Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Ulrika Hedelind

Nominerade till vice avdelningsordförande

Hans Nilsson

Nominerade till styrelseledamot

Ann-Sofie Gustavsson

Anna Glader

Carolina Classon

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill gärna vara en del i att driva frågor som är viktiga för medlemmarna i vårdförbundet. Jag tycker det är viktigt att se till så olika processer sköts korrekt och att få möjlighet att vara med och påverka där det går.

Mina viktigaste frågor är

Lön, arbetsmiljö, arbetstider och korrekta processer.

Min bakgrund är

Jag blev färdig sjuksköterska januari 2006 och i januari 2015 blev jag färdig med min specialistutbildning till ambulanssjuksköterska. Jag älskar mitt arbete som sjuksköterska där jag får möjlighet att hjälpa människor i deras vardag. Jag arbetade som nyutbildad sjuksköterska på en vårdavdelning där jag trivdes bra med mina arbetsuppgifter. När jag kom till ambulansen kände jag mig hemma från första stund och älskar fortfarande efter 8 år att gå till arbetet varje dag. Jag har fantastiska kollegor och är stolt att vara i en verksamhet där jag varje dag får chansen att utvecklas till en bättre sjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Att jag brinner för rättvisa och jag har lätt för att framföra en grupps talan och lägga mina personliga åsikter åt sidan när så krävs. Jag drivs av att få göra skillnad i människors liv såväl när det gäller mina patienter som när jag får hjälpa mina kollegor genom mitt fackliga engagemang.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Utveckling och utbildning är något jag uppskattar och tycker man ska ägna sig åt så mycket man orkar och kan. Kunskap väger ingenting att bära hur mycket man än skaffar sig.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön kommer fortsätta vara en viktig fråga. Även arbetstider och villkoren på arbetsplatsen. Man vill bli sedd och värderad för det man utför på sitt arbete.

Elin Jarmeby

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Då jag inte har haft ett liknande uppdrag tidigare skulle jag gå in i detta uppdrag med öppet sinne. Jag vet att jag skulle ha mycket att ge som styrelseledamot. Som Förtroendevald har jag många gånger fått möjligheten att hjälpa mina medlemmar, att få chansen att hjälpa medlemmar på en helt annan nivå skulle vara väldigt lärorikt. Och häftigt förstås.

Mina viktigaste frågor är

Löneutvecklingen och arbetstider.

Min bakgrund är

Jag tog examen som sjuksköterska 2014 och började min karriär inom ortopedi. Tog en avstickare till infektion, men kände att jag hörde hemma inom ortopedin och återvände således dit. Nu känner jag att jag är redo för nya utmaningar så därför kastar jag mig ut i det okända, till hösten ska jag börja jobba på en Vårdcentral. Där kommer jag garanterat att möta helt nya utmaningar och det ska bli så spännande.

Mina främsta styrkor är

Jag är inte rädd för att höja min röst när orättvisor uppdagas. Jag är rak, tydlig och rättvis.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Sedan min första anställning som sjuksköterska har jag varit Förtroendevald på mina arbetsplatser. Jag har suttit med i samverkan på klinik nivå och lärt mig otroligt mycket på dessa möten.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Löneutvecklingen kommer fortfarande att vara en stor och viktig fråga.

Eva Harrysson

Hans Nilsson

Helena Nyrén

Jessica Berg

Johanna Dahlén

Karin Nordén Persson

Yliluoma Merjo

Rósa Ólafsdóttir

Sara Persson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Att vara sjuksköterska och arbeta med barn är det roligaste yrket jag kan tänka mig, men vi lever inte längre i Florences tid, jag vill att jag och mina kollegor ska bli erkända för det avancerade arbetet vi utför.

Mina viktigaste frågor är

För mig är arbetsmiljö, kompetens och jämställdhet hjärtefrågor. Vi ska ha rätt person på rätt plats med möjlighet att växa.

Min bakgrund är

Jag är barnsjuksköterska och har arbetat de senaste 11 åren på barn och ungdomsavdelningen på USÖ. Jag har stora delar av min karriär varit förtroendevald och senaste året har jag även suttit i områdessamverkan. Utöver mitt fackliga engagemang är jag även AKA för barnsjuksköterskeutbildningen.

Mina främsta styrkor är

Jag tror att man kommer längre med dialog än med konflikt. Som person är jag rak och ärlig, i en dialog är jag inte rädd för att säga vad jag tycker och en av mina stora drivkrafter är jämställdhet och rättvisa.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker att fackligt arbete är både fantastiskt roligt och oerhört viktigt. Att få möjlighet att påverka vår arbetsmiljö och framtid är något som jag ser mycket fram emot och som ger mig energi.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att framtidens frågor mycket kommer handla om att få medlemmarna att stanna kvar inom slutenvården. De stora frågorna kommer därför vara, då som nu: löner, arbetstider och villkor.

Åsa Mörner

Nominerade till kongressombud

Ann-Sofie Gustavsson

Eva Harrysson

Hans Nilsson

Helena Nyrén

Karin Nordén Persson

Marcus Folkö-Muntzing

Yliluoma Merjo

Nadya Lehto

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill gärna kunna få vara med och påverka Vårdförbundets politik på både kort och långsikt. Jag tror att jag är en in lyssnande person som har stor kunskap om vad Vårdförbundets medlemmar vill och tycker är viktiga frågor för Vårdförbundet att driva.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart yrkesliv. Att våra medlemmar ska om de vill kunna arbeta heltid utan att riskera hälsan på grund av för hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Konsekvenserna är betydande om man blir sjukskriven på grund av organisatoriska och sociala faktorer på arbetet. Om man jobbar deltid för att orka med jobb och privatliv riskerar man att bli fattigpensionär. Det finns flera delmål för att nå hållbart yrkesliv. Exempel på det är lön, lönekarriär och hur vårat arbete värderas. Om vi får den lön vi är värde utifrån de avancerad arbetsuppgifter som våra yrkesgrupper utför löses nog många problem som vi står för idag, med svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal i vården. Många av orsakerna till att arbetsmiljön är dålig på flera arbetsplatser i vården är för att det är svårt att rekrytera och behålla våra yrkesgrupper.

