Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Ulrika Hedelind

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett starkt engagemang och en önskan om att synliggöra Vårdförbundet och att få fortsätta påverka arbetsgivare och beslutsfattare. Jag har nu varit vice avdelningsordförande i fyra år och under denna tid arbetat tätt tillsammans med nuvarande ordförande vilket har varit mycket lärorikt och utvecklande för mig. Det har gjort att jag nu känner mig trygg i att kandidera till avdelningsordförande. Jag önskar med detta få medlemmarnas förtroende att leda styrelsen så att vi tillsammans kan driva Vårdförbundets frågor den kommande mandatperioden.

Mina viktigaste frågor är

Yrkesstolthet är viktigt för mig, att alla får rätt förutsättningar för att kunna utöva sitt yrke på bästa sätt och värderas för detta.

Lön - våra medlemmar ska ha en löneutveckling under hela sitt yrkesliv! Det är viktigt ur så många aspekter, från "här och nu" till pension. Det är en jämställdhetsfråga.

Goda arbetsvillkor - alla ska ha möjlighet att orka arbeta heltid ett helt yrkesliv. För detta krävs b.la. hälsosamma arbetstider som ger möjlighet till vila och återhämtning. Ingen ska behöva bli sjuk på grund av sitt jobb!

Min bakgrund är

Jag har varit legitimerad sjuksköterska sedan 1991 och specialistsjuksköterska, anestesi, sedan 2008. Jag började min karriär på dåvarande RSÖ, kirurgen. 1995 – 2007 flyttade jag till Norge och arbetade på Ullevålssykehus i Oslo.

När jag flyttade ”hem” till Sverige läste jag till Anestesisjuksköterska och har sedan 2008 min anställning på USÖ, AnIVA kliniken. Jag har alltid varit engagerad på de arbetsplatser som jag jobbat på. Arbetsmiljö, möjlighet att påverka och ledarskap är viktiga frågor för mig. Jag har därför valt att engagerat mig fackligt i Sykepleirforbundet i Norge och sedan i Vårdförbundet. Då mina kollegor har haft förtroende för mig så har jag varit fackligt förtroendevald på min arbetsplats både under flera år i Norge och här hemma på anestesin, USÖ.

De senaste fyra åren har jag jobbat heltid fackligt i rollen som vice avdelningsordförande Vårdförbundet Örebro.

Mina främsta styrkor är

Jag har lätt för att möta människor, är förtroendeingivande och prestigelös. Jag kan prata och framföra min åsikt till dem jag möter och är även trygg i att stå inför större ”publik”. Jag är också bra på att lyssna på dem jag möter och analysera det jag får till mig. Dessa egenskaper anser jag är bra då jag har en stark tro till att vi kommer långt med goda relationer och samarbete.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har man och fyra barn varav ”yngsteman” nu är 15 år. Kopplat till att jag kandiderar till kongressombud så är det viktigt för mig att Vårdförbundet utvecklas och driver de frågor som är viktiga för medlemmarna. Vårdförbundet ska vara ett fackförbund som våra yrkesutövare ser och vill vara och bli medlem i.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror dessvärre att det kommer att vara ungefär samma frågor som idag, för oavsett hur mycket vi jobbar med frågorna så kommer det alltid finnas mer att göra med exempelvis lön, arbetstider, arbetsmiljö och andra villkorsfrågor. Jag befarar att vi också kommer få fortsätta arbetet med ”rätt kompetens på rätt ställe” och ”patientsäker kompetensväxling”.

Nominerade till vice avdelningsordförande

Hans Nilsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Styrelsen kommer att ha nytta av att jag är Inlyssnande, driven och målinriktad. Jag anser mig både kunna arbeta strategiskt och lösa problem i den fackliga vardagen.

Mina viktigaste frågor är

Lön, och då livslönen. Det ska löna sig att arbeta patientnära. En arbetsmiljö som gör att man orkar arbeta heltid. Se till medlemmars rättigheter. Och för fackets överlevnad är medlemsrekryteringen basen i verksamheten.

Är vi inte många är möjligheterna små att kunna påverka/samverka och att nå framgång i förhandlingar och behålla våra viktiga kollektivavtal.

Min bakgrund är

Jag har bred erfarenhet inom vårdområdet, både inom kommunal, statlig och sjukhusvård. Men har min tjänst sedan många år inom ambulanssjukvården vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Jag har också arbetat internationellt på uppdrag av olika FN organ Varit företrädare i flera perioder sedan mitten på 90 talet. Det fackliga engagemanget tog fart 2016 då jag blev vald till avdelningsstyrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Örebro.

Mina främsta styrkor är

Jag gillar att bygga gemenskap och lagkänsla. Det finns ett jobb att göra i styrelsen och jag tror att jag kan bidra till detta med min erfarenhet. Jag ger mig inte så lätt. Är för det mesta glad och positiv. Jag gillar att möta medlemmar både positiva och negativa. Jag diskuterar gärna om vikten att tillhöra vårt fackförbund. Jag är nyfiken och faktiskt trots min ålder förändringsbenägen. Sist men inte minst besitter jag social kompetens som grundar sig i alla möten med patienter både trevliga och mindre trevliga situationer.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har under många år haft ledande styrelseuppdrag i föreningslivet med allt vad det innebär. Jakt, ganska avancerad hobbyfotograf, hunden, och vår nyinköpta husbil som vi kuskar runt i så fort vi får chansen.

Men framförallt min familj och de 4 fantastiska barnbarn vi har fått. Allt ovanstående har format mig till den individ jag är idag och tror att detta gör att jag passar för detta uppdrag.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Det absolut viktigaste är att behålla och nyrekrytera medlemmar. Utan framgång i denna fråga blir det svårt att skapa tryck i argumentationen gentemot politiker och ledning. Sedan absolut lön. Jag tycker att seniora sjuksköterskor måste synliggöras mycket bättre. Det är också en grund till den dåliga lönespridningen. Kompetensväxling kan vara en möjlighet eller inte. Har sett inte så lyckade försök. Arbetsvillkoren tror jag kommer vara en nyckelfråga om man ska kunna hindra tappet av vårdpersonal.

Nominerade till styrelseledamot

Anna Glader

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill hjälpa till att driva Vårdförbundets professions- och villkorsfrågor framåt. Jag är en engagerad person som är van att möta medlemmar och förtroendevalda och lyssna in vad medlemmarna tycker är viktiga frågor att driva för Vårdförbundets alla professioner. Min långa erfarenhet från primärvården är en viktig erfarenhet som jag anser styrelsen behöver och kan ha stor nytta av.

Mina viktigaste frågor är

En god löneutveckling hela yrkeslivet! Livslönen ska öka för våra yrkesgrupper och det är viktigt att erfarenhet ska betala sig. Ett hållbart arbetsliv/ arbetsmiljö, vi ska orka arbeta och vara yrkesverksamma hela vårt arbetsliv utan att hamna i ohälsa.  Jag brinner för solidaritet! Vi ska alla få ha det så bra som det bara går i arbetslivet.  Med en god löneutveckling under yrkeslivet så blir pensionen också då bra. Det ser jag som en jämställdhetsfråga och mycket viktigt att arbeta med/ för.

Min bakgrund är

Stolt värmlänning som flyttade till Örebro för snart 23 år sedan för att läsa till sjuksköterska. Som nyutexaminerad sjuksköterska började jag jobba på Barn- och ungdomskliniken på USÖ. Specialistutbildad till barnsjuksköterska sedan 2005.  Efter 12 år inom Barnsjukvården på såväl avdelning som mottagning tog jag klivet till Barnhälsovården och Primärvården. Där har jag nu jobbat i snart 8 år. Fackliga frågor har alltid legat mig varmt om hjärtat. Förtroendevald på arbetsplatsen i 5 år och har nu som uppdrag förtroendevald på facklig tid i avd. Örebro sedan 1,5 år tillbaka. Bor i Örebro med sambo och 2 barn.

Mina främsta styrkor är

Jag är positiv, social och har lätt för att möta olika personligheter. Jag anser mig lösningsfokuserad och försöker se till allas bästa. Inte rädd att säga min åsikt men har samtidigt ofta lätt att känna in vilken strategi som ger mest framgång i diskussioner och förhandlingar (jag väljer mina strider).  Jag anser mig vara en rättvis och inlyssnande person och har ett genuint engagemang för Vårdförbundets frågor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har haft förmånen att ha facklig tid under 1,5 år i avdelning Örebro. Jag önskar nu utöka och bredda mitt engagemang med ett styrelseuppdrag för att kunna påverka i ett ännu större perspektiv. Jag sitter i samverkan Nära Vård och utifrån min roll och erfarenhet som förtroendevald från Primärvården känner jag att jag haft mycket att bidra med. Åren från slutenvården gör ändå att jag har med mig kunskap  och perspektiv därifrån också och att jag därigenom har bra insyn i vilka frågor som är viktiga för medlemmarna i helhet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror lönefrågan kommer fortsätta vara en viktig fråga för medlemmarna, att våra professioner bli rätt värderade och sedda för den kompetens vi besitter.  Arbetsmiljö/ villkor kommer vara viktigt utifrån att vi ska kunna arbeta hela yrkeslivet utan att hamna i ohälsa!!

