Aktuellt i Örebro

 • Jobbar du på den bästa arbetsplatsen?

  Är du sjuksköterska eller barnmorska? Nu har du chansen att fira dig och dina kolleger inom professionen. Nominera din arbetsplats/ditt arbetslag inför Internationella yrkesdagarna.

 • Coronaviruset och ditt arbete

  I takt med att coronaviruset och sjukdomen covid-19 sprider sig både utomlands och här i Sverige uppstår både oro och frågor. Du som arbetar inom vården kan vara extra utsatt, eftersom du kan känna oro och möta smittan både privat och på arbetet. Vi fyller på FAQ:n löpande.

 • Frukostmöte för chefsmedlemmar!

  Du som är chef och ledare och medlem i Vårdförbundet Örebro är välkommen på frukostmöte och kollegial mötesplats.

 • Vårens medlemscaféer!

  Våra välbesökta medlemscaféer är tillbaka! Varmt välkommen till något av vårens tillfällen!

 • BaCafé för biträdande avdelnings/enhetschefer

  Välkommen på BaCafé för biträdande avdelnings/enhetschefer med Vårdförbundet Chef. Vi bjuder på eftermiddagsfika!

 • Tema arbetsrätt för chefsmedlemmar

  27 februari bjuder vi in till en förmiddag med fördjupning i arbetsrätt för chefsmedlemmar.

 • Grattis till bästa kandidatuppsats!

  Vårdförbundet Örebro delar ut stipendier till bästa kandidatuppsats i de program på Örebro universitet som läser till Vårdförbundets professioner.

 • Välkommen på förtroendevaldaträffar

  Under vecka 10 och 11 bjuder vi in till eftermiddagsträffar för dig som är förtroendevald på arbetsplatsen.

 • God Jul & Gott Nytt År!

  Det är alltid en utmaning att sammanfatta det jag vill förmedla på några rader. I år vill jag inleda med att hälsa god jul säga tack. Tack att du är medlem i avdelning Örebro. En avdelningen som har många engagerade medlemmar och förtroendevalda. Det är tack var er, och att vi är många, som vi kan arbeta med de frågor som är viktiga för avdelningens medlemmar. Tack för allt engagemang ni visat under 2019, tack för alla möten och alla diskussioner!

 • Lön 2019 - vad händer i Örebro?

  Vi får många frågor gällande årets löneöversyn. Många medlemmar är upprörda över utfall, process och hur begreppet särskilt yrkesskickliga har hanterats.