Min bakgrund är

Jag är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi. Jag har dock aldrig arbetat inom anestesin. Jag har arbetat på en kirurgavdelning på USÖ i ca 6 år, mest natt. Jag har arbetat ca 12 år i hemsjukvården i Örebro kommun men de senaste 6 åren har jag arbetat nästan heltid på fackligtid i avdelning Örebro. Jag har suttit i styrelsen i avdelning Örebro i 5 år. Jag har haft många uppdrag i avdelning Örebro. Huvudskyddsombud för Örebro kommun, ansvarig för medlemmar i privatsektor, regionalt skyddsombud för hela länet, student ansvarig, utbildare i Vårdförbundets grundutbildning för nya förtroendevalda, varit med och utbildat i Arbetsmiljö utbildningen Den goda arbetsplatsen för första linje chefer och skyddsombud. Jag ska läsa till distriktssköterska på helfart till hösten, så jag kommer att få perspektiv från studentlivet också.

Mina främsta styrkor är

Jag är in lyssnande, strategisk och strukturerad. Jag är en lagspelare och har hög arbetsmoral.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Tyvärr lite samma som idag. Att vi behöver bli värderade för det livsviktiga arbete vi utför. Vi behöver ha kloka arbetsgivare som ger oss bra villkor och rätt förutsättningar för att kunna arbeta patientsäkert och att vi som arbetar i vården ska ha hållbart yrkesliv. Det måste vara attraktivt att arbeta i vården för kompetensförsörjningens skull. Arbetstiden och hur arbetstiden förläggs är och kommer fortsatt vara viktigt för att vi ska ha hälsosamma scheman. Vården är och kommer fortsatt vara specialiserad och avancerad, både i öppen- och slutenvården. Kompetensutveckling och betald specialistutbildning är därför viktigt att Vårdförbundet driver mot respektive arbetsgivare och regering.

Rósa Ólafsdóttir

Tove Werner

Ulrika Hedelind

Åsa Mörner

Nominerade till avdelningsvalberedare

Nadya Lehto

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill gärna kunna få vara med och påverka Vårdförbundets politik på både kort och långsikt. Jag tror att jag är en in lyssnande person som har stor kunskap om vad Vårdförbundets medlemmar vill och tycker är viktiga frågor för Vårdförbundet att driva.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart yrkesliv. Att våra medlemmar ska om de vill kunna arbeta heltid utan att riskera hälsan på grund av för hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Konsekvenserna är betydande om man blir sjukskriven på grund av organisatoriska och sociala faktorer på arbetet. Om man jobbar deltid för att orka med jobb och privatliv riskerar man att bli fattigpensionär. Det finns flera delmål för att nå hållbart yrkesliv. Exempel på det är lön, lönekarriär och hur vårat arbete värderas. Om vi får den lön vi är värde utifrån de avancerad arbetsuppgifter som våra yrkesgrupper utför löses nog många problem som vi står för idag, med svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal i vården. Många av orsakerna till att arbetsmiljön är dålig på flera arbetsplatser i vården är för att det är svårt att rekrytera och behålla våra yrkesgrupper.

Min bakgrund är

Jag är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi. Jag har dock aldrig arbetat inom anestesin. Jag har arbetat på en kirurgavdelning på USÖ i ca 6 år, mest natt. Jag har arbetat ca 12 år i hemsjukvården i Örebro kommun men de senaste 6 åren har jag arbetat nästan heltid på fackligtid i avdelning Örebro. Jag har suttit i styrelsen i avdelning Örebro i 5 år. Jag har haft många uppdrag i avdelning Örebro. Huvudskyddsombud för Örebro kommun, ansvarig för medlemmar i privatsektor, regionalt skyddsombud för hela länet, student ansvarig, utbildare i Vårdförbundets grundutbildning för nya förtroendevalda, varit med och utbildat i Arbetsmiljö utbildningen Den goda arbetsplatsen för första linje chefer och skyddsombud. Jag ska läsa till distriktssköterska på helfart till hösten, så jag kommer att få perspektiv från studentlivet också.

Mina främsta styrkor är

Jag är in lyssnande, strategisk och strukturerad. Jag är en lagspelare och har hög arbetsmoral.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Tyvärr lite samma som idag. Att vi behöver bli värderade för det livsviktiga arbete vi utför. Vi behöver ha kloka arbetsgivare som ger oss bra villkor och rätt förutsättningar för att kunna arbeta patientsäkert och att vi som arbetar i vården ska ha hållbart yrkesliv. Det måste vara attraktivt att arbeta i vården för kompetensförsörjningens skull. Arbetstiden och hur arbetstiden förläggs är och kommer fortsatt vara viktigt för att vi ska ha hälsosamma scheman. Vården är och kommer fortsatt vara specialiserad och avancerad, både i öppen- och slutenvården. Kompetensutveckling och betald specialistutbildning är därför viktigt att Vårdförbundet driver mot respektive arbetsgivare och regering.