Carolina Classon

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill gärna vara en del i att driva frågor som är viktiga för medlemmarna i vårdförbundet. Jag tycker det är viktigt att se till så olika processer sköts korrekt och att få möjlighet att vara med och påverka där det går.

Mina viktigaste frågor är

Lön, arbetsmiljö, arbetstider och korrekta processer.

Min bakgrund är

Jag blev färdig sjuksköterska januari 2006 och i januari 2015 blev jag färdig med min specialistutbildning till ambulanssjuksköterska. Jag älskar mitt arbete som sjuksköterska där jag får möjlighet att hjälpa människor i deras vardag. Jag arbetade som nyutbildad sjuksköterska på en vårdavdelning där jag trivdes bra med mina arbetsuppgifter. När jag kom till ambulansen kände jag mig hemma från första stund och älskar fortfarande efter 8 år att gå till arbetet varje dag. Jag har fantastiska kollegor och är stolt att vara i en verksamhet där jag varje dag får chansen att utvecklas till en bättre sjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Att jag brinner för rättvisa och jag har lätt för att framföra en grupps talan och lägga mina personliga åsikter åt sidan när så krävs. Jag drivs av att få göra skillnad i människors liv såväl när det gäller mina patienter som när jag får hjälpa mina kollegor genom mitt fackliga engagemang.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Utveckling och utbildning är något jag uppskattar och tycker man ska ägna sig åt så mycket man orkar och kan. Kunskap väger ingenting att bära hur mycket man än skaffar sig.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön kommer fortsätta vara en viktig fråga. Även arbetstider och villkoren på arbetsplatsen. Man vill bli sedd och värderad för det man utför på sitt arbete.

Elin Jarmeby

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Då jag inte har haft ett liknande uppdrag tidigare skulle jag gå in i detta uppdrag med öppet sinne. Jag vet att jag skulle ha mycket att ge som styrelseledamot. Som Förtroendevald har jag många gånger fått möjligheten att hjälpa mina medlemmar, att få chansen att hjälpa medlemmar på en helt annan nivå skulle vara väldigt lärorikt. Och häftigt förstås.

Mina viktigaste frågor är

Löneutvecklingen och arbetstider.

Min bakgrund är

Jag tog examen som sjuksköterska 2014 och började min karriär inom ortopedi. Tog en avstickare till infektion, men kände att jag hörde hemma inom ortopedin och återvände således dit. Nu känner jag att jag är redo för nya utmaningar så därför kastar jag mig ut i det okända, till hösten ska jag börja jobba på en Vårdcentral. Där kommer jag garanterat att möta helt nya utmaningar och det ska bli så spännande.

Mina främsta styrkor är

Jag är inte rädd för att höja min röst när orättvisor uppdagas. Jag är rak, tydlig och rättvis.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Sedan min första anställning som sjuksköterska har jag varit Förtroendevald på mina arbetsplatser. Jag har suttit med i samverkan på klinik nivå och lärt mig otroligt mycket på dessa möten.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Löneutvecklingen kommer fortfarande att vara en stor och viktig fråga.

Eva Harrysson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag känner att jag har mycket kvar att ge när det kommer till Styrelseuppdraget. Inför uppdraget kommer jag fortfarande aktivt arbeta för att vi tillsammans ska kunna påverka.  Känslan är att Vårdförbundets politik måste vara tydligare. Vi måste jobba utåt och med Vårdförbundets politik och nå ut med detta till medlemmarna. Lön är en av de viktigaste frågorna för våta medlemmar. Nu vid det senaste lokala kollektivavtalet (LOK19) upplever jag att Vårdförbundets politik har tappats bort lite. En levande politisk diskussion är vägen framåt, och det är viktigt att Avtalen är golvet inte taket. Förtroendevalda på arbetsplatsen är viktiga- har vi inga förtroendevalda ingen påverkan/delaktighet. Vi måste fortsätta stärka förtroendevalda så att alla känner sig trygga och handlingskraftiga. En målsättning är att Vårdförbundets organisation behöver utvecklas så att den tydligare möjliggör ett nära samarbete med de förtroendevalda och medlemmarna ute på arbetsplatsen.

Mina viktigaste frågor är

  • Att lön återspeglar våra professioners kunskap och kompetens. 
  • Att använda medlemmarnas uttryck i förhandlingar lokalt och påverka politiker för att nå framgång för att nå en god löneutveckling över tid.
  • Delaktighet/Påverkansmöjlighet – vad medlemskapet står för. 
  • Arbetsmiljö- förbättra dagens arbetsmiljö för att våra professioner ska orka ett helt yrkesliv.

Min bakgrund är

Jag är till professionen Distriktssköterska och har min arbetsplats sedan 10  år i hemsjukvården på Väster i Örebro kommun. Jag är fortfarande är kliniks 1 dag / vecka upplever att det är en bra kombination att ha en fot kvar i vekligheten nära medlemmarna. Gick grundutbildningen till sjuksköterska och var klar -98. Har sedan jag började arbeta varit fackligt förtroende vald på arbetsplats och nu senaste 3 åren varit styrelseledamot för Avdelning Örebro. Jag har facklig tid från Örebro kommun och har där ett uppdrag som huvudskyddsombud och sitter i samverkan på Förvaltning och Centra nivå.  Har under åren byggt upp ett nätverk tillsammans med förtroende valda på arbetsplats.

Mina främsta styrkor är

Jag är en person med  erfarenhet, kunskap och engagemang och driv. Jag har goda kunskaper om Vårdförbundets politik samt sig mig själv som en strateg. Får ofta höra att jag är tydlig i mitt sätt att kommunicera.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag arbetar idag mot förbundet med medlemsutveckling  och utbildning för förtroende valda.  Avgörande att aktivt var ute hos medlemmarna i deras vardag,  för att kunna driva deras viktiga frågor framåt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön kommer fortfarande vara den viktigaste  frågan!  En god arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider för ett hållbart yrkesliv hela livet!

Hans Nilsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Styrelsen kommer att ha nytta av att jag är Inlyssnande, driven och målinriktad. Jag anser mig både kunna arbeta strategiskt och lösa problem i den fackliga vardagen.

Mina viktigaste frågor är

Lön, och då livslönen. Det ska löna sig att arbeta patientnära. En arbetsmiljö som gör att man orkar arbeta heltid. Se till medlemmars rättigheter. Och för fackets överlevnad är medlemsrekryteringen basen i verksamheten.

Är vi inte många är möjligheterna små att kunna påverka/samverka och att nå framgång i förhandlingar och behålla våra viktiga kollektivavtal.

Min bakgrund är

Jag har bred erfarenhet inom vårdområdet, både inom kommunal, statlig och sjukhusvård. Men har min tjänst sedan många år inom ambulanssjukvården vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Jag har också arbetat internationellt på uppdrag av olika FN organ Varit företrädare i flera perioder sedan mitten på 90 talet. Det fackliga engagemanget tog fart 2016 då jag blev vald till avdelningsstyrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Örebro.

Mina främsta styrkor är

Jag gillar att bygga gemenskap och lagkänsla. Det finns ett jobb att göra i styrelsen och jag tror att jag kan bidra till detta med min erfarenhet. Jag ger mig inte så lätt. Är för det mesta glad och positiv. Jag gillar att möta medlemmar både positiva och negativa. Jag diskuterar gärna om vikten att tillhöra vårt fackförbund. Jag är nyfiken och faktiskt trots min ålder förändringsbenägen. Sist men inte minst besitter jag social kompetens som grundar sig i alla möten med patienter både trevliga och mindre trevliga situationer.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har under många år haft ledande styrelseuppdrag i föreningslivet med allt vad det innebär. Jakt, ganska avancerad hobbyfotograf, hunden, och vår nyinköpta husbil som vi kuskar runt i så fort vi får chansen.

