På Vårdförbundets kongress ska kongressombud fatta beslut i frågor som rör Vårdförbundets mål och inriktning de kommande fyra åren. Men rollen som kongressombud är större än så!

En viktig del i uppdraget är att utse kongressombud, de personer som ska representera medlemmarna på kongressen. Totalt utses 190 kongressombud och varje avdelning har ett bestämt antal mandat baserat på hur många medlemmar avdelningen har.  

Vem passar som kongressombud? 

Att vara kongressombud är ett ärofyllt och roligt uppdrag. De som väljs som kongressombud behöver inte ha tidigare erfarenhet av kongresser eller vara djupt insatt i Vårdförbundets alla frågor. Det räcker med att vara en bra lyssnare, nyfiken och intresserad av att göra villkoren bättre för våra medlemmar. Omkring hälften av ombuden på våra kongresser är nya i rollen som kongressombud och har aldrig tidigare varit på en kongress.  

Hur blir man vald till kongressombud? 

Varje avdelning väljer sina egna kongressombud på det lokala årsmötet. 

Vad ingår i rollen som kongressombud? 

Att vara kongressombud, eller ersättare till ett kongressombud innebär ett åtagande som i tid pågår fram till nästa kongress, även om merparten av arbetet sker tiden inför, under och direkt efter avslutad kongress. Beroende på hur stor avdelningen är och hur många kongressombud som finns kan arbetet se lite olika ut. Eftersom uppdraget är ideellt kan kongressombudet själv påverka hur mycket tid och engagemang som kan läggas på uppdraget. Men kongressombudet står aldrig ensam, där finns alltid stöd från avdelningsstyrelsen och organisationen.  

Arbete inför kongressen 

Inför kongressen blir kongressombudet inbjuden till att delta i utbildningar för att på bästa sätt kunna genomföra uppdraget. Kongressombudet får ersättning för förlorad arbetstid.  

Arbete under kongressen 

Under kongressen är kongressombudet på plats för att representera sina medlemmar och fatta beslut i olika frågor. 

Arbete efter kongressen 

Efter kongressen förmedlar kongressombudet sina upplevelser från kongressen, berättar om besluten som fattades och om arbetet framåt. Kongressombudet uppmuntrar sina kollegor att engagera sig och sprider goda exempel. Ofta brukar deltagandet på en kongress ge massor av positiv energi som lätt sprider sig bland medlemmar och kollegor. 

Uppdragsbeskrivning beslutad av förbundsstyrelsen 2016-09-08 (pdf)