Aktuellt i Örebro

 • Höstens årsmöte blir digitalt

  Vi ställer inte in, vi ställer om! Vårdförbundet följer nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför beslutat att genomföra årets årsmöten digitalt.

 • Särskild information till er som arbetar eller är chef i privat verksamhet

  Karin Nordén Persson och Nadya Lehto har uppdrag som regionala skyddsombud (RSO) i Vårdförbundet avdelning Örebro. Deras uppdrag är att stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet på privata arbetsplatser.

 • Bästa kandidatuppsatserna 2020

  Vårdförbundet Örebro delar ut stipendier till bästa kandidatuppsats i de program på Örebro universitet som läser till Vårdförbundets professioner.

 • Aktuellt i Örebro om sommarsemestern

  Här hittar du aktuell information om vad som gäller för din sommarsemester och Vårdförbundets arbete med det här i rådande pandemi.

 • Sjuksköterskor firades på sin yrkesdag

  Avdelning Örebro uppmärksammade Internationella sjuksköterskedagen den 12 maj med att fira speciellt några av de nominerade avdelningarna till Årets arbetsplats för sjuksköterskor.

 • Bästa arbetsplatsen för biomedicinska analytiker?

  Biomedicinska analytikerdagen- nu har du chansen att fira dig och dina kolleger inom professionen. Nominera din arbetsplats/arbetslag inför Internationella Biomedicinska analytikerdagen.

 • Jobbar du på den bästa arbetsplatsen?

  Är du sjuksköterska eller barnmorska? Nu har du chansen att fira dig och dina kolleger inom professionen. Nominera din arbetsplats/ditt arbetslag inför Internationella yrkesdagarna.

 • Coronaviruset och ditt arbete

  I takt med att coronaviruset och sjukdomen covid-19 sprider sig både utomlands och här i Sverige uppstår både oro och frågor. Du som arbetar inom vården kan vara extra utsatt, eftersom du kan känna oro och möta smittan både privat och på arbetet. Vi fyller på FAQ:n löpande.

 • INSTÄLLT - Konst, kropp och motstånd

  Tyvärr inställt! Med anledning av regeringsbeslutet att tillsvidare förbjuda sammankomster med mer än 500 personer är föreläsningen med Stina Wollter inställd.

 • Frukostmöte för chefsmedlemmar!

  Du som är chef och ledare och medlem i Vårdförbundet Örebro är välkommen på frukostmöte och kollegial mötesplats.