Men framförallt min familj och de 4 fantastiska barnbarn vi har fått. Allt ovanstående har format mig till den individ jag är idag och tror att detta gör att jag passar för detta uppdrag.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Det absolut viktigaste är att behålla och nyrekrytera medlemmar. Utan framgång i denna fråga blir det svårt att skapa tryck i argumentationen gentemot politiker och ledning. Sedan absolut lön. Jag tycker att seniora sjuksköterskor måste synliggöras mycket bättre. Det är också en grund till den dåliga lönespridningen. Kompetensväxling kan vara en möjlighet eller inte. Har sett inte så lyckade försök. Arbetsvillkoren tror jag kommer vara en nyckelfråga om man ska kunna hindra tappet av vårdpersonal.

Helena Nyrén

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har tackat ja till nomineringen då jag anser mig ha engagemanget och kompetensen att driva och kommunicera vårdförbundets frågor. Jag vill vara med och påverka Vårdförbundets framtida visioner och politik.

Jag anser att jag har under dessa år i styrelsen skaffat mig en kunskap och erfarenhet att tro mig veta vad Vårdförbundets medlemmar anser är viktiga frågor att driva.

Mina viktigaste frågor är

Vi måste bli fler! Rekrytering och entusiasmera unga vuxna till att komma till sjuksköterskeyrket samt Vårdförbundets övriga professioner. Vi har faktiskt ett roligt arbete med många möjligheter! Ofta fokuseras det bara på negativa. Gör vården attraktiv att jobba i.

Hållbart arbetsliv. Vi ska orka arbeta hela yrkeslivet inom hälso- och sjukvården.

Arbetsmiljöfrågor. 

Vårdens ledarskap.

God löneutveckling. (Alla dessa frågor hänger ihop anser jag på ett eller annat sätt)

Min bakgrund är

Jag är till yrket leg sjuksköterska och operationssjuksköterska och har arbetat som det sedan 2001 resp. 2005. Dock har jag inte arbetat som aktiv operationssjuksköterska under några år då jag fick ett chefsuppdrag 2008 på dåvarande kvinnoklinikens operationsavdelning och sedan på öronoperation och mottagning på Universitetssjukhuset i Örebro och har arbetat som detta till och med 1 september 2017.

Nu är jag operationssjuksköterska på ortopedoperation, USÖ sedan 170901 då jag kände att chefsuppdraget skulle pausas ett tag efter nästan 10 år. Dock blev jag invald i Vårdförbundet avd Örebros styrelse redan på hösten samma år och har sedan januari 2018 arbetat på facklig tid mellan 80-100%.

Mina främsta styrkor är

Av naturlig orsak så ser jag stora möjligheter att arbeta med frågor runt arbetsmiljö och rekrytering då jag arbetat med dessa frågor under flera år. Jag har arbetat mycket med kommunikation, prioritering samt organisering under flera år och är bra på detta samt engagerad i frågor för vårdens ledarskap och ett hållbart arbetsliv.

Jag tror på den demokratiska rollen som vårdförbundet har, vi(medlemmarna) är vårdförbundet tillsammans! Dialogen och närheten mellan alla våra medlemmar och styrelsen är jätteviktig och därmed måste mötesplatsen finnas och skapas. Vi måste synas, då finns vi!

Jag vet att våra chefsmedlemmar har ibland svårt att känna sig ”hemma” i vårdförbundet då de har en arbetsgivarroll samtidigt som de är fullvärdiga medlemmar i vårdförbundet, där kan och måste vi bli bättre! Jag har under tiden i avd Örebros styrelse lyft chefsmedlemmarnas arbetsmiljö/villkor samt löneutveckling då jag anser att det ligger som en kloss för att övriga medlemmar ska få bättre villkor och löneutveckling.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Vem är jag annars då? Mitt namn är som sagt Helena Nyrén och är 51 år. Jag bor i Örebro med min man och två katter samt har två vuxna bonusbarn. Jag har alltid arbetat inom vård och omsorg. Innan jag vidareutbildade mig arbetade jag som undersköterska på kirurgkliniken; USÖ, samt i Örebro kommun. Vi har ett litet torp i Dalby, nära Zinkgruvan där vi gärna är på fritiden.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsgivaren och våra medlemmar arbetar tillsammans för en bra/ bättre arbetsmiljö och möjliggör att vi orkar arbeta HELA vårt yrkesverksamma liv inom vår profession.

Att vi är rätt betalda/ värderade!

Att vi är fler! AST tjänsterna måste bli fler, inom såväl region som kommun. 

Erfarenhet måste löna sig. Vården behöver ha en blandning av erfaren personal som nya kollegor. Vi lär av varandra men då måste löneutvecklingen göra att de erfarna ”tjänar” på det.

Jessica Berg

Johanna Dahlén

Karin Nordén Persson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har haft förmånen att ha uppdrag i styrelsen under lång tid. Under åren som fackligt aktiv har jag fått möjlighet att bredda och fördjupa kunskapen om vårdförbundets politik, lag och avtal och arbetsmiljökunskap. Utifrån mandat i avtalsrådet har jag fått en ytterligare dimension på hur Vårdförbundets politik kan och ska förbättra vården, arbetsmiljö, möjlighet till karriär och löner för vårdförbundets medlemsgrupper. Det nationella perspektivet har varit en tillgång i styrelsearbetet inom avdelningen.

Mina viktigaste frågor är

Våra medlemmar ska kunna arbeta ett helt yrkesliv och för det krävs en bra arbetsmiljö, möjlighet till utveckling i yrket och löner som svarar upp mot kravet i yrket. -Att synliggöra hur arbetsmiljön och vårdens organisation påverkar patientsäkerheten. -Att driva frågor kopplade till förbättrade löner och villkor för våra yrkesgrupper, oavsett arbetsgivare.

Min bakgrund är

Leg. Operationssjuksköterska. Examen 1988. Arbetat i Stockholm, Dalarna och Region Örebro län. Är anställd som operationssjuksköterska vid Kirurgoperation på Karlskoga lasarett. Har varvat fackligt arbete med kliniskt arbete under åren.

De senaste två åren har det fackliga uppdraget varit på heltid. Erfarenhet från Styrelse-och fackligt uppdrag i Stockholm och Region Örebro län, ( i avdelning Örebros styrelse sedan 2005). Deltagit i 3 kongresser. Har nationellt uppdrag som ledamot i avtalsrådet sedan förra kongressen.  Avtalsrådet har uppdrag att arbeta med alla avtal, såväl inom SKR-som inom det privata området. Är vald till huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud inom region Örebro län.

Mina främsta styrkor är

Har lätt att skapa kontakter och bygga nätverk. Kunskap inom arbetsmiljöområdet och Lag/avtalsfrågor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det är en otrolig förmån att få jobba med förbättringsarbete för yrkesgrupper med samhällsuppdrag.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Möjlighet till kontinuerlig utveckling inom professionen och flera karriärvägar. Bra arbetsmiljö och en löneutveckling som avspeglar kunskap och erfarenhet.

Merjo Yliluoma

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tänker att nomineringen och styrelseuppdraget är en ny utmaning för mig likväl som en naturlig fortsättning. Jag vill att en styrelse består av engagemang men också av olika professioner med specialiteter och jag kan bidra med kunskaper från psykiatri. Jag ser det som viktigt, roligt och möjligt att vara med och påverka villkor på olika nivåer i möten med medlemmar, arbetsgivare, politiken och också inom Vårdförbundet.

Jag fick möjlighet att delta vid senaste kongressen och först nu förstår jag processen till att skapa riktlinjer, värderingar, stadgar med beslut via motioner och propositioner alla demokratiskt för och av medlemmarna. Det var roligt, utmattande och mycket att läsa in och besluten gick snabbt. Jag tror att med de erfarenheterna skulle jag som kongressombud bidra med ett tydligare och mer strukturerat förarbete för att känna att jag bidragit till vision och värderingar enligt min och medlemmars vilja.

Mina viktigaste frågor är

Jag vill att erfarenhet och kompetens premieras och att möjligheten till karriärvägar finns. Oerhört viktigt att det finns erfaren kompetens som blir mentorer för ny personal och samtidigt har ett hållbart yrkesliv med hälsosamma arbetstider och en bra lön som genererar i en god pension.

Min bakgrund är

Till profession har jag legitimation som sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. Under 15 år för psykiatrin på USÖ har jag haft förmånen att delta i olika projekt bland annat nationella självskadenoden och utbildningar som till exempel suicidprevention, grundkurs DBT och handledning. Min tjänst har jag på psykiatriska akutmottagningen.

Idag delar jag facklig förtroendevald på tid med ett AKA- uppdrag inom psykiatrin där jag möter handledare och studenter i samband med VFU samt har med uppdraget också inblick i utbildningarna. I och med Vårdförbundets studentmedlemsrekrytering får jag chansen att möta våra framtida kollegor flera gånger under utbildningen och kan följa progressen.

