Förbundsstyrelsen har två viktiga rådgivande organ. Det ena är förbundsrådet där alla avdelningars ordförande ingår. Det andra är avtalsrådet som ger förbundsstyrelsen råd om kollektivavtal ska sägas upp eller förlängas.

Förbundsrådet utgörs av ordförande från alla lokala avdelningar och de möter förbundsstyrelsen några gånger varje år. Den breda grupperingen gör att den mångfald av skilda förutsättningar som du och andra medlemmar har kan bli belysta i när viktiga framtidsfrågor diskuteras.

Frågor och centrala kollektivavtal diskuteras i förbundsrådet, men det finns också ett speciellt forum för detta: avtalsrådet .  Här är det en mindre grupp förtroendevalda som fördjupar sin kunskap om avtalsområdet. Detta för att också kunna ge råd till förbundsstyrelsen, som tar besluten. Avtalsrådet består av tolv förtroendevalda medlemmar varav kongressen väljer tio. Resterande två väljs av förbundsstyrelsen.

Med hjälp av dessa rådgivande organ säkerställer vi att viktiga frågor hanteras på ett genomarbetat sätt och som involverar fler än de som beslutar i organisationen.

Avtalsrådet

Avtalsrådets medlemmar:

  • Jörgen Ekström, Stockholm
  • Lena Elfström, Stockholm
  • Sofia Eriksson, Dalarna
  • Johanna Holmström, Västmanland
  • Anna-Karin Johannesson, Västra Götaland
  • Karin Jonsson, Norrbotten
  • Karin Norden Persson, Örebro
  • Karin Simonsson Alm, Kronoberg
  • Rickard Uppenberg, Skåne
  • Åsa Wilhelmsson, Östergötland