Avtalsrådet: Viktigt att alla avtal behandlas lika

Sedan i höstas är Vårdförbundets nya avtalsråd igång med sitt arbete. Tanken är att rådet ska komma in tidigt i olika centrala avtalsprocesser, för att säkra att förbundets politik genomsyrar alla avtalsområden.

Det var kongressen 2014 som beslutade att ett avtalsråd skulle inrättas. Förbundsstyrelsen ska rådgöra med avtalsrådet i centrala avtalsfrågor, som när avtal ska utvecklas, slutbud ska behandlas samt inför konfliktåtgärder.Avtalsrådet består av tolv förtroendevalda, som kompletterar varandras erfarenhet av och kunskap om olika avtalsområden.

Flera ledamöter håller med Britta Unneby när hon lyfter fram fördelen med att rådet kommer in tidigt i olika processer och därmed kan påverka så att det blir en tydlig röd tråd. Eva Sandahl menar att hon nu på ett annat sätt inser komplexiteten i avtalsprocessen.  Camilla Eriksson Sundberg är inne på samma spår.
– Det måste få ta tid. Tidigare kunde jag tycka att det var för mycket dialog, men nu ser jag att det är bra. Vårdförbundet måste få kunna förklara och utveckla idéer och förslag i samtal med arbetsgivarna. Genom dialog vinner vi både tydlighet och långsiktighet.

Stefan Bergman håller med och sticker även ut hakan lite.
– Diplomati och dialog kan ibland uppfattas som att man inte ”tar fajten”. Men många gånger kan man uppnå mer genom att faktiskt föra ett bra samtal med arbetsgivaren.

När frågan om vad som utmärker en bra förhandlare kommer på tal är förståelse för professionerna och förankring i verkligheten två faktorer som nämns. Dessutom att komma väl förberedd och ha ett bra faktaunderlag i bagaget. Men också djärvhet.
– Våga vara djärv! Om något inte fungerar, säg det. Men säg det vid rätt tillfälle, menar Peter Mähler.

– Och var tydlig med att bena ut exakt vad som inte fungerar. Här behövs medlemmarnas hjälp att sätta fokus på vad vi mer exakt behöver förbättra och fokusera på, tillägger Stefan Bergman.

Utmaningarna fram till nästa kongress är flera. En fråga är hur de som är trogna en arbetsplats också kan få upp sin lön, utan att behöva byta jobb. Men också att planeringen tar hänsyn till att de anställda befinner sig i olika skeden av livet.
– Det är viktigt att ha en blandad personalgrupp med olika åldrar, kön och erfarenhet i yrket. Men det får inte komma som någon överraskning att småbarnsföräldrar förutom semester vill och också har rätt att ta ut föräldraledighet på sommaren, menar Cecilia Stoor.

En annan fråga är hållbarhet. Alla i avtalsrådet är överens om att hälsosamma arbetstider nu verkar vara lika viktigt som lön bland medlemmarna. Det är också något som är högst aktuellt i förhandlingarna med flera centrala motparter, bland annat SKL.
– Hur kan vi skapa en hållbar arbetsmiljö? Vilka förutsättningar behöver vi för att orka? Det behöver vi komma överens om, menar Peter Mähler.

Alla i avtalsrådet menar att medlemmarnas engagemang och inspel i olika frågor är avgörande. Här är några av deras förslag:

  • Prata med dina kollegor och din förtroendevalda – tillsammans kan ni komma med synpunkter och ge förslag på förbättringar
  • Gör din röst hörd i frågor som engagerar dig, både i traditionell media och i sociala medier som Facebook
  • Lämna motioner, antingen till lokalavdelningen eller inför kongressen

Avtalsrådet består av (på bilden från vänster): Camilla Eriksson Sundberg, Britta Unneby, Linda Linné, Fredrik Wallin, Elisabeth Lindgren, Carina Rautalin, Cecilia Stoor, Peter Mähler, Eva Sandahl, Stefan Bergman. Saknas på bild: Fredrik Skoog.