För övrigt har mitt tidigare yrkesliv (inom en helt annan gren än hälso-sjukvård) gett mig en bred kunskap av hur olika människors bagage och erfarenheter i olika kombinationer av deltagande påverkar både beslut och dagligt arbete.

Mina främsta styrkor är

Bidrar med stabilitet, är strukturerad, lyssnar och är eftertänksam även om jag är drivande i och till beslut när det behövs. Jag tycker om tydlighet gärna i dialog. Arbetar lika gärna självständigt som i team. Lär gärna andra samtidigt som jag gärna lär av andra.


Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är ofta engagerad i det jag håller på med i såväl arbetslivet som privat. Just nu engagerad i min kolonilottsförening. Det är viktigt att driva medlemmarnas frågor och vice versa, det vill säga att även driva förbundets eller föreningens vision och politik till medlemmarna.

Tycker även att samhällspolitiska frågor är intressanta och viktiga som att bland annat förstå möjligheter att påverka till demokratiska beslut.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vårdförbundet har utmaningar de närmaste fem åren i att möta och rekrytera medlemmar samtidigt som att behålla medlemmar. Precis som verksamheterna inom hälso-sjukvården. Lön och arbetsvillkor kommer fortsatt vara prioriterade frågor för medlemmarna.

Det kommer också nu en yrkesverksam generation som är vana att sätta egna självständiga mål med andra krav på yrkeslivet men också för det traditionella fackliga arbetet. Det är viktigt att Vårdförbundet fångar upp detta och med genomarbetad politik för fram sitt budskap i en blandad kompott av erfarenhet och nya kanaler.

Lika viktigt är det för arbetsgivaren att förstå, skapa förutsättningar och ge verktyg för team blandade av erfarna och nya medarbetare. Goda arbetsvillkor med rätt kompetens på rätt plats borde generera i goda lönevillkor (även om det tar tid) och för att nå resultat behöver vi vara många.

Rósa Ólafsdóttir

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har stort engagemang för våra medlemmars arbetsvillkor, arbetsmiljö, löneutveckling och arbetstider. Jag vill arbeta för att vi ska ha möjlighet till kompetens- och karriärutveckling, att vi är rätt värderade och får pension som det går att leva på. Jag har haft uppdrag på Vårdförbundet sedan 2013 och det har givit mig viktig erfarenhet och kunskap för att arbeta vidare med våra frågor.

Mina viktigaste frågor är

Jag påbörjade med mitt fackliga arbete på Vårdförbundet för att kunna påverka vår löneutveckling.  Lön er fortfarande en av mina viktigaste frågor för jag är säker på att en bra löneutveckling för våra yrken, bidrar till kompetensförsörjningen. Det i sin tur gör att vi blir fler som arbetar och det ger oss bättre arbetsmiljö och nöjdare medarbetare. Men jag är också intresserad av att synliggöra alla våra professioners kunskap och kompetens. Jag vill arbeta för att vi kan vara stolta över vårt yrke och att vi på ett självklart sätt är med och utvecklar vården.

Min bakgrund är

Jag är leg. sjuksköterska sedan 1993, utbildad i Island och leg.  banmorska 2008, utbildad i Sverige. Jag har arbetad inom många olika verksamheter såsom onkologi och hematologi, rehabilitering, kirurgi, ögon, hjärtintensivvård och kvinnosjukvård. Jag har min tjänst på kvinnokliniken i Örebro och arbetar 20% av min arbetstid med BB vård. För mig är det viktigt att ha en for kvar i vården för det ger mig anknytning till verksamheten ”på golvet”.  Jag har haft olika uppdrag i Vårdförbundet. Haft ansvar för utbildning för nya förtroendevalda, suttit i samverkan, arbetad med avtal och deltagit i olika arbeten med arbetsgivaren som likabehandling och jämställdhet mm. Jag har haft hand om individ- och arbetsplatsärenden och haft hand om Pride för att nämna något.

Mina främsta styrkor är

Jag är nyfiken, strukturerad och envis. Jag försöker se saker från olika synvinklar och låta alla komma till tals. Rättvisa är viktig för mig. I mitt arbete har jag alltid våra medlemmars bästa för ögonen och jag är orädd att stå för mina åsikter.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är isländsk, gift med en svensk och har 2 vuxna barn. Mitt liv har just kommit till en ny fas i och med att båda mina barn nu har flyttat hemifrån. Jag gillar fysisk aktivitet, musik och att läsa en riktig bok.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att vi till stor del kommer att arbeta med samma frågor som vi gör idag.  Påverkansarbete är ibland ett långsamt arbete där det gäller att hålla ut för att driva fram förändringar.

Sara Persson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Att vara sjuksköterska och arbeta med barn är det roligaste yrket jag kan tänka mig, men vi lever inte längre i Florences tid, jag vill att jag och mina kollegor ska bli erkända för det avancerade arbetet vi utför.

Mina viktigaste frågor är

För mig är arbetsmiljö, kompetens och jämställdhet hjärtefrågor. Vi ska ha rätt person på rätt plats med möjlighet att växa.

Min bakgrund är

Jag är barnsjuksköterska och har arbetat de senaste 11 åren på barn och ungdomsavdelningen på USÖ. Jag har stora delar av min karriär varit förtroendevald och senaste året har jag även suttit i områdessamverkan. Utöver mitt fackliga engagemang är jag även AKA för barnsjuksköterskeutbildningen.

Mina främsta styrkor är

Jag tror att man kommer längre med dialog än med konflikt. Som person är jag rak och ärlig, i en dialog är jag inte rädd för att säga vad jag tycker och en av mina stora drivkrafter är jämställdhet och rättvisa.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker att fackligt arbete är både fantastiskt roligt och oerhört viktigt. Att få möjlighet att påverka vår arbetsmiljö och framtid är något som jag ser mycket fram emot och som ger mig energi.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att framtidens frågor mycket kommer handla om att få medlemmarna att stanna kvar inom slutenvården. De stora frågorna kommer därför vara, då som nu: löner, arbetstider och villkor.

Åsa Mörner

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

En kombination av stolt envishet, brinnande engagemang och lyhördhet samt en bredd i både profession och erfarenhet är goda förutsättningar för en ledamot i styrelsen. Och det har jag!

Mina viktigaste frågor är

Mina viktigaste frågor handlar till stor del om värderingen av kvinnodominerade yrkesgrupper och synen på våra professioner. Varför värderas inte en sjuksköterskas, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterskas kunskap som en teknikers? Eller en barnmorskas som en civilingenjörs?

Det handlar om en djup ojämlikhet i vårt samhälle, något jag vill förändra. Att arbeta som någon av Vårdförbundets professioner ska inte medföra orimliga arbetstider, snedvriden arbetsfördelning och obefintlig löneutveckling! För att möta framtidens vårdbehov och möjliggöra en personcentrerad, trygg och säker vård krävs stora satsningar på Vårdförbundets yrkesgrupper!

En annan, minst lika viktig fråga är att Vårdförbundet består av fyra professioner där samtliga ska känna att Vårdförbundet är det självklara fackförbundet för dem, oavsett hur stor eller liten medlemsgruppen är i antal och vilken väg i yrket man väljer.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska och barnmorska med en medicine master i omvårdnad. Min master var inriktad på förbättringsarbete och jag undersökte barnmorskors uppfattning av vårdtyngd i primärvården i mitt examensarbete.

Jag har ett styrelseuppdrag samt är kongressombud för Vårdförbundet avdelning Örebro och har tidigare arbetat fackligt, bl.a. med inriktning chefer och ledare samt ansvarat för avdelningens politiska aktiviteter och sociala medier. Mitt brinnande intresse för både tal och skriftspråk uttrycker sig i ett ganska stort antal publicerade debattartiklar. Jag har även representerat Vårdförbundet i flera direktsända radiodebatter om vården, bl.a. PI debatt.

Jag har arbetat inom både akut-primär- och kommunal vård men min nuvarande anställning är som universitetslärare på Örebro Universitet. Studenterna är våra blivande kollegor och framtidens vård och jag ser det som en ära att få vara delaktig i deras utbildning.

Sedan maj 2018 så har jag också ett uppdrag som förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet, något som har utvecklat mig både som person men även som företrädare och talesperson för Vårdförbundets medlemmar. Det lokala engagemanget utgör en grundsten i mitt nationella uppdrag.

