter. Du får även höra personliga berättelser från andra skyddsombud.

Vägledning till skyddsombud gällande covid-19 (pdf)
Vilket ansvar arbetsgivaren har för att säkra din och dina kollegors arbetsmiljö
Vilka föreskrifter och rekommendationer som gäller vid vård av patienter smittade med covid-19
Hur du som skyddsombud gör om arbetsgivarens åtgärder är otillräckliga och er arbetsmiljö och säkerhet hotas.

Stöd i uppdraget som skyddsombud under pågående pandemiutveckling (pdf)
Hur ni kan jobba för en hållbar arbetsmiljö
Skyddsombudets uppdrag
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Frågor och svar

Vi har samlat några av de viktigaste frågorna och svaren för dig som är skyddsombud. Läs också våra allmänna frågor och svar kring coronaviruset och ditt arbete.

Frågor och svar – Coronaviruset – för dig som skyddsombud
Frågor och svar – Coronaviruset och ditt arbete

Frågor och svar om krislägesavtal

Vårdförbundet har tecknat ett krislägesavtal med SKR/Sobona för anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag. Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt.

Läs frågor och svar om krislägesavtalet

Om inte krislägesavtal finns

Om arbetsgivaren på grund av coronakrisen vill beordra övertid utan att krislägesavtal är aktiverat, vill vi verkligen betona att det är nuvarande kollektivavtal som gäller. Övertid får ej planeras i förtid eller schemaläggas.

Det här gäller vid beordran av arbetstid