Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Vi organiserar 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning.

Idag är över 114 000 medlemmar samlade i vårt gemensamma yrkes- och fackförbund. Tillsammans utvecklar vi vården samt arbetar för ett hållbart yrkesliv och bra villkor. Vårdförbundet är en plattform för dig att utvecklas i ditt yrke.

Vårdförbundets uppdrag, som det beslutats genom stadgarna, är att vi med utgångspunkt i våra grundläggande värderingar ska:

  • Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll.
  • Förbättra individernas och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet.
  • Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Påverka utvecklingen i samhällsfrågor.

Våra fyra yrkesgrupper har en historia som liknar varandra och vi har mött samma hinder. Vi har tillsammans och var för sig utvecklat yrke, vård och villkor. Redan 1886 slöt sig barnmorskor samman, sjuksköterskor inte långt därefter. Omvårdnad som kunskapsområde etablerades först på 1980-talet. Biomedicinska analytiker fick sin legitimation 2006 och röntgensjuksköterskor sin yrkesetiska kod 2008.

Vi har drivit utvecklingen av professionerna; kämpat för utbildningar, för mer forskning, för högre lön och bättre arbetsmiljö. Alla våra yrken har nu legitimation. Legitimationen är det viktigaste beviset på din kunskap och lämplighet att arbeta i vården. Den är också ett tecken på att samhället erkänner att våra yrken kräver spetskompetens. 

Professionaliseringen utvecklar både oss och samhället. Vi möter och utmanar alla tendenser på en motsatt utveckling.

Vi kan inte ta de landvinningar som gjorts för givna. Rätten att sluta sig samman och kampen för bra villkor har varit och är förutsättningar för våra yrkens möjligheter.

Våra medlemmars kunskap och engagemang är grunden och drivkraften i vårt arbete. Solidaritet är viktigt för oss, med varandra och med det arbete vi utför. 

Relaterade länkar