Mina främsta styrkor är

Jag har bredd i min profession och har en tydlig förankring i både sjuksköterske-och, barnmorskeprofessionen samt universitetsvärlden. Jag har också stor erfarenhet av fackliga frågor på många olika nivåer och lätt för att uttrycka mig i både tal och skrift. Mitt engagemang blir allt större ju mer erfarenhet och kunskap som jag får och det har resulterat i en stor portion envishet.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har ett stort intresse för politik och genusfrågor. Mitt hjärta brinner också för djur, natur samt miljö- och klimatfrågor

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

För att kunna bibehålla den goda svenska vården krävs krafttag och förändringsarbete. Nutidens och framtidens vårdbehov ställer höga krav och då krävs attraktiva villkor och en hållbar arbetsmiljö.

Det är fantastiskt att arbeta med allt vården innebär om det så exempelvis handlar om direkt omvårdnadsarbete, forskning och utveckling eller att leda vården- men för att kunna attrahera till dessa yrken krävs också goda villkor.

En investering i Vårdförbundets medlemsgrupper ger en omedelbar utdelning i form av god vård till våra medborgare med minskade vårdskador, gott ledarskap, utveckling, förtroende för vårdgivaren och minimerade vårdköer.

Nominerade till kongressombud

Anna Glader

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill hjälpa till att driva Vårdförbundets professions- och villkorsfrågor framåt. Jag är en engagerad person som är van att möta medlemmar och förtroendevalda och lyssna in vad medlemmarna tycker är viktiga frågor att driva för Vårdförbundets alla professioner. Min långa erfarenhet från primärvården är en viktig erfarenhet som jag anser styrelsen behöver och kan ha stor nytta av.

Mina viktigaste frågor är

En god löneutveckling hela yrkeslivet! Livslönen ska öka för våra yrkesgrupper och det är viktigt att erfarenhet ska betala sig. Ett hållbart arbetsliv/ arbetsmiljö, vi ska orka arbeta och vara yrkesverksamma hela vårt arbetsliv utan att hamna i ohälsa.  Jag brinner för solidaritet! Vi ska alla få ha det så bra som det bara går i arbetslivet.  Med en god löneutveckling under yrkeslivet så blir pensionen också då bra. Det ser jag som en jämställdhetsfråga och mycket viktigt att arbeta med/ för.

Min bakgrund är

Stolt värmlänning som flyttade till Örebro för snart 23 år sedan för att läsa till sjuksköterska. Som nyutexaminerad sjuksköterska började jag jobba på Barn- och ungdomskliniken på USÖ. Specialistutbildad till barnsjuksköterska sedan 2005.  Efter 12 år inom Barnsjukvården på såväl avdelning som mottagning tog jag klivet till Barnhälsovården och Primärvården. Där har jag nu jobbat i snart 8 år. Fackliga frågor har alltid legat mig varmt om hjärtat. Förtroendevald på arbetsplatsen i 5 år och har nu som uppdrag förtroendevald på facklig tid i avd. Örebro sedan 1,5 år tillbaka. Bor i Örebro med sambo och 2 barn.

Mina främsta styrkor är

Jag är positiv, social och har lätt för att möta olika personligheter. Jag anser mig lösningsfokuserad och försöker se till allas bästa. Inte rädd att säga min åsikt men har samtidigt ofta lätt att känna in vilken strategi som ger mest framgång i diskussioner och förhandlingar (jag väljer mina strider).  Jag anser mig vara en rättvis och inlyssnande person och har ett genuint engagemang för Vårdförbundets frågor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har haft förmånen att ha facklig tid under 1,5 år i avdelning Örebro. Jag önskar nu utöka och bredda mitt engagemang med ett styrelseuppdrag för att kunna påverka i ett ännu större perspektiv. Jag sitter i samverkan Nära Vård och utifrån min roll och erfarenhet som förtroendevald från Primärvården känner jag att jag haft mycket att bidra med. Åren från slutenvården gör ändå att jag har med mig kunskap  och perspektiv därifrån också och att jag därigenom har bra insyn i vilka frågor som är viktiga för medlemmarna i helhet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror lönefrågan kommer fortsätta vara en viktig fråga för medlemmarna, att våra professioner bli rätt värderade och sedda för den kompetens vi besitter.  Arbetsmiljö/ villkor kommer vara viktigt utifrån att vi ska kunna arbeta hela yrkeslivet utan att hamna i ohälsa!!

Eva Harrysson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag känner att jag har mycket kvar att ge när det kommer till Styrelseuppdraget. Inför uppdraget kommer jag fortfarande aktivt arbeta för att vi tillsammans ska kunna påverka.  Känslan är att Vårdförbundets politik måste vara tydligare. Vi måste jobba utåt och med Vårdförbundets politik och nå ut med detta till medlemmarna. Lön är en av de viktigaste frågorna för våta medlemmar. Nu vid det senaste lokala kollektivavtalet (LOK19) upplever jag att Vårdförbundets politik har tappats bort lite. En levande politisk diskussion är vägen framåt, och det är viktigt att Avtalen är golvet inte taket. Förtroendevalda på arbetsplatsen är viktiga- har vi inga förtroendevalda ingen påverkan/delaktighet. Vi måste fortsätta stärka förtroendevalda så att alla känner sig trygga och handlingskraftiga. En målsättning är att Vårdförbundets organisation behöver utvecklas så att den tydligare möjliggör ett nära samarbete med de förtroendevalda och medlemmarna ute på arbetsplatsen.

Mina viktigaste frågor är

  • Att lön återspeglar våra professioners kunskap och kompetens. 
  • Att använda medlemmarnas uttryck i förhandlingar lokalt och påverka politiker för att nå framgång för att nå en god löneutveckling över tid.
  • Delaktighet/Påverkansmöjlighet – vad medlemskapet står för. 
  • Arbetsmiljö- förbättra dagens arbetsmiljö för att våra professioner ska orka ett helt yrkesliv.

Min bakgrund är

Jag är till professionen Distriktssköterska och har min arbetsplats sedan 10  år i hemsjukvården på Väster i Örebro kommun. Jag är fortfarande är kliniks 1 dag / vecka upplever att det är en bra kombination att ha en fot kvar i vekligheten nära medlemmarna. Gick grundutbildningen till sjuksköterska och var klar -98. Har sedan jag började arbeta varit fackligt förtroende vald på arbetsplats och nu senaste 3 åren varit styrelseledamot för Avdelning Örebro. Jag har facklig tid från Örebro kommun och har där ett uppdrag som huvudskyddsombud och sitter i samverkan på Förvaltning och Centra nivå.  Har under åren byggt upp ett nätverk tillsammans med förtroende valda på arbetsplats.

Mina främsta styrkor är

Jag är en person med  erfarenhet, kunskap och engagemang och driv. Jag har goda kunskaper om Vårdförbundets politik samt sig mig själv som en strateg. Får ofta höra att jag är tydlig i mitt sätt att kommunicera.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag arbetar idag mot förbundet med medlemsutveckling  och utbildning för förtroende valda.  Avgörande att aktivt var ute hos medlemmarna i deras vardag,  för att kunna driva deras viktiga frågor framåt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön kommer fortfarande vara den viktigaste  frågan!  En god arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider för ett hållbart yrkesliv hela livet!

Hans Nilsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Styrelsen kommer att ha nytta av att jag är Inlyssnande, driven och målinriktad. Jag anser mig både kunna arbeta strategiskt och lösa problem i den fackliga vardagen.

Mina viktigaste frågor är

Lön, och då livslönen. Det ska löna sig att arbeta patientnära. En arbetsmiljö som gör att man orkar arbeta heltid. Se till medlemmars rättigheter. Och för fackets överlevnad är medlemsrekryteringen basen i verksamheten.

Är vi inte många är möjligheterna små att kunna påverka/samverka och att nå framgång i förhandlingar och behålla våra viktiga kollektivavtal.

Min bakgrund är

Jag har bred erfarenhet inom vårdområdet, både inom kommunal, statlig och sjukhusvård. Men har min tjänst sedan många år inom ambulanssjukvården vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Jag har också arbetat internationellt på uppdrag av olika FN organ Varit företrädare i flera perioder sedan mitten på 90 talet. Det fackliga engagemanget tog fart 2016 då jag blev vald till avdelningsstyrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Örebro.

Mina främsta styrkor är

Jag gillar att bygga gemenskap och lagkänsla. Det finns ett jobb att göra i styrelsen och jag tror att jag kan bidra till detta med min erfarenhet. Jag ger mig inte så lätt. Är för det mesta glad och positiv. Jag gillar att möta medlemmar både positiva och negativa. Jag diskuterar gärna om vikten att tillhöra vårt fackförbund. Jag är nyfiken och faktiskt trots min ålder förändringsbenägen. Sist men inte minst besitter jag social kompetens som grundar sig i alla möten med patienter både trevliga och mindre trevliga situationer.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har under många år haft ledande styrelseuppdrag i föreningslivet med allt vad det innebär. Jakt, ganska avancerad hobbyfotograf, hunden, och vår nyinköpta husbil som vi kuskar runt i så fort vi får chansen.

Men framförallt min familj och de 4 fantastiska barnbarn vi har fått. Allt ovanstående har format mig till den individ jag är idag och tror att detta gör att jag passar för detta uppdrag.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Det absolut viktigaste är att behålla och nyrekrytera medlemmar. Utan framgång i denna fråga blir det svårt att skapa tryck i argumentationen gentemot politiker och ledning. Sedan absolut lön. Jag tycker att seniora sjuksköterskor måste synliggöras mycket bättre. Det är också en grund till den dåliga lönespridningen. Kompetensväxling kan vara en möjlighet eller inte. Har sett inte så lyckade försök. Arbetsvillkoren tror jag kommer vara en nyckelfråga om man ska kunna hindra tappet av vårdpersonal.

Helena Nyrén

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har tackat ja till nomineringen då jag anser mig ha engagemanget och kompetensen att driva och kommunicera vårdförbundets frågor. Jag vill vara med och påverka Vårdförbundets framtida visioner och politik.

Jag anser att jag har under dessa år i styrelsen skaffat mig en kunskap och erfarenhet att tro mig veta vad Vårdförbundets medlemmar anser är viktiga frågor att driva.

Mina viktigaste frågor är

Vi måste bli fler! Rekrytering och entusiasmera unga vuxna till att komma till sjuksköterskeyrket samt Vårdförbundets övriga professioner. Vi har faktiskt ett roligt arbete med många möjligheter! Ofta fokuseras det bara på negativa. Gör vården attraktiv att jobba i.

Hållbart arbetsliv. Vi ska orka arbeta hela yrkeslivet inom hälso- och sjukvården.

Arbetsmiljöfrågor. 

Vårdens ledarskap.

God löneutveckling. (Alla dessa frågor hänger ihop anser jag på ett eller annat sätt)

Min bakgrund är

Jag är till yrket leg sjuksköterska och operationssjuksköterska och har arbetat som det sedan 2001 resp. 2005. Dock har jag inte arbetat som aktiv operationssjuksköterska under några år då jag fick ett chefsuppdrag 2008 på dåvarande kvinnoklinikens operationsavdelning och sedan på öronoperation och mottagning på Universitetssjukhuset i Örebro och har arbetat som detta till och med 1 september 2017.

Nu är jag operationssjuksköterska på ortopedoperation, USÖ sedan 170901 då jag kände att chefsuppdraget skulle pausas ett tag efter nästan 10 år. Dock blev jag invald i Vårdförbundet avd Örebros styrelse redan på hösten samma år och har sedan januari 2018 arbetat på facklig tid mellan 80-100%.

Mina främsta styrkor är

Av naturlig orsak så ser jag stora möjligheter att arbeta med frågor runt arbetsmiljö och rekrytering då jag arbetat med dessa frågor under flera år. Jag har arbetat mycket med kommunikation, prioritering samt organisering under flera år och är bra på detta samt engagerad i frågor för vårdens ledarskap och ett hållbart arbetsliv.

Jag tror på den demokratiska rollen som vårdförbundet har, vi(medlemmarna) är vårdförbundet tillsammans! Dialogen och närheten mellan alla våra medlemmar och styrelsen är jätteviktig och därmed måste mötesplatsen finnas och skapas. Vi måste synas, då finns vi!

Jag vet att våra chefsmedlemmar har ibland svårt att känna sig ”hemma” i vårdförbundet då de har en arbetsgivarroll samtidigt som de är fullvärdiga medlemmar i vårdförbundet, där kan och måste vi bli bättre! Jag har under tiden i avd Örebros styrelse lyft chefsmedlemmarnas arbetsmiljö/villkor samt löneutveckling då jag anser att det ligger som en kloss för att övriga medlemmar ska få bättre villkor och löneutveckling.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Vem är jag annars då? Mitt namn är som sagt Helena Nyrén och är 51 år. Jag bor i Örebro med min man och två katter samt har två vuxna bonusbarn. Jag har alltid arbetat inom vård och omsorg. Innan jag vidareutbildade mig arbetade jag som undersköterska på kirurgkliniken; USÖ, samt i Örebro kommun. Vi har ett litet torp i Dalby, nära Zinkgruvan där vi gärna är på fritiden.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsgivaren och våra medlemmar arbetar tillsammans för en bra/ bättre arbetsmiljö och möjliggör att vi orkar arbeta HELA vårt yrkesverksamma liv inom vår profession.

Att vi är rätt betalda/ värderade!

Att vi är fler! AST tjänsterna måste bli fler, inom såväl region som kommun. 

Erfarenhet måste löna sig. Vården behöver ha en blandning av erfaren personal som nya kollegor. Vi lär av varandra men då måste löneutvecklingen göra att de erfarna ”tjänar” på det.

Karin Nordén Persson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har haft förmånen att ha uppdrag i styrelsen under lång tid. Under åren som fackligt aktiv har jag fått möjlighet att bredda och fördjupa kunskapen om vårdförbundets politik, lag och avtal och arbetsmiljökunskap. Utifrån mandat i avtalsrådet har jag fått en ytterligare dimension på hur Vårdförbundets politik kan och ska förbättra vården, arbetsmiljö, möjlighet till karriär och löner för vårdförbundets medlemsgrupper. Det nationella perspektivet har varit en tillgång i styrelsearbetet inom avdelningen.

Mina viktigaste frågor är

Våra medlemmar ska kunna arbeta ett helt yrkesliv och för det krävs en bra arbetsmiljö, möjlighet till utveckling i yrket och löner som svarar upp mot kravet i yrket. -Att synliggöra hur arbetsmiljön och vårdens organisation påverkar patientsäkerheten. -Att driva frågor kopplade till förbättrade löner och villkor för våra yrkesgrupper, oavsett arbetsgivare.

Min bakgrund är

Leg. Operationssjuksköterska. Examen 1988. Arbetat i Stockholm, Dalarna och Region Örebro län. Är anställd som operationssjuksköterska vid Kirurgoperation på Karlskoga lasarett. Har varvat fackligt arbete med kliniskt arbete under åren.

De senaste två åren har det fackliga uppdraget varit på heltid. Erfarenhet från Styrelse-och fackligt uppdrag i Stockholm och Region Örebro län, ( i avdelning Örebros styrelse sedan 2005). Deltagit i 3 kongresser. Har nationellt uppdrag som ledamot i avtalsrådet sedan förra kongressen.  Avtalsrådet har uppdrag att arbeta med alla avtal, såväl inom SKR-som inom det privata området. Är vald till huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud inom region Örebro län.

Mina främsta styrkor är

Har lätt att skapa kontakter och bygga nätverk. Kunskap inom arbetsmiljöområdet och Lag/avtalsfrågor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det är en otrolig förmån att få jobba med förbättringsarbete för yrkesgrupper med samhällsuppdrag.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Möjlighet till kontinuerlig utveckling inom professionen och flera karriärvägar. Bra arbetsmiljö och en löneutveckling som avspeglar kunskap och erfarenhet.

Marcus Folkö-Muntzing

Merjo Yliluoma

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tänker att nomineringen och styrelseuppdraget är en ny utmaning för mig likväl som en naturlig fortsättning. Jag vill att en styrelse består av engagemang men också av olika professioner med specialiteter och jag kan bidra med kunskaper från psykiatri. Jag ser det som viktigt, roligt och möjligt att vara med och påverka villkor på olika nivåer i möten med medlemmar, arbetsgivare, politiken och också inom Vårdförbundet.

Jag fick möjlighet att delta vid senaste kongressen och först nu förstår jag processen till att skapa riktlinjer, värderingar, stadgar med beslut via motioner och propositioner alla demokratiskt för och av medlemmarna. Det var roligt, utmattande och mycket att läsa in och besluten gick snabbt. Jag tror att med de erfarenheterna skulle jag som kongressombud bidra med ett tydligare och mer strukturerat förarbete för att känna att jag bidragit till vision och värderingar enligt min och medlemmars vilja.

Mina viktigaste frågor är

Jag vill att erfarenhet och kompetens premieras och att möjligheten till karriärvägar finns. Oerhört viktigt att det finns erfaren kompetens som blir mentorer för ny personal och samtidigt har ett hållbart yrkesliv med hälsosamma arbetstider och en bra lön som genererar i en god pension.

Min bakgrund är

Till profession har jag legitimation som sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. Under 15 år för psykiatrin på USÖ har jag haft förmånen att delta i olika projekt bland annat nationella självskadenoden och utbildningar som till exempel suicidprevention, grundkurs DBT och handledning. Min tjänst har jag på psykiatriska akutmottagningen.

Idag delar jag facklig förtroendevald på tid med ett AKA- uppdrag inom psykiatrin där jag möter handledare och studenter i samband med VFU samt har med uppdraget också inblick i utbildningarna. I och med Vårdförbundets studentmedlemsrekrytering får jag chansen att möta våra framtida kollegor flera gånger under utbildningen och kan följa progressen.

För övrigt har mitt tidigare yrkesliv (inom en helt annan gren än hälso-sjukvård) gett mig en bred kunskap av hur olika människors bagage och erfarenheter i olika kombinationer av deltagande påverkar både beslut och dagligt arbete.

Mina främsta styrkor är

Bidrar med stabilitet, är strukturerad, lyssnar och är eftertänksam även om jag är drivande i och till beslut när det behövs. Jag tycker om tydlighet gärna i dialog. Arbetar lika gärna självständigt som i team. Lär gärna andra samtidigt som jag gärna lär av andra.


Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är ofta engagerad i det jag håller på med i såväl arbetslivet som privat. Just nu engagerad i min kolonilottsförening. Det är viktigt att driva medlemmarnas frågor och vice versa, det vill säga att även driva förbundets eller föreningens vision och politik till medlemmarna.

Tycker även att samhällspolitiska frågor är intressanta och viktiga som att bland annat förstå möjligheter att påverka till demokratiska beslut.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vårdförbundet har utmaningar de närmaste fem åren i att möta och rekrytera medlemmar samtidigt som att behålla medlemmar. Precis som verksamheterna inom hälso-sjukvården. Lön och arbetsvillkor kommer fortsatt vara prioriterade frågor för medlemmarna.

Det kommer också nu en yrkesverksam generation som är vana att sätta egna självständiga mål med andra krav på yrkeslivet men också för det traditionella fackliga arbetet. Det är viktigt att Vårdförbundet fångar upp detta och med genomarbetad politik för fram sitt budskap i en blandad kompott av erfarenhet och nya kanaler.

Lika viktigt är det för arbetsgivaren att förstå, skapa förutsättningar och ge verktyg för team blandade av erfarna och nya medarbetare. Goda arbetsvillkor med rätt kompetens på rätt plats borde generera i goda lönevillkor (även om det tar tid) och för att nå resultat behöver vi vara många.

Nadya Lehto

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill gärna kunna få vara med och påverka Vårdförbundets politik på både kort och långsikt. Jag tror att jag är en in lyssnande person som har stor kunskap om vad Vårdförbundets medlemmar vill och tycker är viktiga frågor för Vårdförbundet att driva.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart yrkesliv. Att våra medlemmar ska om de vill kunna arbeta heltid utan att riskera hälsan på grund av för hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Konsekvenserna är betydande om man blir sjukskriven på grund av organisatoriska och sociala faktorer på arbetet. Om man jobbar deltid för att orka med jobb och privatliv riskerar man att bli fattigpensionär. Det finns flera delmål för att nå hållbart yrkesliv. Exempel på det är lön, lönekarriär och hur vårat arbete värderas. Om vi får den lön vi är värde utifrån de avancerad arbetsuppgifter som våra yrkesgrupper utför löses nog många problem som vi står för idag, med svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal i vården. Många av orsakerna till att arbetsmiljön är dålig på flera arbetsplatser i vården är för att det är svårt att rekrytera och behålla våra yrkesgrupper.

Min bakgrund är

Jag är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi. Jag har dock aldrig arbetat inom anestesin. Jag har arbetat på en kirurgavdelning på USÖ i ca 6 år, mest natt. Jag har arbetat ca 12 år i hemsjukvården i Örebro kommun men de senaste 6 åren har jag arbetat nästan heltid på fackligtid i avdelning Örebro. Jag har suttit i styrelsen i avdelning Örebro i 5 år. Jag har haft många uppdrag i avdelning Örebro. Huvudskyddsombud för Örebro kommun, ansvarig för medlemmar i privatsektor, regionalt skyddsombud för hela länet, student ansvarig, utbildare i Vårdförbundets grundutbildning för nya förtroendevalda, varit med och utbildat i Arbetsmiljö utbildningen Den goda arbetsplatsen för första linje chefer och skyddsombud. Jag ska läsa till distriktssköterska på helfart till hösten, så jag kommer att få perspektiv från studentlivet också.

Mina främsta styrkor är

Jag är in lyssnande, strategisk och strukturerad. Jag är en lagspelare och har hög arbetsmoral.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Tyvärr lite samma som idag. Att vi behöver bli värderade för det livsviktiga arbete vi utför. Vi behöver ha kloka arbetsgivare som ger oss bra villkor och rätt förutsättningar för att kunna arbeta patientsäkert och att vi som arbetar i vården ska ha hållbart yrkesliv. Det måste vara attraktivt att arbeta i vården för kompetensförsörjningens skull. Arbetstiden och hur arbetstiden förläggs är och kommer fortsatt vara viktigt för att vi ska ha hälsosamma scheman. Vården är och kommer fortsatt vara specialiserad och avancerad, både i öppen- och slutenvården. Kompetensutveckling och betald specialistutbildning är därför viktigt att Vårdförbundet driver mot respektive arbetsgivare och regering.

Rósa Ólafsdóttir

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är intresserad av att vara med och påverka Vårdförbundets framtida arbete. Jag har varit med om en kongress tidigare och det är en fördel att ha den erfarenheten. Jag är väl insatt i Vårdförbundets arbete och det anser jag är viktigt för att driva våra frågor på kongressen. Vi behöver vara ett förbund som driver medlemmarnas villkor på alla plan men också ett förbund som arbetar nära och har kunskap och kompetens att stötta våra förtroendevalda och medlemmarna ute på arbetsplatserna.

Mina viktigaste frågor är

Jag har stort engagemang för våra medlemmars arbetsvillkor, arbetsmiljö, löneutveckling och arbetstider. Jag vill arbeta för att vi ska ha möjlighet till kompetens- och karriärutveckling, att vi är rätt värderade och får pension som det går att leva på. Jag vill synliggöra alla våra professioners kunskap och kompetens. Jag vill arbeta för att vi kan vara stolta över vårt yrke och att vi på ett självklart sätt är med och utvecklar vården.

Min bakgrund är

Jag är leg. Sjuksköterska 1993 utbildad i Island och leg. banmorska 2008 utbildad i Sverige. Jag har tidigare arbetat inom flera olika verksamheter men nu har jag min tjänst på kvinnokliniken i Örebro och arbetar 20% av min arbetstid med BB vård. För mig är det viktigt att ha en for kvar i vården för det ger mig anknytning till verksamheten ”på golvet”.  Jag har haft uppdrag som styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Örebro sen 2013 och under den tiden har jag lärt mig väldigt mycket och samlat på mig viktig erfarenhet angående fackligt arbete och medlemsstöd.

Mina främsta styrkor är

Jag är nyfiken, strukturerad och envis. Jag försöker se saker från olika synvinklar och låta alla komma till tals. Rättvisa är viktig för mig. I mitt arbete har jag alltid våra medlemmars bästa för ögonen och jag är orädd att stå för mina åsikter.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är isländsk, gift med en svensk och har 2 vuxna barn. Mitt liv har just kommit till en ny fas i och med att båda mina barn nu har flyttat hemifrån. Jag gillar fysisk aktivitet, musik och att läsa en riktig bok.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att vi till stor del kommer att arbeta med samma frågor som vi gör idag.  Påverkansarbete är ibland ett långsamt arbete där det gäller att hålla ut för att driva fram förändringar.

Tove Werner

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett starkt fackligt engagemang . Är en rak och orädd person som brinner för att påverka och förbättra. Skulle vara roligt och utvecklande att få vara en del i att påverka och forma Vårdförbundets politik.
 
Mina viktigaste frågor är

Lön, arbetsmiljö och jämställdhet.


Min bakgrund är

Jag blev färdig sjuksköterska 2003. Inledde min karriär på St. Görans sjukhus i Stockholm. Där gick jag ett traineeprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor under ett år. Jättenyttigt! Sedan 2004 har jag jobbat på Barn- och ungdomskliniken på USÖ, med ett kort avsteg på Brickenbackens BVC under ett halvår. Specialistutbildad barnsjuksköterska sedan 2006. Har jobbat på avdelning 26, jourmottagning (gamla barnakuten), Stora Holmens barn- och ungdomsmottagning och nu på Barn- och ungdomsmottagningen USÖ. Jag jobbar just nu nästan bara med astma och allergi.

Har parallellt med mitt kliniska arbete läst en del kurser på universitet. Är fackligt förtroendevald på min arbetsplats sedan nästan 15 år. Har även suttit i Vårdförbundet Örebros valberedning under två perioder. Sitter i kliniksamverkan och har även tidigare suttit i områdessamverkan en kort period.
 
Mina främsta styrkor är

Jag är tydlig och vågar säga vad jag tycker och tänker. Drar mig aldrig för att föra min eller arbetsgruppens talan. Får inte sällan höra att jag gör det bra. Är engagerad och vill verkligen att vi ska trivas på vår arbetsplats. Bra på att uttrycka mig i tal och skrift.
 
Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Född i Boden, men Örebroare sedan sex års ålder. Man och tre barn. Engagerad i Rynninge IK där jag tränar min äldste sons fotbollslag.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönen och arbetsmiljön kommer fortsätta att vara viktiga för våra medlemmar. En stor utmaning är och kommer att vara hur vi får det att bli mer attraktivt att jobba i heldygnsvården. Obekväm arbetstid måste löna sig i form av bättre ersättningar i både förkortad arbetstid och pengar. Att en stark fackföreningsrörelse är en förutsättning för att vi ska ha bra kollektivavtal.
 

Ulrika Hedelind

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett starkt engagemang och en önskan om att synliggöra Vårdförbundet och att få fortsätta påverka arbetsgivare och beslutsfattare. Jag har nu varit vice avdelningsordförande i fyra år och under denna tid arbetat tätt tillsammans med nuvarande ordförande vilket har varit mycket lärorikt och utvecklande för mig. Det har gjort att jag nu känner mig trygg i att kandidera till avdelningsordförande. Jag önskar med detta få medlemmarnas förtroende att leda styrelsen så att vi tillsammans kan driva Vårdförbundets frågor den kommande mandatperioden.

Mina viktigaste frågor är

Yrkesstolthet är viktigt för mig, att alla får rätt förutsättningar för att kunna utöva sitt yrke på bästa sätt och värderas för detta.

Lön - våra medlemmar ska ha en löneutveckling under hela sitt yrkesliv! Det är viktigt ur så många aspekter, från "här och nu" till pension. Det är en jämställdhetsfråga.

Goda arbetsvillkor - alla ska ha möjlighet att orka arbeta heltid ett helt yrkesliv. För detta krävs b.la. hälsosamma arbetstider som ger möjlighet till vila och återhämtning. Ingen ska behöva bli sjuk på grund av sitt jobb!

Min bakgrund är

Jag har varit legitimerad sjuksköterska sedan 1991 och specialistsjuksköterska, anestesi, sedan 2008. Jag började min karriär på dåvarande RSÖ, kirurgen. 1995 – 2007 flyttade jag till Norge och arbetade på Ullevålssykehus i Oslo.

När jag flyttade ”hem” till Sverige läste jag till Anestesisjuksköterska och har sedan 2008 min anställning på USÖ, AnIVA kliniken. Jag har alltid varit engagerad på de arbetsplatser som jag jobbat på. Arbetsmiljö, möjlighet att påverka och ledarskap är viktiga frågor för mig. Jag har därför valt att engagerat mig fackligt i Sykepleirforbundet i Norge och sedan i Vårdförbundet. Då mina kollegor har haft förtroende för mig så har jag varit fackligt förtroendevald på min arbetsplats både under flera år i Norge och här hemma på anestesin, USÖ.

De senaste fyra åren har jag jobbat heltid fackligt i rollen som vice avdelningsordförande Vårdförbundet Örebro.

Mina främsta styrkor är

Jag har lätt för att möta människor, är förtroendeingivande och prestigelös. Jag kan prata och framföra min åsikt till dem jag möter och är även trygg i att stå inför större ”publik”. Jag är också bra på att lyssna på dem jag möter och analysera det jag får till mig. Dessa egenskaper anser jag är bra då jag har en stark tro till att vi kommer långt med goda relationer och samarbete.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har man och fyra barn varav ”yngsteman” nu är 15 år. Kopplat till att jag kandiderar till kongressombud så är det viktigt för mig att Vårdförbundet utvecklas och driver de frågor som är viktiga för medlemmarna. Vårdförbundet ska vara ett fackförbund som våra yrkesutövare ser och vill vara och bli medlem i.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror dessvärre att det kommer att vara ungefär samma frågor som idag, för oavsett hur mycket vi jobbar med frågorna så kommer det alltid finnas mer att göra med exempelvis lön, arbetstider, arbetsmiljö och andra villkorsfrågor. Jag befarar att vi också kommer få fortsätta arbetet med ”rätt kompetens på rätt ställe” och ”patientsäker kompetensväxling”.

Åsa Mörner

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en kombination av stolt envishet, brinnande engagemang och samtidigt en lyhördhet. Jag har även bredd i både profession och erfarenhet, vilket är goda förutsättningar för att representera och driva frågor för medlemmar i kongressen. Jag är stolt över alla medlemmar i Vårdförbundet!

Mina viktigaste frågor är

Mina viktigaste frågor handlar till stor del om värderingen av kvinnodominerade yrkesgrupper och synen på våra professioner. Varför värderas inte en sjuksköterskas, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterskas kunskap som en teknikers? Eller en barnmorskas som en civilingenjörs? Det handlar om en djup ojämlikhet i vårt samhälle, något jag vill förändra.

Att arbeta som någon av Vårdförbundets professioner ska inte medföra orimliga arbetstider, snedvriden arbetsfördelning och obefintlig löneutveckling! För att möta framtidens vårdbehov och möjliggöra en personcentrerad, trygg och säker vård krävs stora satsningar på Vårdförbundets yrkesgrupper! En annan, minst lika viktig fråga är att Vårdförbundet består av fyra professioner där samtliga ska känna att Vårdförbundet är det självklara fackförbundet för dem, oavsett hur stor eller liten medlemsgruppen är i antal och vilken väg i yrket man väljer.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska och barnmorska med en medicine master i omvårdnad. Min master var inriktad på förbättringsarbete och jag undersökte barnmorskors uppfattning av vårdtyngd i primärvården i mitt examensarbete. Jag har ett styrelseuppdrag samt är kongressombud för Vårdförbundet avdelning Örebro och har tidigare arbetat fackligt, bl.a. med inriktning chefer och ledare samt ansvarat för avdelningens politiska aktiviteter och sociala medier. Mitt brinnande intresse för både tal och skriftspråk uttrycker sig i ett ganska stort antal publicerade debattartiklar.

Jag har även representerat Vårdförbundet i flera direktsända radiodebatter om vården, bl.a. PI debatt. Jag har arbetat inom både akut-primär- och kommunal vård men min nuvarande anställning är som universitetslärare på Örebro Universitet. Studenterna är våra blivande kollegor och framtidens vård och jag ser det som en ära att få vara delaktig i deras utbildning.

Sedan maj 2018 så har jag också ett uppdrag som förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet, något som har utvecklat mig både som person men även som företrädare och talesperson för Vårdförbundets medlemmar. Det lokala engagemanget utgör en grundsten i mitt nationella uppdrag.

Mina främsta styrkor är

Jag har bredd i min profession och har en tydlig förankring i både sjuksköterske-och, barnmorskeprofessionen samt universitetsvärlden.

Jag har också stor erfarenhet av fackliga frågor på många olika nivåer och lätt för att uttrycka mig i både tal och skrift. Mitt engagemang blir allt större ju mer erfarenhet och kunskap som jag får och det har resulterat i en stor portion envishet.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har ett stort intresse för politik och genusfrågor. Mitt hjärta brinner också för djur, natur samt miljö- och klimatfrågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

För att kunna bibehålla den goda svenska vården krävs krafttag och förändringsarbete. Nutidens och framtidens vårdbehov ställer höga krav och då krävs attraktiva villkor och en hållbar arbetsmiljö. Det är fantastiskt att arbeta med allt vården innebär om det så exempelvis handlar om direkt omvårdnadsarbete, forskning och utveckling eller att leda vården- men för att kunna attrahera till dessa yrken krävs också goda villkor.

En investering i Vårdförbundets medlemsgrupper ger en omedelbar utdelning i form av god vård till våra medborgare med minskade vårdskador, gott ledarskap, utveckling, förtroende för vårdgivaren och minimerade vårdköer.

Nominerade till avdelningsvalberedare

Anna-Clara Hellgren

Ann-Sofie Gustavsson

Merethe Paulsen